قیمت مش فولادی مورخ 8 اردیبهشت 1395

ردیفمحصولچشمه
ضخامت(نمره مفتول)
حالت(برگ)وزن تقریبی(کیلو)قیمت(ریال)نحوه پرداخت
1مش شبکه مفتولی-2.5الی 5 میل--25800پول پیش
2مش شبکه مفتولی10*1062*66420900پول پیش
3مش شبکه مفتولی15*1562*64320900پول پیش
4مش شبکه مفتولی20*2062*63220900پول پیش
5مش شبکه مفتولی25*2562*62620900پول پیش
6مش شبکه مفتولی30*3062*62220900پول پیش
7مش شبکه مفتولی10*1082*611421700پول پیش
8مش شبکه مفتولی15*1582*67621700پول پیش
9مش شبکه مفتولی20*2082*65721700پول پیش
10مش شبکه مفتولی25*2582*64621700پول پیش
11مش شبکه مفتولی30*3082*63821700پول پیش
12مش شبکه مفتولی10*10102*617821700پول پیش
13مش شبکه مفتولی15*15102*611921700پول پیش
14مش شبکه مفتولی20*20102*68921700پول پیش
15مش شبکه مفتولی25*25102*67121700پول پیش
16مش شبکه مفتولی30*30102*66021700پول پیش
17مش شبکه مفتولی10*10122*625721700پول پیش
18مش شبکه مفتولی15*15122*617121700پول پیش
19مش شبکه مفتولی20*20122*612921700پول پیش
20مش شبکه مفتولی25*25122*611621700پول پیش
21مش شبکه مفتولی30*30122*68621700پول پیش
22سیم مفتولآرماتوربندی1.5کلاف-22700پول پیش
23سیم مفتولنجاری2.5کلاف-22700

پول پیش

24سیم مفتولفولادی فنری1الی 4کلاف-تماس با ما

پول پیش

 


پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()