امروز
09375620839
ahanbahaRemoveMe@gmailHideMe.com
مرکز خرید و فروش آهن آلات ، استعلام قیمت روز انواع میلگرد ، تیرآهن انواع ورق و ...
لحظه به لحظه با بازار آهن
درباره پایگاه اینترنتی آهن بها
» تهیه و توزیع انواع آهن آلات با مناسب ترین قیمت بازار
» درج قیمت روزانه انواع میلگرد, تیرآهن, ورق, نبشی, ناودانی, قوطی و پروفیل, محصولات مفتولی و ...
» تأمین و تحویل آهن آلات مورد نیاز مجریان پروژه‌های دولتی و خصوصی
» طراحی و ساخت انواع سوله و اسکلت فلزی

تلفن همراه:
09375620839
سفارش خرید آهن آلات
دریافت روزانه قیمت
سرویس پیامک :

جهت دریافت روزانه قیمت بروز انواع آهن آلات به صورت پیامک ، کد پیامکی 80151 را به شماره 201825 ارسال فرمائید.کانال تلگرام :

جهت دریافت قیمت بروز انواع آهن آلات و اخبار بازار آهن به کانال رسمی تلگرام آهن بها ما بپیوندید،
کانال تلگرام آهن بها :

https://telegram.me/ahanbaha

موضوعات
قیمت میلگرد آناهیتا گیلان ، قیمت میلگرد حسن رود ، قیمت میلگرد امیرکبیر، قیمت میلگرد شاهرود
 قیمت میلگرد مورخ 24 شهریور 1395

میلگرد آناهیتا گیلان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
18شاخهA215600
15650پول پیش
210شاخهA215500
15550
پول پیش
312شاخهA315300
15350
پول پیش
414-18شاخهA315200
15250
پول پیش
520-25شاخهA315200
15250
پول پیش

میلگرد حسن رود

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
18شاخهA21535015400پول پیش
210شاخهA21505015100پول پیش
312 شاخهA21490014950پول پیش
4
14
شاخهA21485014900
پول پیش
5
16شاخهA31485014900پول پیش
6
18شاخهA31480014800پول پیش
7
20
شاخهA31480014800
پول پیش

میلگرد امیر کبیر

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
110شاخهA2--پول پیش
210شاخهA3--پول پیش
312شاخهA3--
پول پیش
414 شاخهA3--
پول پیش
516شاخهA3--
پول پیش
618شاخهA3-
-
پول پیش
720شاخهA3--
پول پیش
822شاخهA3--پول پیش
932شاخهA3- -پول پیش
میلگرد شاهرود
ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA31605016050پول پیش
212شاخهA3--
پول پیش
314شاخهA31500015000پول پیش
416-20شاخهA31500015000پول پیش
522-25شاخهA31500015000پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
قیمت میلگرد آناهیتا گیلان ، قیمت میلگرد حسن رود ، قیمت میلگرد امیرکبیر، قیمت میلگرد شاهرود
 قیمت میلگرد مورخ 23 شهریور 1395

میلگرد آناهیتا گیلان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
18شاخهA215650
-پول پیش
210شاخهA215550
-پول پیش
312شاخهA315350
-پول پیش
414-18شاخهA315250
-پول پیش
520-25شاخهA315250
-پول پیش

میلگرد حسن رود

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
18شاخهA21540015400پول پیش
210شاخهA21510015200پول پیش
312 شاخهA21495015000پول پیش
4
14
شاخهA21490014950
پول پیش
5
16شاخهA31490014950پول پیش
6
18شاخهA31480014900پول پیش
7
20
شاخهA31480014900
پول پیش

میلگرد امیر کبیر

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
110شاخهA2--پول پیش
210شاخهA3--پول پیش
312شاخهA3--
پول پیش
414 شاخهA3--
پول پیش
516شاخهA3--
پول پیش
618شاخهA3-
-
پول پیش
720شاخهA3--
پول پیش
822شاخهA3--پول پیش
932شاخهA3- -پول پیش
میلگرد شاهرود
ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA31605016150پول پیش
212شاخهA3--
پول پیش
314شاخهA31500015050پول پیش
416-20شاخهA31500015050پول پیش
522-25شاخهA31500015050پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
قیمت میلگرد آناهیتا گیلان ، قیمت میلگرد حسن رود ، قیمت میلگرد امیرکبیر، قیمت میلگرد شاهرود
 قیمت میلگرد مورخ 21 شهریور 1395

میلگرد آناهیتا گیلان (20و21 فروش ندارد)

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
18شاخهA2-
-پول پیش
210شاخهA2--پول پیش
312شاخهA3--پول پیش
414-18شاخهA3--پول پیش
520-25شاخهA3--پول پیش

میلگرد حسن رود

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
18شاخهA21540015400پول پیش
210شاخهA21520015100پول پیش
312 شاخهA21500014950پول پیش
4
14
شاخهA21495014900
پول پیش
5
16شاخهA31495014900پول پیش
6
18شاخهA31490014850پول پیش
7
20
شاخهA31490014850
پول پیش

میلگرد امیر کبیر

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
110شاخهA2--پول پیش
210شاخهA3--پول پیش
312شاخهA3--
پول پیش
414 شاخهA3--
پول پیش
516شاخهA3--
پول پیش
618شاخهA3-
-
پول پیش
720شاخهA3--
پول پیش
822شاخهA3--پول پیش
932شاخهA3- -پول پیش
میلگرد شاهرود
ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA31615016150پول پیش
212شاخهA3--
پول پیش
314شاخهA31505015050پول پیش
416-20شاخهA31505015050پول پیش
522-25شاخهA31505015050پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
قیمت میلگرد آناهیتا گیلان ، قیمت میلگرد حسن رود ، قیمت میلگرد امیرکبیر، قیمت میلگرد شاهرود
 قیمت میلگرد مورخ 18 شهریور 1395

میلگرد آناهیتا گیلان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
18شاخهA215550
15550پول پیش
210شاخهA21545015450پول پیش
312شاخهA31525015250پول پیش
414-18شاخهA31515015150پول پیش
520-25شاخهA31515015150پول پیش

میلگرد حسن رود

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
18شاخهA21540015500پول پیش
210شاخهA21515015250پول پیش
312 شاخهA21500015100پول پیش
4
14
شاخهA21500015000
پول پیش
5
16شاخهA31490014900پول پیش
6
18شاخهA31490014900پول پیش
7
20
شاخهA31490014900
پول پیش

میلگرد امیر کبیر

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
110شاخهA2--پول پیش
210شاخهA31590015950پول پیش
312شاخهA31520015250
پول پیش
414 شاخهA31490014950
پول پیش
516شاخهA3--
پول پیش
618شاخهA314900
14950
پول پیش
720شاخهA31490014950
پول پیش
822شاخهA3--پول پیش
932شاخهA3- -پول پیش
میلگرد شاهرود
ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA31615016150پول پیش
212شاخهA3--
پول پیش
314شاخهA31505015050پول پیش
416-20شاخهA31505015050پول پیش
522-25شاخهA31505015050پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
قیمت میلگرد آناهیتا گیلان ، قیمت میلگرد حسن رود ، قیمت میلگرد امیرکبیر، قیمت میلگرد شاهرود
 قیمت میلگرد مورخ 16 شهریور 1395

میلگرد آناهیتا گیلان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
18شاخهA215600
15700پول پیش
210شاخهA21550015600پول پیش
312شاخهA31530015400پول پیش
414-18شاخهA31520015200پول پیش
520-25شاخهA31520015200پول پیش

میلگرد حسن رود

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
18شاخهA21550015650پول پیش
210شاخهA21525015400پول پیش
312 شاخهA21510015250پول پیش
4
14
شاخهA21500015100
پول پیش
5
16شاخهA31490015100پول پیش
6
18شاخهA31490015000پول پیش
7
20
شاخهA31490015000
پول پیش

میلگرد امیر کبیر

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
110شاخهA2--پول پیش
210شاخهA31610016200پول پیش
312شاخهA31540015400
پول پیش
414 شاخهA31505015100
پول پیش
516شاخهA3--پول پیش
618شاخهA315050
15100
پول پیش
720شاخهA315050-پول پیش
822شاخهA3--پول پیش
932شاخهA3- -پول پیش
میلگرد شاهرود
ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA31615016250پول پیش
212شاخهA3--
پول پیش
314شاخهA31505015100پول پیش
416-20شاخهA31505015100پول پیش
522-25شاخهA31505015100پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
قیمت میلگرد آناهیتا گیلان ، قیمت میلگرد حسن رود ، قیمت میلگرد امیرکبیر، قیمت میلگرد شاهرود
 قیمت میلگرد مورخ 15 شهریور 1395

میلگرد آناهیتا گیلان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
18شاخهA215700
15750پول پیش
210شاخهA21560015650پول پیش
312شاخهA31540015450پول پیش
414-18شاخهA31520015250پول پیش
520-25شاخهA31520015250پول پیش

میلگرد حسن رود

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
18شاخهA21565015800پول پیش
210شاخهA21540015650پول پیش
312 شاخهA21525015350پول پیش
4
14
شاخهA21510015200
پول پیش
5
16شاخهA31510015200پول پیش
6
18شاخهA31500015000پول پیش
7
20
شاخهA31500015000
پول پیش

میلگرد امیر کبیر

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
110شاخهA2--پول پیش
210شاخهA31620016200پول پیش
312شاخهA31540015500
پول پیش
414 شاخهA31510015150
پول پیش
516شاخهA3--پول پیش
618شاخهA315100
15150
پول پیش
720شاخهA3--پول پیش
822شاخهA3--پول پیش
932شاخهA3- -پول پیش
میلگرد شاهرود
ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA31625016250پول پیش
212شاخهA3--
پول پیش
314شاخهA31510015150پول پیش
416-20شاخهA31510015150پول پیش
522-25شاخهA31510015150پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
قیمت میلگرد آناهیتا گیلان ، قیمت میلگرد حسن رود ، قیمت میلگرد امیرکبیر، قیمت میلگرد شاهرود
 قیمت میلگرد مورخ 14 شهریور 1395

میلگرد آناهیتا گیلان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
18شاخهA215750
15750پول پیش
210شاخهA21565015650پول پیش
312شاخهA31545015450پول پیش
414-18شاخهA31525015250پول پیش
520-25شاخهA31525015250پول پیش

میلگرد حسن رود

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
18شاخهA21580015650پول پیش
210شاخهA21565015300پول پیش
312 شاخهA21535015200پول پیش
4
14
شاخهA21520015100
پول پیش
5
16شاخهA31520015100پول پیش
6
18شاخهA31500014900پول پیش
7
20
شاخهA31500014900
پول پیش

میلگرد امیر کبیر

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
110شاخهA2--پول پیش
210شاخهA316200-پول پیش
312شاخهA315500-پول پیش
414 شاخهA315150-پول پیش
516شاخهA3--پول پیش
618شاخهA315150
-
پول پیش
720شاخهA3--پول پیش
822شاخهA3--پول پیش
932شاخهA3- -پول پیش
میلگرد شاهرود
ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA31625016200پول پیش
212شاخهA3--
پول پیش
314شاخهA31515015100پول پیش
416-20شاخهA31515015100پول پیش
522-25شاخهA31515015100پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
قیمت میلگرد آناهیتا گیلان ، قیمت میلگرد حسن رود ، قیمت میلگرد امیرکبیر، قیمت میلگرد شاهرود
 قیمت میلگرد مورخ 13 شهریور 1395

میلگرد آناهیتا گیلان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
18شاخهA21575015850پول پیش
210شاخهA21565015750پول پیش
312شاخهA31545015550پول پیش
414-18شاخهA31525015350پول پیش
520-25شاخهA31525015350پول پیش

میلگرد حسن رود

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
18شاخهA21565015850پول پیش
210شاخهA215300
15500پول پیش
312 شاخهA215200
15300پول پیش
4
14
شاخهA215100
15200
پول پیش
5
16شاخهA315100
15200پول پیش
6
18شاخهA314900
15100پول پیش
7
20
شاخهA314900
15000
پول پیش

میلگرد امیر کبیر

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
110شاخهA2--پول پیش
210شاخهA3--پول پیش
312شاخهA3--پول پیش
414 شاخهA3--پول پیش
516شاخهA3--پول پیش
618شاخهA3-
-
پول پیش
720شاخهA3--پول پیش
822شاخهA3--پول پیش
932شاخهA3- -پول پیش
میلگرد شاهرود
ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA31620016500پول پیش
212شاخهA3--
پول پیش
314شاخهA315100
-
پول پیش
416-20شاخهA315100
15250
پول پیش
522-25شاخهA315100
15250
پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
قیمت میلگرد آناهیتا گیلان ، قیمت میلگرد حسن رود ، قیمت میلگرد امیرکبیر، قیمت میلگرد شاهرود
 قیمت میلگرد مورخ 11 شهریور 1395

میلگرد آناهیتا گیلان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
18شاخهA21585015850پول پیش
210شاخهA21575015750پول پیش
312شاخهA31555015550پول پیش
414-18شاخهA31535015350پول پیش
520-25شاخهA31535015350پول پیش

میلگرد حسن رود

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
18شاخهA21585015850پول پیش
210شاخهA215500
15500پول پیش
312 شاخهA215300
15300پول پیش
4
14
شاخهA215200
15200
پول پیش
5
16شاخهA315200
15200پول پیش
6
18شاخهA315100
15100پول پیش
7
20
شاخهA315000
15000
پول پیش

میلگرد امیر کبیر

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
110شاخهA2--پول پیش
210شاخهA3--پول پیش
312شاخهA3--پول پیش
414 شاخهA3-15200پول پیش
516شاخهA3--پول پیش
618شاخهA3-
15200
پول پیش
720شاخهA3-15200پول پیش
822شاخهA3--پول پیش
932شاخهA3- -پول پیش
میلگرد شاهرود
ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA21635016500پول پیش
212شاخهA3-15250
پول پیش
314شاخهA3-
15250
پول پیش
416-20شاخهA315250
15250
پول پیش
522-25شاخهA315250
15250
پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
قیمت میلگرد آناهیتا گیلان ، قیمت میلگرد حسن رود ، قیمت میلگرد امیرکبیر، قیمت میلگرد شاهرود
 قیمت میلگرد مورخ 10 شهریور 1395

میلگرد آناهیتا گیلان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
18شاخهA21585015850پول پیش
210شاخهA21575015750پول پیش
312شاخهA31555015550پول پیش
414-18شاخهA31535015350پول پیش
520-25شاخهA31535015350پول پیش

میلگرد حسن رود

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
18شاخهA21585015850پول پیش
210شاخهA215500
15500پول پیش
312 شاخهA215300
15300پول پیش
4
14
شاخهA215200
15250
پول پیش
5
16شاخهA315200
15250پول پیش
6
18شاخهA315100
15100پول پیش
7
20
شاخهA315000
15000
پول پیش

میلگرد امیر کبیر

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
110شاخهA2--پول پیش
210شاخهA3--پول پیش
312شاخهA3--پول پیش
414 شاخهA3--پول پیش
516شاخهA3--پول پیش
618شاخهA3-
-
پول پیش
720شاخهA3--پول پیش
822شاخهA3--پول پیش
932شاخهA3- -پول پیش
میلگرد شاهرود
ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA216500-پول پیش
212شاخهA315250-پول پیش
314شاخهA315250
-پول پیش
416-20شاخهA315250
-پول پیش
522-25شاخهA315250
-پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
( کل صفحات : 3 )
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic