قیمت میلگرد مورخ 4 مهر 1395

میلگرد ذوب اصفهان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
112شاخهA216200-پول پیش
214شاخهA316100
-
پول پیش
316شاخهA316100
-
پول پیش
418شاخهA315900
-پول پیش
520شاخهA315900
-پول پیش
622شاخهA315800
-
پول پیش
725شاخهA3-
-
پول پیش
828شاخهA315700-
پول پیش
932شاخهA315700
-
پول پیش

میلگرد کویر کاشان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
15.5کلافA1--پول پیش
28کلافA2وA31630016300پول پیش
410کلافA21630016400پول پیش
58و11کلافA11740017400پول پیش
612.5-14کلافA11740017400پول پیش
7
12-14کلافA31630016400پول پیش
816.5کلافA11740017400پول پیش
9
8
شاخهA21570015700پول پیش
108شاخهA3--پول پیش
1110شاخهA21560015700پول پیش
1212شاخهA21550015600پول پیش
1310شاخهA3--پول پیش
1412شاخهA3--پول پیش
1514شاخهA31560015600پول پیش
1616شاخهA31560015600پول پیش
1718شاخهA315500
15500پول پیش
1820شاخهA31550015500پول پیش
1922شاخهA31550015500
پول پیش
2025شاخهA31550015500پول پیش
2128شاخهA31550015500پول پیش
2232شاخهA31550015500پول پیش
2336شاخهA31550015600پول پیش
2440شاخهA31550015600پول پیش
25
10
شاخهA41680016800پول پیش
26
12
شاخهA416600
16600پول پیش
27
14-36
شاخهA416400
16400پول پیش

میلگرد نیشابور

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA31655016550پول پیش
212شاخهA31600016000پول پیش
314شاخهA31545015450پول پیش
416 شاخهA315450
15450پول پیش
518شاخهA315450
15450
پول پیش
620شاخهA315450
15450
پول پیش
722شاخهA315450
15450پول پیش
825-28شاخهA315450
15450
پول پیش
928شاخهA315450
15400
پول پیش
1032شاخهA31600016000پول پیش

میلگرد فولاد گلستان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
16.5کلافساده--پول پیش
212کلاف آجدار
-16700
16700پول پیش
38شاخهA31670016700پول پیش
410شاخهA316100
16100پول پیش
514شاخهA315800
15800پول پیش
620و25شاخهA315800
15800پول پیش


پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()