امروز
09375620839
ahanbahaRemoveMe@gmailHideMe.com
مرکز خرید و فروش آهن آلات ، استعلام قیمت روز انواع میلگرد ، تیرآهن انواع ورق و ...
لحظه به لحظه با بازار آهن
درباره پایگاه اینترنتی آهن بها
» تهیه و توزیع انواع آهن آلات با مناسب ترین قیمت بازار
» درج قیمت روزانه انواع میلگرد, تیرآهن, ورق, نبشی, ناودانی, قوطی و پروفیل, محصولات مفتولی و ...
» تأمین و تحویل آهن آلات مورد نیاز مجریان پروژه‌های دولتی و خصوصی
» طراحی و ساخت انواع سوله و اسکلت فلزی

تلفن همراه:
09375620839
سفارش خرید آهن آلات
دریافت روزانه قیمت
سرویس پیامک :

جهت دریافت روزانه قیمت بروز انواع آهن آلات به صورت پیامک ، کد پیامکی 80151 را به شماره 201825 ارسال فرمائید.کانال تلگرام :

جهت دریافت قیمت بروز انواع آهن آلات و اخبار بازار آهن به کانال رسمی تلگرام آهن بها ما بپیوندید،
کانال تلگرام آهن بها :

https://telegram.me/ahanbaha

موضوعات
قیمت بروز میلگرد هیربد ،قیمت میلگرد پرشین فولاد ، قیمت میلگرد آریاذوب ، قیمت میلگرد آریان فولاد
 قیمت میلگرد مورخ 10 شهریور 1395

میلگرد هیربد

سایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
10شاخهA3--پول پیش
12شاخهA3--پول پیش
14شاخهA3--پول پیش
16شاخهA31505015050پول پیش
18شاخهA3--پول پیش
20شاخهA31505015050پول پیش
22شاخهA315050
15050پول پیش
25شاخهA3--پول پیش

میلگرد پرشین فولاد

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA31610016100پول پیش
212شاخهA31545015450پول پیش
314شاخهA31510015100پول پیش
416-18شاخهA31510015100پول پیش
520-25شاخهA31510015100پول پیش
628شاخهA31510015100پول پیش
732شاخهA31540015400پول پیش
میلگرد آریا ذوب
ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
114شاخهA21500015000پول پیش
216شاخهA31500015000پول پیش
318شاخهA31500015000پول پیش
420
شاخهA31500015000پول پیش
525
 شاخه A3--پول پیش
628-32 شاخه A31500015000پول پیش

میلگرد آریان فولاد

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA21525015250پول پیش
212شاخهA21515015150پول پیش
316-18شاخهA31495014950پول پیش
422شاخهA31495014950پول پیش
525شاخهA31495014950پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
قیمت بروز میلگرد هیربد ،قیمت میلگرد پرشین فولاد ، قیمت میلگرد آریاذوب ، قیمت میلگرد آریان فولاد
 قیمت میلگرد مورخ 9 شهریور 1395

میلگرد هیربد

سایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
10شاخهA3--پول پیش
12شاخهA3--پول پیش
14شاخهA3--پول پیش
16شاخهA31505015050پول پیش
18شاخهA3--پول پیش
20شاخهA31505015050پول پیش
22شاخهA315050
15050پول پیش
25شاخهA3--پول پیش

میلگرد پرشین فولاد

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA31610016100پول پیش
212شاخهA31545015450پول پیش
314شاخهA31510015100پول پیش
416-18شاخهA31510015100پول پیش
520-25شاخهA31510015100پول پیش
628شاخهA31510015100پول پیش
732شاخهA31540015400پول پیش
میلگرد آریا ذوب
ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
114شاخهA21500014900پول پیش
216شاخهA31500014900پول پیش
318شاخهA31500014900پول پیش
420
شاخهA31500014900پول پیش
525
 شاخه A3--پول پیش
628-32 شاخه A31500014900پول پیش

میلگرد آریان فولاد

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA21525015050پول پیش
212شاخهA21515015050پول پیش
316-18شاخهA31495014950پول پیش
422شاخهA31495014950پول پیش
525-28شاخهA31495014950پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
قیمت بروز میلگرد هیربد ،قیمت میلگرد پرشین فولاد ، قیمت میلگرد آریاذوب ، قیمت میلگرد آریان فولاد
 قیمت میلگرد مورخ 8 شهریور 1395

میلگرد هیربد

سایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
10شاخهA3--پول پیش
12شاخهA3--پول پیش
14شاخهA3--پول پیش
16شاخهA315050-پول پیش
18شاخهA3-15050پول پیش
20شاخهA31505015050پول پیش
22شاخهA315050
15050پول پیش
25شاخهA3--پول پیش

میلگرد پرشین فولاد

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA31610016000پول پیش
212شاخهA31545015350پول پیش
314شاخهA31510015000پول پیش
416-18شاخهA31510015000پول پیش
520-25شاخهA31510015000پول پیش
628شاخهA31510015000پول پیش
732شاخهA31540015300پول پیش
میلگرد آریا ذوب
ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
114شاخهA21490014850پول پیش
216شاخهA31490014850پول پیش
318شاخهA31490014850پول پیش
420
شاخهA31490014850پول پیش
525
 شاخه A3-14850پول پیش
628-32 شاخه A31490014850پول پیش

میلگرد آریان فولاد

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA21505014950پول پیش
212شاخهA21505014950پول پیش
318شاخهA31495014850پول پیش
422شاخهA31495014850پول پیش
525-28شاخهA31495014850پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
قیمت بروز میلگرد هیربد ،قیمت میلگرد پرشین فولاد ، قیمت میلگرد آریاذوب ، قیمت میلگرد آریان فولاد
 قیمت میلگرد مورخ 7 شهریور 1395

میلگرد هیربد

سایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
10شاخهA3--پول پیش
12شاخهA3--پول پیش
14شاخهA3--پول پیش
16شاخهA3--پول پیش
18شاخهA31505015050پول پیش
20شاخهA315050-پول پیش
22شاخهA31505015050پول پیش
25شاخهA3--پول پیش

میلگرد پرشین فولاد

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA31600016000پول پیش
212شاخهA31535015350پول پیش
314شاخهA31500015000پول پیش
416-18شاخهA31500015000پول پیش
520-25شاخهA31500015000پول پیش
628شاخهA31500015000پول پیش
732شاخهA31530015300پول پیش
میلگرد آریا ذوب
ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
114شاخهA21485015050پول پیش
216شاخهA31485015050پول پیش
318شاخهA31485015050پول پیش
420
شاخهA31485015050پول پیش
525
 شاخه A31485015050پول پیش
628-32 شاخه A31485015050پول پیش

میلگرد آریان فولاد

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA21495014650پول پیش
212شاخهA21495014650پول پیش
318شاخهA31485014650پول پیش
422شاخهA31485014650پول پیش
525-28شاخهA31485014650پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
قیمت بروز میلگرد هیربد ،قیمت میلگرد پرشین فولاد ، قیمت میلگرد آریاذوب ، قیمت میلگرد آریان فولاد
 قیمت میلگرد مورخ 6شهریور 1395

میلگرد هیربد

سایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
10شاخهA3--پول پیش
12شاخهA3--پول پیش
14شاخهA3--پول پیش
16شاخهA3--پول پیش
18شاخهA31505014950پول پیش
20شاخهA315050-پول پیش
22شاخهA31505014950پول پیش
25شاخهA3--پول پیش

میلگرد پرشین فولاد

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA31600016000پول پیش
212شاخهA31535015350پول پیش
314شاخهA31500015000پول پیش
416-18شاخهA31500015000پول پیش
520-25شاخهA31500015000پول پیش
628شاخهA31500015000پول پیش
732شاخهA31530015300پول پیش
میلگرد آریا ذوب
ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
114شاخهA21505015000پول پیش
216شاخهA31505015000پول پیش
318شاخهA31505015000پول پیش
420
شاخهA31505015000پول پیش
525
 شاخه A31505015000پول پیش
628-32 شاخه A31505015000پول پیش

میلگرد آریان فولاد

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA21465014650پول پیش
212شاخهA21465014650پول پیش
314شاخهA3 1465014650پول پیش
420-22شاخهA31465014650پول پیش
528شاخهA31465014650پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
قیمت بروز میلگرد هیربد ،قیمت میلگرد پرشین فولاد ، قیمت میلگرد آریاذوب ، قیمت میلگرد آریان فولاد
 قیمت میلگرد مورخ 2شهریور 1395

میلگرد هیربد

سایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
10شاخهA3--پول پیش
12شاخهA3--پول پیش
14شاخهA3--پول پیش
16شاخهA3--پول پیش
18شاخهA31495014950پول پیش
20شاخهA3--پول پیش
22شاخهA31495014950پول پیش
25شاخهA3--پول پیش

میلگرد پرشین فولاد

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA31605016050پول پیش
212شاخهA31555015550پول پیش
314شاخهA31505015000پول پیش
416-18شاخهA31505015000پول پیش
520-25شاخهA31505015000پول پیش
628شاخهA31505015000پول پیش
732شاخهA31530015300پول پیش
میلگرد آریا ذوب
ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
110شاخهA2 --پول پیش
212شاخهA3--پول پیش
314شاخهA31500015000پول پیش
416شاخهA31500015000پول پیش
518 شاخه A31500015000پول پیش
620 شاخه A31500015000پول پیش

میلگرد آریان فولاد

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA21475014750پول پیش
212شاخهA21475014750پول پیش
314-16شاخهA3 1475014750پول پیش
420شاخهA314750-پول پیش
528شاخهA31475014750پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
قیمت بروز میلگرد هیربد ،قیمت میلگرد پرشین فولاد ، قیمت میلگرد آریاذوب ، قیمت میلگرد آریان فولاد
 قیمت میلگرد مورخ 1 شهریور 1395

میلگرد هیربد

سایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
10شاخهA3--پول پیش
12شاخهA3--پول پیش
14شاخهA3--پول پیش
16شاخهA3--پول پیش
18شاخهA31495014950پول پیش
20شاخهA3--پول پیش
22شاخهA31495014950پول پیش
25شاخهA3--پول پیش

میلگرد پرشین فولاد

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA31605016050پول پیش
212شاخهA31555015550پول پیش
314شاخهA31500015000پول پیش
416-18شاخهA31500015000پول پیش
520-25شاخهA31500015000پول پیش
628شاخهA31500015000پول پیش
732شاخهA31530015300پول پیش
میلگرد آریا ذوب
ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
110شاخهA2 --پول پیش
212شاخهA3--پول پیش
314شاخهA31500015000پول پیش
416شاخهA31500015000پول پیش
518 شاخه A31500015000پول پیش
620 شاخه A31500015000پول پیش

میلگرد آریان فولاد

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA21475014750پول پیش
212شاخهA21475014750پول پیش
314-16شاخهA3 1475014750پول پیش
420-22شاخهA314750-پول پیش
528شاخهA31475014750پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
قیمت بروز میلگرد هیربد ،قیمت میلگرد پرشین فولاد ، قیمت میلگرد آریاذوب ، قیمت میلگرد آریان فولاد
 قیمت میلگرد مورخ 31 مرداد 1395

میلگرد هیربد

سایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
10شاخهA3--پول پیش
12شاخهA3--پول پیش
14شاخهA3--پول پیش
16شاخهA3--پول پیش
18شاخهA31495014950پول پیش
20شاخهA3--پول پیش
22شاخهA31495014950پول پیش
25شاخهA3--پول پیش

میلگرد پرشین فولاد

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA31605016200پول پیش
212شاخهA31555015700پول پیش
314شاخهA31500015100پول پیش
416-18شاخهA31500015000پول پیش
520-25شاخهA31500015000پول پیش
628شاخهA31500015200پول پیش
732شاخهA31530015400پول پیش
میلگرد آریا ذوب
ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
110شاخهA2 --پول پیش
212شاخهA3--پول پیش
314شاخهA31500015000پول پیش
416شاخهA31500015000پول پیش
518 شاخه A31500015000پول پیش
620 شاخه A31500015000پول پیش

میلگرد آریان فولاد

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA21475014650پول پیش
212شاخهA21475014650پول پیش
314شاخهA3 1475014650پول پیش
416شاخهA31475014650پول پیش
528شاخهA31475014650پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
قیمت بروز میلگرد ابهر ، میانه ، شاهرود ، زاگرس ، آریا ذوب ، کیان ابهر ، صدر لرستان

قیمت میلگرد مورخ 25 اردیبهشت 1395

میلگرد ابهر

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA2 15350 15600پول پیش
212شاخهA3 15350 15600پول پیش
314شاخهA3 15050 15350پول پیش
416شاخهA3 15050 15350پول پیش
518-25شاخهA3 15050 15350پول پیش

میلگرد میانه

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
116شاخهA3- 15800پول پیش
220شاخهA3- 15800پول پیش
325شاخهA3- 15800پول پیش

میلگرد شاهرود

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA2 - -پول پیش
212شاخهA3 - -پول پیش
316-14شاخهA3 15650 15850پول پیش
422-18شاخهA3 15650 15850پول پیش
532شاخهA3 - -پول پیش

 میلگرد زاگرس

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
110شاخهA3--پول پیش
212شاخهA316700-پول پیش
314شاخهA31570016200پول پیش
416شاخهA31570016200پول پیش
518شاخهA31570016200پول پیش
620شاخهA31570016200پول پیش
722شاخهA3--پول پیش
825 شاخه A3--پول پیش
928 شاخه A31600016200پول پیش
1032شاخهA31600016200پول پیش
1136شاخهA31600016200پول پیش
1240شاخهA31600016200پول پیش

میلگرد آریا ذوب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
110شاخهA2 --پول پیش
212شاخهA3--پول پیش
314شاخهA31515015750پول پیش
416شاخهA3-15750پول پیش
518 شاخه A3--پول پیش
620 شاخه A315150-پول پیش

میلگرد کیان ابهر

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
114شاخهA2- -پول پیش
216شاخهA315500 15500پول پیش
318شاخهA3--پول پیش
425-20شاخهA315500 15500پول پیش

میلگرد صدر لرستان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
110شاخهA3--پول پیش
212شاخهA2--پول پیش
314شاخهA3--پول پیش
416شاخهA3--پول پیش
518شاخهA3--پول پیش
620شاخهA3--پول پیش
722شاخهA3--پول پیش
825شاخهA3--پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
( کل صفحات : 3 )
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic