قیمت ورق گالوانیزه رنگی مورخ 9 شهریور 1395

ردیفضخامتسایز
کارخانهکد رنگ رنگقیمت بنگاهنحوه پرداخت
10.401.25فولاد مبارکه
6024
سبز
33300پول پیش
20.401.25فولاد مبارکه3000
قرمز
33300پول پیش
30.40.25فولاد مبارکه2004
نارنجی
33300
پول پیش
40.451.25فولاد مبارکه8017
قهوه ای
32300پول پیش
50.451.25فولاد مبارکه6024
سبز32300پول پیش
60.451.25فولاد مبارکه2004
نارنجی32300پول پیش
70.51.25فولاد مبارکه3000
قرمز
31300پول پیش
80.51.25فولاد مبارکه6024
سبز
31300پول پیش
90.61.25فولاد مبارکه6024
سبز30700پول پیش
110.71.25فولاد مبارکه6024
سبز30700پول پیش
120.71.25فولاد مبارکه6029
سبز
30700پول پیش


پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()