قیمت میلگرد مورخ 11 شهریور 1395

میلگرد ذوب اصفهان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
112شاخهA21590015900پول پیش
214شاخهA315600
15600پول پیش
316شاخهA315600
15600پول پیش
418شاخهA315500
15500پول پیش
520شاخهA315500
15500پول پیش
622شاخهA315500
15400پول پیش
725شاخهA315500
15500
پول پیش
828شاخهA315400
15400پول پیش
932شاخهA315400
15400پول پیش

میلگرد کویر کاشان (امروز فروش ندارد)

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
15.5کلافA1--پول پیش
26کلافA1--پول پیش
410کلافA3-16300پول پیش
510-11کلافA1-17300پول پیش
612-14کلافA1-17300پول پیش
7
12-14کلافA3-16300پول پیش
816.5کلافA1-17300پول پیش
9
8
شاخهA2-
-پول پیش
108شاخهA3-15900پول پیش
1110شاخهA2--پول پیش
1212شاخهA2--پول پیش
1310شاخهA3-16300پول پیش
1412شاخهA3--پول پیش
1514شاخهA3--پول پیش
1616شاخهA3-15600پول پیش
1718شاخهA3-15500پول پیش
1820شاخهA3--پول پیش
1922شاخهA3-15500
پول پیش
2025شاخهA3--پول پیش
2128شاخهA3-15400پول پیش
2232شاخهA3-15400پول پیش
2336شاخهA3-15500پول پیش
2440شاخهA3-15500پول پیش
25
10
شاخهA4-
16700پول پیش
26
12
شاخهA4-
16500پول پیش
27
16-36
شاخهA4-
16200پول پیش

میلگرد نیشابور

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA3--پول پیش
212شاخهA3--پول پیش
314شاخهA31525015250پول پیش
416 شاخهA315250
15250پول پیش
518شاخهA315250
15250
پول پیش
620شاخهA315250
15250
پول پیش
722شاخهA315250
15250پول پیش
825شاخهA315250
15250
پول پیش
928شاخهA315250
15250
پول پیش
1032شاخهA3-
-
پول پیش

میلگرد فولاد گلستان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
16.5کلافساده--پول پیش
28شاخهA31670016700پول پیش
38و10کلاف آجدار-1670016700پول پیش
410شاخهA31610016100پول پیش
512-14شاخهA31580015800پول پیش
616الی25شاخهA31580015800پول پیش


پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()