قیمت بروز میلگرد مورخ 22 خرداد 95

میلگردکاوه تبریز

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
18شاخهA2 15850 16050پول پیش
210شاخهA2 15700 15950پول پیش
312شاخهA3 15400 15450پول پیش
414شاخهA3 15400 15450پول پیش
516 شاخهA3 15400 15450پول پیش
618 شاخهA3 15400 15450پول پیش
720شاخهA3 15400 15450پول پیش
822شاخهA3 15400 15450پول پیش
925شاخهA3 15400 15450پول پیش
1028شاخهA3 15400 15450پول پیش
1132شاخهA3 15400 15450پول پیش

 میلگرد ارگ تبریز

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA2--پول پیش
214شاخهA3--پول پیش
316شاخهA31485014850پول پیش
418 شاخهA31485014850پول پیش
520شاخهA314850-پول پیش
622شاخهA3--پول پیش
725شاخهA31485014850پول پیش

میلگرد کویر کاشان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
15.5کلافA11780017600پول پیش
26.5کلافA11760017600پول پیش
38کلافA11770017700پول پیش
48کلافA3-A21690016900پول پیش
510کلافA11770017700پول پیش
612کلافA31690016900پول پیش
714کلافA11770017700پول پیش
814کلافA31690016900پول پیش
916.5کلافA11770017700پول پیش
108شاخهA31680016800پول پیش
1110شاخهA21580015600پول پیش
1210شاخهA31680016800پول پیش
1312شاخهA3--پول پیش
1414شاخهA31580015800پول پیش
1516شاخهA315400-پول پیش
1618شاخهA31530015300پول پیش
1720شاخهA315400-پول پیش
1822شاخهA31530015300پول پیش
1925شاخهA31530015300پول پیش
2028شاخهA31530015300پول پیش
2132شاخهA31530015300پول پیش
2236شاخهA31600016000پول پیش
2340شاخهA31600016000پول پیش

میلگرد هیربد

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
110شاخهA3--پول پیش
212شاخهA3--پول پیش
314شاخهA3--پول پیش
416شاخهA31485014950پول پیش
518شاخهA31485014950پول پیش
620شاخهA3--پول پیش
722شاخهA31485014950پول پیش
825شاخهA3--پول پیش

میلگردخرم آباد

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
110شاخهA2-15300پول پیش
212شاخهA2--پول پیش
320-25شاخهA3 - -پول پیش

میلگرد یزد

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
16.5کلافA1--پول پیش
28کلافA1--پول پیش
38کلافA2-16800پول پیش
48کلافA3-16800پول پیش
510کلافA1--پول پیش
610کلافA2--پول پیش
710کلافA3--پول پیش
810شاخهA3--پول پیش
912شاخهA3-16150پول پیش
1014شاخهA3--پول پیش
1116شاخهA3--پول پیش
1218 شاخهA3-15250پول پیش
1320 شاخهA3-15250پول پیش
1422شاخهA3-15250پول پیش
1525شاخهA3-15250پول پیش
1628شاخهA3--پول پیش
1732شاخهA3-15250پول پیش
1836شاخهA3--پول پیش
1940شاخهA3-- پول پیشپایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()