قیمت میلگرد مورخ 14 شهریور 1395

میلگرد ذوب اصفهان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
112شاخهA21595015950پول پیش
214شاخهA315700
15600پول پیش
316شاخهA315600
15600پول پیش
418شاخهA315550
15600پول پیش
520شاخهA315550
15550پول پیش
622شاخهA315550
15550پول پیش
725شاخهA315600
15550
پول پیش
828شاخهA315450
15450پول پیش
932شاخهA315450
15450پول پیش

میلگرد کویر کاشان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
15.5کلافA1--پول پیش
26کلافA1--پول پیش
410کلافA3--پول پیش
58-11کلافA11730017300پول پیش
612-14کلافA11730017300پول پیش
7
12-14کلافA31630016300پول پیش
816.5کلافA11730017300پول پیش
9
8
شاخهA2-
-پول پیش
108شاخهA31600015900پول پیش
1110شاخهA2--پول پیش
1212شاخهA2--پول پیش
1310شاخهA3--پول پیش
1412شاخهA3--پول پیش
1514شاخهA3--پول پیش
1616شاخهA31570015600پول پیش
1718شاخهA3--پول پیش
1820شاخهA3--پول پیش
1922شاخهA31560015500
پول پیش
2025شاخهA3--پول پیش
2128شاخهA31550015400پول پیش
2232شاخهA31550015400پول پیش
2336شاخهA31550015500پول پیش
2440شاخهA31550015500پول پیش
25
10
شاخهA41670016700پول پیش
26
12
شاخهA416500
16500پول پیش
27
16-36
شاخهA416300
16200پول پیش

میلگرد نیشابور

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA3--پول پیش
212شاخهA3-15750پول پیش
314شاخهA31545015200پول پیش
416 شاخهA315450
15200پول پیش
518شاخهA315450
15200
پول پیش
620شاخهA315450
15200
پول پیش
722شاخهA315450
15200پول پیش
825شاخهA315450
15200
پول پیش
928شاخهA315450
15200
پول پیش
1032شاخهA3-
15750پول پیش

میلگرد فولاد گلستان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
16.5کلافساده--پول پیش
28شاخهA316700
16700پول پیش
38و10کلاف آجدار-1670016700پول پیش
410شاخهA316100
16100پول پیش
512-14شاخهA315800
15800پول پیش
616الی25شاخهA315800
15800پول پیش


پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()