وزن تقریبی انواع میلگرد

                     
سایز8101214161820222528303234363840
وزن (کیلوگرم)57.8111520253037475866758595106118

وزن میلگردها در کارخانه های مختلف

     
سایز8101214161820222528303234363840
ذوب آهن اصفهان4.747.39210.65614.5218.962429.6435.7646.257.9675.72-----
کویرکاشان-7.51114.819.224.6303646.458.576-----
ظفر بناب4.26.210.213.617.322.12835.545.9-------
شاهین بناب4.44
4.66
7.07
7.31
10.19
10.54
13.88
14.36
18.29
18.77
23.16
23.76
28.60
29.35
34.50
35.41
44.75
45.57
55.92
57.39
73.05
74.98
-----
نیشابور---14.2
14.6
18.8
19.2
24
24.4
29
29.4
36
36.4
46.8
47.2
57.8
58.5
------
امیرکبیر خزر--10.7
11.1
13.7
14.2
18
18.5
2428
29
---------
حسن رود4.76.91013.71822.929.6---------
کاوه تیکمه داش تبریز4.5967.28410.15213.8618.9623.2828.434.4144.8856.8874.4-----
آذر فولاد امین4.41710.1313.918.132328.334.244.65673.1-----
ابهر----------------
پرشین فولاد----------------
آریان فولاد-710141823---30------
میانه---14.5192429.53646.5-------
ارگ تبریز---14.518.5
19
23
24
29.535
35.5
--------
شاهرود----18
19.5
24
25
29.5
31
---------
گلستان----------------
اهواز4.5-10.515202530---------
یزد----------------
درپاد تبریز----------------
هیربد----------------
صدر لرستان----------------
بردسیر کرمان----------------
اردبیل----------------
آریا ذوب----------------
آناهیتا گیلان----------------
قزوین----------------
پارس آرمان----------------
سمنان----------------
شمس تهران--9.5
10
-------------
دماوند---1517
18
-----------
کرمان----19-----------
الیگودرزکلاف
500کیلویی
کلاف
500کیلویی
کلاف
500کیلویی
-------------
شیرازکلاف
320کیلویی
کلاف
320کیلویی
کلاف
320کیلویی
کلاف
320کیلویی
------------