امروز
09375620839
ahanbahaRemoveMe@gmailHideMe.com
مرکز خرید و فروش آهن آلات ، استعلام قیمت روز انواع میلگرد ، تیرآهن انواع ورق و ...
لحظه به لحظه با بازار آهن
درباره پایگاه اینترنتی آهن بها
» تهیه و توزیع انواع آهن آلات با مناسب ترین قیمت بازار
» درج قیمت روزانه انواع میلگرد, تیرآهن, ورق, نبشی, ناودانی, قوطی و پروفیل, محصولات مفتولی و ...
» تأمین و تحویل آهن آلات مورد نیاز مجریان پروژه‌های دولتی و خصوصی
» طراحی و ساخت انواع سوله و اسکلت فلزی

تلفن همراه:
09375620839
سفارش خرید آهن آلات
دریافت روزانه قیمت
سرویس پیامک :

جهت دریافت روزانه قیمت بروز انواع آهن آلات به صورت پیامک ، کد پیامکی 80151 را به شماره 201825 ارسال فرمائید.کانال تلگرام :

جهت دریافت قیمت بروز انواع آهن آلات و اخبار بازار آهن به کانال رسمی تلگرام آهن بها ما بپیوندید،
کانال تلگرام آهن بها :

https://telegram.me/ahanbaha

موضوعات
قیمت روز مش فولادی
قیمت مش فولادی مورخ 16  خرداد 1395

ردیفمحصولچشمهضخامت
(نمره مفتول)
حالت
(برگ)
وزن تقریبی
(کیلو)
قیمت
(ریال)
نحوه پرداخت
1مش شبکه مفتولی-2.5الی 5 میل--24500پول پیش
2مش شبکه مفتولی10*1062*66421600پول پیش
3مش شبکه مفتولی15*1562*64321600پول پیش
4مش شبکه مفتولی20*2062*63221600پول پیش
5مش شبکه مفتولی25*2562*62621600پول پیش
6مش شبکه مفتولی30*3062*622

21600

پول پیش
7مش شبکه مفتولی10*1082*611420800پول پیش
8مش شبکه مفتولی15*1582*67620800پول پیش
9مش شبکه مفتولی20*2082*65720800پول پیش
10مش شبکه مفتولی25*2582*64620800پول پیش
11مش شبکه مفتولی30*3082*63820800پول پیش
12مش شبکه مفتولی10*10102*617820800پول پیش
13مش شبکه مفتولی15*15102*611920800پول پیش
14مش شبکه مفتولی20*20102*68920800پول پیش
15مش شبکه مفتولی25*25102*67120800پول پیش
16مش شبکه مفتولی30*30102*66020800پول پیش
17مش شبکه مفتولی10*10122*625721100پول پیش
18مش شبکه مفتولی15*15122*617121100پول پیش
19مش شبکه مفتولی20*20122*612921100پول پیش
20مش شبکه مفتولی25*25122*611621100پول پیش
21مش شبکه مفتولی30*30122*68621200پول پیش
22مش شبکه مفتولی10*10142*634521300پول پیش
23مش شبکه مفتولی15*15142*625021300پول پیش
24مش شبکه مفتولی20*20142*617521300پول پیش
25مش شبکه مفتولی25*25142*614021300پول پیش
26مش شبکه مفتولی30*30142*612021300پول پیش
27سیم مفتولآرماتوربندی1.5کلاف--پول پیش
28سیم مفتولنجاری2.5کلاف--

پول پیش

29سیم مفتولفولادی فنری1الی 4کلاف-تماس با ما

پول پیشپایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
قیمت بروز مش فولادی
قیمت مش فولادی مورخ 12  خرداد 1395


ردیفمحصولچشمهضخامت
(نمره مفتول)
حالت
(برگ)
وزن تقریبی
(کیلو)
قیمت
(ریال)
نحوه پرداخت
1مش شبکه مفتولی-2.5الی 5 میل--24500پول پیش
2مش شبکه مفتولی10*1062*66420900پول پیش
3مش شبکه مفتولی15*1562*64320900پول پیش
4مش شبکه مفتولی20*2062*63220900پول پیش
5مش شبکه مفتولی25*2562*62620900پول پیش
6مش شبکه مفتولی30*3062*622

20900

پول پیش
7مش شبکه مفتولی10*1082*611420900پول پیش
8مش شبکه مفتولی15*1582*67620900پول پیش
9مش شبکه مفتولی20*2082*65720900پول پیش
10مش شبکه مفتولی25*2582*64620900پول پیش
11مش شبکه مفتولی30*3082*63820900پول پیش
12مش شبکه مفتولی10*10102*617820900پول پیش
13مش شبکه مفتولی15*15102*611920900پول پیش
14مش شبکه مفتولی20*20102*68920900پول پیش
15مش شبکه مفتولی25*25102*67120900پول پیش
16مش شبکه مفتولی30*30102*66020900پول پیش
17مش شبکه مفتولی10*10122*625721200پول پیش
18مش شبکه مفتولی15*15122*617121200پول پیش
19مش شبکه مفتولی20*20122*612921200پول پیش
20مش شبکه مفتولی25*25122*611621200پول پیش
21مش شبکه مفتولی30*30122*68621200پول پیش
22مش شبکه مفتولی10*10142*634521400پول پیش
23مش شبکه مفتولی15*15142*625021400پول پیش
24مش شبکه مفتولی20*20142*617521400پول پیش
25مش شبکه مفتولی25*25142*614021400پول پیش
26مش شبکه مفتولی30*30142*612021400پول پیش
27سیم مفتولآرماتوربندی1.5کلاف-20800پول پیش
28سیم مفتولنجاری2.5کلاف-20800

پول پیش

29سیم مفتولفولادی فنری1الی 4کلاف-تماس با ما

پول پیشپایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
قیمت بروز مش فولادی
قیمت مش فولادی مورخ 11 خرداد 1395

ردیفمحصولچشمهضخامت
(نمره مفتول)
حالت
(برگ)
وزن تقریبی
(کیلو)
قیمت
(ریال)
نحوه پرداخت
1مش شبکه مفتولی-2.5الی 5 میل--24000پول پیش
2مش شبکه مفتولی10*1062*66420900پول پیش
3مش شبکه مفتولی15*1562*64320900پول پیش
4مش شبکه مفتولی20*2062*63220900پول پیش
5مش شبکه مفتولی25*2562*62620900پول پیش
6مش شبکه مفتولی30*3062*622

20900

پول پیش
7مش شبکه مفتولی10*1082*611420900پول پیش
8مش شبکه مفتولی15*1582*67620900پول پیش
9مش شبکه مفتولی20*2082*65720900پول پیش
10مش شبکه مفتولی25*2582*64620900پول پیش
11مش شبکه مفتولی30*3082*63820900پول پیش
12مش شبکه مفتولی10*10102*617820900پول پیش
13مش شبکه مفتولی15*15102*611920900پول پیش
14مش شبکه مفتولی20*20102*68920900پول پیش
15مش شبکه مفتولی25*25102*67120900پول پیش
16مش شبکه مفتولی30*30102*66020900پول پیش
17مش شبکه مفتولی10*10122*625721200پول پیش
18مش شبکه مفتولی15*15122*617121200پول پیش
19مش شبکه مفتولی20*20122*612921200پول پیش
20مش شبکه مفتولی25*25122*611621200پول پیش
21مش شبکه مفتولی30*30122*68621200پول پیش
22مش شبکه مفتولی10*10142*634521400پول پیش
23مش شبکه مفتولی15*15142*625021400پول پیش
24مش شبکه مفتولی20*20142*617521400پول پیش
25مش شبکه مفتولی25*25142*614021400پول پیش
26مش شبکه مفتولی30*30142*612021400پول پیش
27سیم مفتولآرماتوربندی1.5کلاف-20800پول پیش
28سیم مفتولنجاری2.5کلاف-20800

پول پیش

29سیم مفتولفولادی فنری1الی 4کلاف-تماس با ما

پول پیشپایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
قیمت بروز مش فولادی
قیمت مش فولادی مورخ 5 خرداد 1395
ردیفمحصولچشمهضخامت
(نمره مفتول)
حالت
(برگ)
وزن تقریبی
(کیلو)
قیمت
(ریال)
نحوه پرداخت
1مش شبکه مفتولی-2.5الی 5 میل--24000پول پیش
2مش شبکه مفتولی10*1062*66420100پول پیش
3مش شبکه مفتولی15*1562*64320100پول پیش
4مش شبکه مفتولی20*2062*63220100پول پیش
5مش شبکه مفتولی25*2562*62620100پول پیش
6مش شبکه مفتولی30*3062*622

20100

پول پیش
7مش شبکه مفتولی10*1082*611420200پول پیش
8مش شبکه مفتولی15*1582*67620200پول پیش
9مش شبکه مفتولی20*2082*65720200پول پیش
10مش شبکه مفتولی25*2582*64620200پول پیش
11مش شبکه مفتولی30*3082*63820200پول پیش
12مش شبکه مفتولی10*10102*617820300پول پیش
13مش شبکه مفتولی15*15102*611920300پول پیش
14مش شبکه مفتولی20*20102*68920300پول پیش
15مش شبکه مفتولی25*25102*67120300پول پیش
16مش شبکه مفتولی30*30102*66020300پول پیش
17مش شبکه مفتولی10*10122*625720500پول پیش
18مش شبکه مفتولی15*15122*617120500پول پیش
19مش شبکه مفتولی20*20122*612920500پول پیش
20مش شبکه مفتولی25*25122*611620500پول پیش
21مش شبکه مفتولی30*30122*68620500پول پیش
22مش شبکه مفتولی10*10142*634520500پول پیش
23مش شبکه مفتولی15*15142*625020500پول پیش
24مش شبکه مفتولی20*20142*617520500پول پیش
25مش شبکه مفتولی25*25142*614020500پول پیش
26مش شبکه مفتولی30*30142*612020500پول پیش
27سیم مفتولآرماتوربندی1.5کلاف-20500پول پیش
28سیم مفتولنجاری2.5کلاف-20500

پول پیش

29سیم مفتولفولادی فنری1الی 4کلاف-تماس با ما

پول پیش


پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
قیمت بروز مش فولادی
قیمت مش فولادی مورخ 4 خرداد 1395

ردیفمحصولچشمهضخامت
(نمره مفتول)
حالت
(برگ)
وزن تقریبی
(کیلو)
قیمت
(ریال)
نحوه پرداخت
1مش شبکه مفتولی-2.5الی 5 میل--24000پول پیش
2مش شبکه مفتولی10*1062*66419700پول پیش
3مش شبکه مفتولی15*1562*64319700پول پیش
4مش شبکه مفتولی20*2062*63219700پول پیش
5مش شبکه مفتولی25*2562*62619700پول پیش
6مش شبکه مفتولی30*3062*622

19700

پول پیش
7مش شبکه مفتولی10*1082*611420200پول پیش
8مش شبکه مفتولی15*1582*67620300پول پیش
9مش شبکه مفتولی20*2082*65720300پول پیش
10مش شبکه مفتولی25*2582*64620300پول پیش
11مش شبکه مفتولی30*3082*63820300پول پیش
12مش شبکه مفتولی10*10102*617820300پول پیش
13مش شبکه مفتولی15*15102*611920300پول پیش
14مش شبکه مفتولی20*20102*68920300پول پیش
15مش شبکه مفتولی25*25102*67120300پول پیش
16مش شبکه مفتولی30*30102*66020300پول پیش
17مش شبکه مفتولی10*10122*625720500پول پیش
18مش شبکه مفتولی15*15122*617120500پول پیش
19مش شبکه مفتولی20*20122*612920500پول پیش
20مش شبکه مفتولی25*25122*611620500پول پیش
21مش شبکه مفتولی30*30122*68620500پول پیش
22مش شبکه مفتولی10*10142*634520500پول پیش
23مش شبکه مفتولی15*15142*625020500پول پیش
24مش شبکه مفتولی20*20142*617520500پول پیش
25مش شبکه مفتولی25*25142*614020500پول پیش
26مش شبکه مفتولی30*30142*612020500پول پیش
27سیم مفتولآرماتوربندی1.5کلاف-20200پول پیش
28سیم مفتولنجاری2.5کلاف-20200

پول پیش

29سیم مفتولفولادی فنری1الی 4کلاف-تماس با ما

پول پیش


پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
قیمت بروز مش فولادی
قیمت مش فولادی مورخ 3 خرداد 1395

ردیفمحصولچشمهضخامت
(نمره مفتول)
حالت
(برگ)
وزن تقریبی
(کیلو)
قیمت
(ریال)
نحوه پرداخت
1مش شبکه مفتولی-2.5الی 5 میل--24200پول پیش
2مش شبکه مفتولی10*1062*66420000پول پیش
3مش شبکه مفتولی15*1562*64320000پول پیش
4مش شبکه مفتولی20*2062*63220000پول پیش
5مش شبکه مفتولی25*2562*62620000پول پیش
6مش شبکه مفتولی30*3062*622

20000

پول پیش
7مش شبکه مفتولی10*1082*611420500پول پیش
8مش شبکه مفتولی15*1582*67620500پول پیش
9مش شبکه مفتولی20*2082*65720500پول پیش
10مش شبکه مفتولی25*2582*64620500پول پیش
11مش شبکه مفتولی30*3082*63820500پول پیش
12مش شبکه مفتولی10*10102*617820600پول پیش
13مش شبکه مفتولی15*15102*611920600پول پیش
14مش شبکه مفتولی20*20102*68920600پول پیش
15مش شبکه مفتولی25*25102*67120600پول پیش
16مش شبکه مفتولی30*30102*66020600پول پیش
17مش شبکه مفتولی10*10122*625720800پول پیش
18مش شبکه مفتولی15*15122*617120800پول پیش
19مش شبکه مفتولی20*20122*612920800پول پیش
20مش شبکه مفتولی25*25122*611620800پول پیش
21مش شبکه مفتولی30*30122*68620800پول پیش
22مش شبکه مفتولی10*10142*634520800پول پیش
23مش شبکه مفتولی15*15142*625020800پول پیش
24مش شبکه مفتولی20*20142*617520800پول پیش
25مش شبکه مفتولی25*25142*614020800پول پیش
26مش شبکه مفتولی30*30142*612020800پول پیش
27سیم مفتولآرماتوربندی1.5کلاف-20000پول پیش
28سیم مفتولنجاری2.5کلاف-20000

پول پیش

29سیم مفتولفولادی فنری1الی 4کلاف-تماس با ما

پول پیش


پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
قیمت بروز مش فولادی
قیمت مش فولادی مورخ 1خرداد 1395

ردیفمحصولچشمهضخامت
(نمره مفتول)
حالت
(برگ)
وزن تقریبی
(کیلو)
قیمت
(ریال)
نحوه پرداخت
1مش شبکه مفتولی-2.5الی 5 میل--24000پول پیش
2مش شبکه مفتولی10*1062*66420000پول پیش
3مش شبکه مفتولی15*1562*64320000پول پیش
4مش شبکه مفتولی20*2062*63220000پول پیش
5مش شبکه مفتولی25*2562*62620000پول پیش
6مش شبکه مفتولی30*3062*622

20000

پول پیش
7مش شبکه مفتولی10*1082*611420500پول پیش
8مش شبکه مفتولی15*1582*67620500پول پیش
9مش شبکه مفتولی20*2082*65720500پول پیش
10مش شبکه مفتولی25*2582*64620500پول پیش
11مش شبکه مفتولی30*3082*63820500پول پیش
12مش شبکه مفتولی10*10102*617820600پول پیش
13مش شبکه مفتولی15*15102*611920600پول پیش
14مش شبکه مفتولی20*20102*68920600پول پیش
15مش شبکه مفتولی25*25102*67120600پول پیش
16مش شبکه مفتولی30*30102*66020600پول پیش
17مش شبکه مفتولی10*10122*625720800پول پیش
18مش شبکه مفتولی15*15122*617120800پول پیش
19مش شبکه مفتولی20*20122*612920800پول پیش
20مش شبکه مفتولی25*25122*611620800پول پیش
21مش شبکه مفتولی30*30122*68620800پول پیش
22
مش شبکه مفتولی10*1014
2*634520800پول پیش
23
مش شبکه مفتولی15*15142*625020800پول پیش
24
مش شبکه مفتولی20*20142*6175
20800پول پیش
25
مش شبکه مفتولی25*25142*614020800پول پیش
26
مش شبکه مفتولی30*30142*612020800پول پیش
27سیم مفتولآرماتوربندی1.5کلاف-20000پول پیش
28سیم مفتولنجاری2.5کلاف-20000

پول پیش

29سیم مفتولفولادی فنری1الی 4کلاف-تماس با ما

پول پیش


پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
قیمت بروز مش فولادی
قیمت مش فولادی مورخ 30 اردیبهشت 1395

ردیفمحصولچشمهضخامت
(نمره مفتول)
حالت
(برگ)
وزن تقریبی
(کیلو)
قیمت
(ریال)
نحوه پرداخت
1مش شبکه مفتولی-2.5الی 5 میل--24000پول پیش
2مش شبکه مفتولی10*1062*66419800پول پیش
3مش شبکه مفتولی15*1562*64319800پول پیش
4مش شبکه مفتولی20*2062*63219800پول پیش
5مش شبکه مفتولی25*2562*62619800پول پیش
6مش شبکه مفتولی30*3062*622

19800

پول پیش
7مش شبکه مفتولی10*1082*611420500پول پیش
8مش شبکه مفتولی15*1582*67620500پول پیش
9مش شبکه مفتولی20*2082*65720500پول پیش
10مش شبکه مفتولی25*2582*64620500پول پیش
11مش شبکه مفتولی30*3082*63820500پول پیش
12مش شبکه مفتولی10*10102*617820600پول پیش
13مش شبکه مفتولی15*15102*611920600پول پیش
14مش شبکه مفتولی20*20102*68920600پول پیش
15مش شبکه مفتولی25*25102*67120600پول پیش
16مش شبکه مفتولی30*30102*66020600پول پیش
17مش شبکه مفتولی10*10122*625720800پول پیش
18مش شبکه مفتولی15*15122*617120800پول پیش
19مش شبکه مفتولی20*20122*612920800پول پیش
20مش شبکه مفتولی25*25122*611620800پول پیش
21مش شبکه مفتولی30*30122*68620800پول پیش
22سیم مفتولآرماتوربندی1.5کلاف-20000پول پیش
23سیم مفتولنجاری2.5کلاف-20000

پول پیش

24سیم مفتولفولادی فنری1الی 4کلاف-تماس با ما

پول پیش


پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
قیمت بروز مش فولادی
قیمت مش فولادی مورخ 29 اردیبهشت 1395

ردیفمحصولچشمهضخامت
(نمره مفتول)
حالت
(برگ)
وزن تقریبی
(کیلو)
قیمت
(ریال)
نحوه پرداخت
1مش شبکه مفتولی-2.5الی 5 میل--24500پول پیش
2مش شبکه مفتولی10*1062*66419800پول پیش
3مش شبکه مفتولی15*1562*64319800پول پیش
4مش شبکه مفتولی20*2062*63219800پول پیش
5مش شبکه مفتولی25*2562*62619800پول پیش
6مش شبکه مفتولی30*3062*622

19800

پول پیش
7مش شبکه مفتولی10*1082*611420500پول پیش
8مش شبکه مفتولی15*1582*67620500پول پیش
9مش شبکه مفتولی20*2082*65720500پول پیش
10مش شبکه مفتولی25*2582*64620500پول پیش
11مش شبکه مفتولی30*3082*63820500پول پیش
12مش شبکه مفتولی10*10102*617820600پول پیش
13مش شبکه مفتولی15*15102*611920600پول پیش
14مش شبکه مفتولی20*20102*68920600پول پیش
15مش شبکه مفتولی25*25102*67120600پول پیش
16مش شبکه مفتولی30*30102*66020600پول پیش
17مش شبکه مفتولی10*10122*625720800پول پیش
18مش شبکه مفتولی15*15122*617120800پول پیش
19مش شبکه مفتولی20*20122*612920800پول پیش
20مش شبکه مفتولی25*25122*611620800پول پیش
21مش شبکه مفتولی30*30122*68620800پول پیش
22سیم مفتولآرماتوربندی1.5کلاف-20500پول پیش
23سیم مفتولنجاری2.5کلاف-20500

پول پیش

24سیم مفتولفولادی فنری1الی 4کلاف-تماس با ما

پول پیشپایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
قیمت بروز مش فولادی
قیمت مش فولادی مورخ 28 اردیبهشت 1395
ردیفمحصولچشمهضخامت
(نمره مفتول)
حالت
(برگ)
وزن تقریبی
(کیلو)
قیمت
(ریال)
نحوه پرداخت
1مش شبکه مفتولی-2.5الی 5 میل--24500پول پیش
2مش شبکه مفتولی10*1062*66419800پول پیش
3مش شبکه مفتولی15*1562*64319800پول پیش
4مش شبکه مفتولی20*2062*63219800پول پیش
5مش شبکه مفتولی25*2562*62619800پول پیش
6مش شبکه مفتولی30*3062*622

19800

پول پیش
7مش شبکه مفتولی10*1082*611420500پول پیش
8مش شبکه مفتولی15*1582*67620500پول پیش
9مش شبکه مفتولی20*2082*65720500پول پیش
10مش شبکه مفتولی25*2582*64620500پول پیش
11مش شبکه مفتولی30*3082*63820500پول پیش
12مش شبکه مفتولی10*10102*617820600پول پیش
13مش شبکه مفتولی15*15102*611920600پول پیش
14مش شبکه مفتولی20*20102*68920600پول پیش
15مش شبکه مفتولی25*25102*67120600پول پیش
16مش شبکه مفتولی30*30102*66020600پول پیش
17مش شبکه مفتولی10*10122*625720800پول پیش
18مش شبکه مفتولی15*15122*617120800پول پیش
19مش شبکه مفتولی20*20122*612920800پول پیش
20مش شبکه مفتولی25*25122*611620800پول پیش
21مش شبکه مفتولی30*30122*68620800پول پیش
22سیم مفتولآرماتوربندی1.5کلاف-20500پول پیش
23سیم مفتولنجاری2.5کلاف-20500

پول پیش

24سیم مفتولفولادی فنری1الی 4کلاف-تماس با ما

پول پیش


پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
( کل صفحات : 11 )
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic