امروز
09375620839
ahanbahaRemoveMe@gmailHideMe.com
مرکز خرید و فروش آهن آلات ، استعلام قیمت روز انواع میلگرد ، تیرآهن انواع ورق و ...
لحظه به لحظه با بازار آهن
درباره پایگاه اینترنتی آهن بها
» تهیه و توزیع انواع آهن آلات با مناسب ترین قیمت بازار
» درج قیمت روزانه انواع میلگرد, تیرآهن, ورق, نبشی, ناودانی, قوطی و پروفیل, محصولات مفتولی و ...
» تأمین و تحویل آهن آلات مورد نیاز مجریان پروژه‌های دولتی و خصوصی
» طراحی و ساخت انواع سوله و اسکلت فلزی

تلفن همراه:
09375620839
سفارش خرید آهن آلات
دریافت روزانه قیمت
سرویس پیامک :

جهت دریافت روزانه قیمت بروز انواع آهن آلات به صورت پیامک ، کد پیامکی 80151 را به شماره 201825 ارسال فرمائید.کانال تلگرام :

جهت دریافت قیمت بروز انواع آهن آلات و اخبار بازار آهن به کانال رسمی تلگرام آهن بها ما بپیوندید،
کانال تلگرام آهن بها :

https://telegram.me/ahanbaha

موضوعات
قیمت میلگرد آناهیتا گیلان ، قیمت میلگرد حسن رود ، قیمت میلگرد امیرکبیر، قیمت میلگرد شاهرود
 قیمت میلگرد مورخ 8 شهریور 1395

میلگرد آناهیتا گیلان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
18شاخهA21575015700پول پیش
210شاخهA21565015600پول پیش
312شاخهA31545015400پول پیش
414-18شاخهA31525015200پول پیش
520-25شاخهA31525015200پول پیش

میلگرد حسن رود

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
18شاخهA21565015700پول پیش
210شاخهA215300
15350پول پیش
312 شاخهA215150
15250پول پیش
414-16شاخهA215100
15200پول پیش
518-20شاخهA315000
15150پول پیش

میلگرد امیر کبیر

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
110شاخهA2--پول پیش
210شاخهA3--پول پیش
312شاخهA315450-پول پیش
414 شاخهA31485014700پول پیش
516شاخهA31485014700پول پیش
618شاخهA314850
-پول پیش
720شاخهA31485014700پول پیش
822شاخهA3--پول پیش
932شاخهA3- -پول پیش
میلگرد شاهرود
ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA21620016150پول پیش
212شاخهA3--پول پیش
314شاخهA3-14900پول پیش
416-20شاخهA31495014900پول پیش
522-25شاخهA3 1495014900پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
قیمت میلگرد آناهیتا گیلان ، قیمت میلگرد حسن رود ، قیمت میلگرد امیرکبیر، قیمت میلگرد شاهرود
 قیمت میلگرد مورخ 7 شهریور 1395

میلگرد آناهیتا گیلان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
18شاخهA2-15400پول پیش
210شاخهA2-15300پول پیش
312شاخهA3-15100پول پیش
414-18شاخهA3-14900پول پیش
520-25شاخهA3-14900پول پیش

میلگرد حسن رود

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
18شاخهA21570015550پول پیش
210شاخهA21535015100پول پیش
312 شاخهA21525014950پول پیش
414-16شاخهA21520014900پول پیش
518-20شاخهA31515014800پول پیش

میلگرد امیر کبیر

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
110شاخهA2--پول پیش
210شاخهA3--پول پیش
312شاخهA3--پول پیش
414 شاخهA3-14700پول پیش
516شاخهA3-14700پول پیش
618شاخهA3--پول پیش
720شاخهA3-14700پول پیش
822شاخهA3--پول پیش
932شاخهA3- -پول پیش
میلگرد شاهرود
ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA21615016150پول پیش
212شاخهA3--پول پیش
316-14شاخهA31490014900پول پیش
425-18شاخهA31490014900پول پیش
532شاخهA3 - -پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
قیمت میلگرد آناهیتا گیلان ، قیمت میلگرد حسن رود ، قیمت میلگرد امیرکبیر، قیمت میلگرد شاهرود
 قیمت میلگرد مورخ 6 شهریور 1395

میلگرد آناهیتا گیلان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
18شاخهA21540015400پول پیش
210شاخهA21530015300پول پیش
312شاخهA31510015100پول پیش
414-18شاخهA31490014900پول پیش
520-25شاخهA31490014900پول پیش

میلگرد حسن رود

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
18شاخهA21555015450پول پیش
210شاخهA21510014950پول پیش
312 شاخهA21495014850پول پیش
414-16شاخهA21490014800پول پیش
518-20شاخهA31480014700پول پیش

میلگرد امیر کبیر

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
110شاخهA2-16000پول پیش
210شاخهA3--پول پیش
312شاخهA3--پول پیش
414 شاخهA31470014700پول پیش
516شاخهA31470014700پول پیش
618شاخهA3--پول پیش
720شاخهA31470014700پول پیش
822شاخهA3--پول پیش
932شاخهA3- -پول پیش
میلگرد شاهرود
ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA21615016150پول پیش
212شاخهA3--پول پیش
316-14شاخهA31490014900پول پیش
425-18شاخهA31490014900پول پیش
532شاخهA3 - -پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
قیمت میلگرد آناهیتا گیلان ، قیمت میلگرد حسن رود ، قیمت میلگرد امیرکبیر، قیمت میلگرد شاهرود
 قیمت میلگرد مورخ 2 شهریور 1395

میلگرد آناهیتا گیلان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
18شاخهA21540015400پول پیش
210شاخهA21530015300پول پیش
312شاخهA31510015100پول پیش
414-18شاخهA31490014900پول پیش
520-25شاخهA31490014900پول پیش

میلگرد حسن رود

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
18شاخهA21545015450پول پیش
210شاخهA21490014900پول پیش
312 شاخهA21470014700پول پیش
414-16شاخهA21470014700پول پیش
518-20شاخهA31470014700پول پیش

میلگرد امیر کبیر

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
110شاخهA21600016000پول پیش
210شاخهA3--پول پیش
312شاخهA3--پول پیش
414 شاخهA31480014800پول پیش
516شاخهA31480014800پول پیش
618شاخهA31480014800پول پیش
720شاخهA31480014800پول پیش
822شاخهA3--پول پیش
932شاخهA3- -پول پیش
میلگرد شاهرود
ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA21615016150پول پیش
212شاخهA3--پول پیش
316-14شاخهA31490014900پول پیش
425-18شاخهA31490014900پول پیش
532شاخهA3 - -پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
قیمت بروز میلگرد آناهیتا گیلان ، قیمت میلگرد حسن رود ، قیمت میلگرد امیرکبیر، قیمت میلگرد شاهرود
 قیمت میلگرد مورخ 1 شهریور 1395

میلگرد آناهیتا گیلان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
18شاخهA21540015450پول پیش
210شاخهA21530015350پول پیش
312شاخهA31510015150پول پیش
414-18شاخهA31490014950پول پیش
520-25شاخهA31490014950پول پیش

میلگرد حسن رود

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
18شاخهA21545015500پول پیش
210شاخهA21490015000پول پیش
312 شاخهA21470014950پول پیش
414-16شاخهA21470014800پول پیش
518-20شاخهA31470014800پول پیش

میلگرد امیر کبیر

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
110شاخهA21600016000پول پیش
210شاخهA3--پول پیش
312شاخهA3-15200پول پیش
414 شاخهA31480014800پول پیش
516شاخهA31480014800پول پیش
618شاخهA31480014800پول پیش
720شاخهA31480014800پول پیش
822شاخهA3--پول پیش
932شاخهA3- -پول پیش
میلگرد شاهرود
ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA21615016150پول پیش
212شاخهA3-15550پول پیش
316-14شاخهA31490014800پول پیش
425-18شاخهA31490014800پول پیش
532شاخهA3 - -پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
قیمت بروز میلگرد آناهیتا گیلان ، قیمت میلگرد حسن رود ، قیمت میلگرد امیرکبیر، قیمت میلگرد شاهرود
 قیمت میلگرد مورخ 31 مرداد 1395

میلگرد آناهیتا گیلان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
18شاخهA21545015450پول پیش
210شاخهA21535015350پول پیش
312شاخهA31515015150پول پیش
414-18شاخهA31495014950پول پیش
520-25شاخهA31495014950پول پیش

میلگرد حسن رود

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
18شاخهA21550015200پول پیش
210شاخهA21500014800پول پیش
312 شاخهA21495014700پول پیش
414-16شاخهA21480014400پول پیش
518-20شاخهA31480014400پول پیش

میلگرد امیر کبیر

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
110شاخهA21600016000پول پیش
210شاخهA3--پول پیش
312شاخهA31520015200پول پیش
414 شاخهA31480014800پول پیش
516شاخهA31480014800پول پیش
618شاخهA31480014800پول پیش
720شاخهA31480014800پول پیش
822شاخهA3--پول پیش
932شاخهA3- -پول پیش
میلگرد شاهرود
ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA216150 16150پول پیش
212شاخهA31565015550پول پیش
316-14شاخهA31480014800پول پیش
425-18شاخهA31480014800پول پیش
532شاخهA3 - -پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
قیمت میلگرد آناهیتا گیلان ، قیمت میلگرد حسن رود ، قیمت میلگرد امیرکبیر، قیمت میلگرد شاهرود
 قیمت میلگرد مورخ 30 مرداد 1395

میلگرد آناهیتا گیلان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
18شاخهA21545015450پول پیش
210شاخهA21535015350پول پیش
312شاخهA31515015150پول پیش
414-18شاخهA31495014950پول پیش
520-25شاخهA31495014950پول پیش

میلگرد حسن رود

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
18شاخهA21520015200پول پیش
210شاخهA21480014800پول پیش
312 شاخهA21470014700پول پیش
414-16شاخهA21440014400پول پیش
518-20شاخهA31440014400پول پیش

میلگرد امیر کبیر

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
110شاخهA21600016000پول پیش
210شاخهA3--پول پیش
312شاخهA31520015200پول پیش
414 شاخهA31480014800پول پیش
516شاخهA31480014800پول پیش
618شاخهA31480014800پول پیش
720شاخهA314800-پول پیش
822شاخهA3--پول پیش
932شاخهA3- -پول پیش
میلگرد شاهرود
ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA216150 16250پول پیش
212شاخهA31555015550پول پیش
316-14شاخهA31480014900پول پیش
425-18شاخهA31480014900پول پیش
532شاخهA3 - -پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
( کل صفحات : 3 )
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic