قیمت میلگرد مورخ 13 شهریور 1395

میلگرد ذوب اصفهان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
112شاخهA21595015900پول پیش
214شاخهA315600
15600پول پیش
316شاخهA315600
15600پول پیش
418شاخهA315600
15500پول پیش
520شاخهA315550
15500پول پیش
622شاخهA315550
15400پول پیش
725شاخهA315550
15500
پول پیش
828شاخهA315450
15400پول پیش
932شاخهA315450
15400پول پیش

میلگرد کویر کاشان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
15.5کلافA1--پول پیش
26کلافA1--پول پیش
410کلافA3-16300پول پیش
58-11کلافA11730017300پول پیش
612-14کلافA11730017300پول پیش
7
12-14کلافA31630016300پول پیش
816.5کلافA11730017300پول پیش
9
8
شاخهA2-
-پول پیش
108شاخهA31590015900پول پیش
1110شاخهA2--پول پیش
1212شاخهA2--پول پیش
1310شاخهA3-16300پول پیش
1412شاخهA3--پول پیش
1514شاخهA3--پول پیش
1616شاخهA31560015600پول پیش
1718شاخهA3-15500پول پیش
1820شاخهA3--پول پیش
1922شاخهA31550015500
پول پیش
2025شاخهA3--پول پیش
2128شاخهA31540015400پول پیش
2232شاخهA31540015400پول پیش
2336شاخهA31550015500پول پیش
2440شاخهA31550015500پول پیش
25
10
شاخهA416700
16700پول پیش
26
12
شاخهA41650016500پول پیش
27
16-36
شاخهA41620016200پول پیش

میلگرد نیشابور

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA3--پول پیش
212شاخهA315750-پول پیش
314شاخهA31520015250پول پیش
416 شاخهA315200
15250پول پیش
518شاخهA315200
15250
پول پیش
620شاخهA315200
15250
پول پیش
722شاخهA315200
15250پول پیش
825شاخهA315200
15250
پول پیش
928شاخهA31520015250
پول پیش
1032شاخهA315750
-
پول پیش

میلگرد فولاد گلستان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
16.5کلافساده--پول پیش
28شاخهA31670016700پول پیش
38و10کلاف آجدار-1670016700پول پیش
410شاخهA31610016100پول پیش
512-14شاخهA31580015800پول پیش
616الی25شاخهA31580015800پول پیش


پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()