قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس مورخ 26 مرداد 1395

ردیفضخامتسایز
کارخانهقیمت بنگاهقیمت کارخانهنحوه پرداخت
10.351هفت الماس-26800پول پیش
20.41هفت الماس-25800پول پیش
30.51هفت الماس-24350پول پیش
40.51.25هفت الماس--پول پیش
50.581هفت الماس--پول پیش
60.61هفت الماس
24350پول پیش
70.61.25هفت الماس--پول پیش
80.71هفت الماس--پول پیش
90.71.25هفت الماس--پول پیش
100.81هفت الماس-23800پول پیش
110.81.25هفت الماس--پول پیش
120.91هفت الماس--پول پیش
130.91.25هفت الماس-- پول پیش
1411هفت الماس2480023800 پول پیش
1511.25هفت الماس24800-پول پیش
161.251هفت الماس2480023800پول پیش
171.251.25هفت الماس24900-پول پیش
181.51هفت الماس25200-پول پیش
191.51.25هفت الماس25600-پول پیش
2021هفت الماس25600-پول پیش
212.51هفت الماس--پول پیش
222.51.25هفت الماس--پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()