امروز
09375620839
ahanbahaRemoveMe@gmailHideMe.com
مرکز خرید و فروش آهن آلات ، استعلام قیمت روز انواع میلگرد ، تیرآهن انواع ورق و ...
لحظه به لحظه با بازار آهن
درباره پایگاه اینترنتی آهن بها
» تهیه و توزیع انواع آهن آلات با مناسب ترین قیمت بازار
» درج قیمت روزانه انواع میلگرد, تیرآهن, ورق, نبشی, ناودانی, قوطی و پروفیل, محصولات مفتولی و ...
» تأمین و تحویل آهن آلات مورد نیاز مجریان پروژه‌های دولتی و خصوصی
» طراحی و ساخت انواع سوله و اسکلت فلزی

تلفن همراه:
09375620839
سفارش خرید آهن آلات
دریافت روزانه قیمت
سرویس پیامک :

جهت دریافت روزانه قیمت بروز انواع آهن آلات به صورت پیامک ، کد پیامکی 80151 را به شماره 201825 ارسال فرمائید.کانال تلگرام :

جهت دریافت قیمت بروز انواع آهن آلات و اخبار بازار آهن به کانال رسمی تلگرام آهن بها ما بپیوندید،
کانال تلگرام آهن بها :

https://telegram.me/ahanbaha

موضوعات
قیمت بروز میلگرد ذوب اصفهان ،قیمت میلگرد کویر کاشان ، قیمت میلگرد نیشابور ، قیمت میلگرد فولاد گلستان
 قیمت میلگرد مورخ 11 مهر 1395

میلگرد ذوب اصفهان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
112شاخهA3-16000پول پیش
214شاخهA3-16150پول پیش
316شاخهA3-
16000پول پیش
418شاخهA3-
15650پول پیش
520شاخهA3-
16000
پول پیش
622شاخهA3-
15600پول پیش
725شاخهA3-
16000
پول پیش
828شاخهA3-
15550
پول پیش
932شاخهA3-15550پول پیش

میلگرد کویر کاشان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
16.5کلافA117900-پول پیش
28کلافA2وA31650016500پول پیش
410کلافA216500-پول پیش
58و11کلافA11750017500پول پیش
612.5-14کلافA11750017500پول پیش
7
12-14کلافA31650016500پول پیش
816.5کلافA11750017500پول پیش
9
8
شاخهA21590015900پول پیش
108شاخهA31650016500پول پیش
1110شاخهA21550015700پول پیش
1212شاخهA21570015700
پول پیش
1310شاخهA31650016500
پول پیش
1412شاخهA316300
16300
پول پیش
1514شاخهA316000
16000
پول پیش
1616شاخهA3--
پول پیش
1718شاخهA315800
15800
پول پیش
1820شاخهA31600016000
پول پیش
1922شاخهA31580015800
پول پیش
2025شاخهA3--پول پیش
2128شاخهA3-15800
پول پیش
2232شاخهA3-
15800
پول پیش
2336شاخهA31580015800
پول پیش
2440شاخهA31580015800
پول پیش
25
10
شاخهA41700017000
پول پیش
26
12
شاخهA416800
16800
پول پیش
27
14-36
شاخهA41660016600
پول پیش

میلگرد نیشابور

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA31680016800
پول پیش
212شاخهA31625016250
پول پیش
314شاخهA31570015700
پول پیش
416 شاخهA31570015700
پول پیش
518شاخهA31570015700
پول پیش
620شاخهA31570015700
پول پیش
722شاخهA31570015700
پول پیش
825شاخهA31570015700
پول پیش
928شاخهA31570015700
پول پیش
1032شاخهA31625016250
پول پیش

میلگرد فولاد گلستان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
16.5کلافساده--پول پیش
212کلاف آجدار
-16700
16700پول پیش
38شاخهA31670016700پول پیش
410شاخهA316100
16100پول پیش
514شاخهA315800
15800پول پیش
620و25شاخهA315800
15800پول پیش


پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
قیمت بروز میلگرد ذوب اصفهان ،قیمت میلگرد کویر کاشان ، قیمت میلگرد نیشابور ، قیمت میلگرد فولاد گلستان
 قیمت میلگرد مورخ 10 مهر 1395

میلگرد ذوب اصفهان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
112شاخهA31600016150پول پیش
214شاخهA316150-
پول پیش
316شاخهA316000
16200پول پیش
418شاخهA315650
15750پول پیش
520شاخهA316000
-پول پیش
622شاخهA315600
15650پول پیش
725شاخهA316000
-
پول پیش
828شاخهA315550
15650
پول پیش
932شاخهA31555015650پول پیش

میلگرد کویر کاشان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
15.5کلافA1--پول پیش
28کلافA2وA316500-پول پیش
410کلافA2--پول پیش
58و11کلافA117500-پول پیش
612.5-14کلافA117500-پول پیش
7
12-14کلافA316500-پول پیش
816.5کلافA117500-پول پیش
9
8
شاخهA215900-پول پیش
108شاخهA316500-پول پیش
1110شاخهA215700-پول پیش
1212شاخهA215700-پول پیش
1310شاخهA316500-پول پیش
1412شاخهA316300
-پول پیش
1514شاخهA316000
-پول پیش
1616شاخهA3--پول پیش
1718شاخهA315800
-پول پیش
1820شاخهA316000-پول پیش
1922شاخهA315800-
پول پیش
2025شاخهA3--پول پیش
2128شاخهA315800-پول پیش
2232شاخهA315800
-پول پیش
2336شاخهA315800-پول پیش
2440شاخهA315800-پول پیش
25
10
شاخهA417000-پول پیش
26
12
شاخهA416800
-پول پیش
27
14-36
شاخهA416600-پول پیش

میلگرد نیشابور

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA316800-پول پیش
212شاخهA316250-پول پیش
314شاخهA315700-پول پیش
416 شاخهA315700-پول پیش
518شاخهA315700-
پول پیش
620شاخهA315700-
پول پیش
722شاخهA315700-پول پیش
825شاخهA315700-
پول پیش
928شاخهA315700-
پول پیش
1032شاخهA316250-پول پیش

میلگرد فولاد گلستان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
16.5کلافساده--پول پیش
212کلاف آجدار
-16700
16700پول پیش
38شاخهA31670016700پول پیش
410شاخهA316100
16100پول پیش
514شاخهA315800
15800پول پیش
620و25شاخهA315800
15800پول پیش


پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
قیمت بروز میلگرد ذوب اصفهان ،قیمت میلگرد کویر کاشان ، قیمت میلگرد نیشابور ، قیمت میلگرد فولاد گلستان
 قیمت میلگرد مورخ 7 مهر 1395

میلگرد ذوب اصفهان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
112شاخهA2--پول پیش
214شاخهA31615016250
پول پیش
316شاخهA31640016300پول پیش
418شاخهA31620016150پول پیش
520شاخهA31580015850پول پیش
622شاخهA31565015750پول پیش
725شاخهA3-
-
پول پیش
828شاخهA31565015750
پول پیش
932شاخهA31565015650پول پیش

میلگرد کویر کاشان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
15.5کلافA1--پول پیش
28کلافA2وA31650016500پول پیش
410کلافA2-16500پول پیش
58و11کلافA11750017500پول پیش
612.5-14کلافA11750017500پول پیش
7
12-14کلافA31650016500پول پیش
816.5کلافA11750017500پول پیش
9
8
شاخهA21590015900پول پیش
108شاخهA31650016500پول پیش
1110شاخهA21570015700پول پیش
1212شاخهA21570015700پول پیش
1310شاخهA3--پول پیش
1412شاخهA3--پول پیش
1514شاخهA3-15700پول پیش
1616شاخهA3-15700پول پیش
1718شاخهA315700
15700پول پیش
1820شاخهA3-15700پول پیش
1922شاخهA31570015700
پول پیش
2025شاخهA3-15700پول پیش
2128شاخهA3-15700پول پیش
2232شاخهA3-15700پول پیش
2336شاخهA31570015700پول پیش
2440شاخهA31570015700پول پیش
25
10
شاخهA41690016900پول پیش
26
12
شاخهA416700
16700پول پیش
27
14-36
شاخهA41650016500پول پیش

میلگرد نیشابور

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA31665016550پول پیش
212شاخهA31610016100پول پیش
314شاخهA31555015550پول پیش
416 شاخهA31555015550پول پیش
518شاخهA31555015550
پول پیش
620شاخهA31555015550
پول پیش
722شاخهA31555015550پول پیش
825-28شاخهA31555015550
پول پیش
928شاخهA31555015550
پول پیش
1032شاخهA31610016100پول پیش

میلگرد فولاد گلستان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
16.5کلافساده--پول پیش
212کلاف آجدار
-16700
16700پول پیش
38شاخهA31670016700پول پیش
410شاخهA316100
16100پول پیش
514شاخهA315800
15800پول پیش
620و25شاخهA315800
15800پول پیش


پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
قیمت بروز میلگرد ذوب اصفهان ،قیمت میلگرد کویر کاشان ، قیمت میلگرد نیشابور ، قیمت میلگرد فولاد گلستان
 قیمت میلگرد مورخ 5 مهر 1395

میلگرد ذوب اصفهان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
112شاخهA2-16200پول پیش
214شاخهA3-
16100
پول پیش
316شاخهA3-16100پول پیش
418شاخهA3-
15900پول پیش
520شاخهA3-
15900پول پیش
622شاخهA3-15800پول پیش
725شاخهA3-
-
پول پیش
828شاخهA3-15700
پول پیش
932شاخهA3-
15700پول پیش

میلگرد کویر کاشان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
15.5کلافA1--پول پیش
28کلافA2وA31640016300پول پیش
410کلافA21640016300پول پیش
58و11کلافA11740017400پول پیش
612.5-14کلافA11740017400پول پیش
7
12-14کلافA31640016300پول پیش
816.5کلافA11740017400پول پیش
9
8
شاخهA21580015700پول پیش
108شاخهA3--پول پیش
1110شاخهA21560015600پول پیش
1212شاخهA21560015500پول پیش
1310شاخهA3--پول پیش
1412شاخهA3--پول پیش
1514شاخهA31570015600پول پیش
1616شاخهA31570015600پول پیش
1718شاخهA315600
15500پول پیش
1820شاخهA31560015500پول پیش
1922شاخهA31560015500
پول پیش
2025شاخهA31560015500پول پیش
2128شاخهA31560015500پول پیش
2232شاخهA31560015500پول پیش
2336شاخهA31560015500پول پیش
2440شاخهA31560015500پول پیش
25
10
شاخهA41680016800پول پیش
26
12
شاخهA416600
16600پول پیش
27
14-36
شاخهA416400
164
00
پول پیش

میلگرد نیشابور

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA3-16550پول پیش
212شاخهA3-16000پول پیش
314شاخهA3-15450پول پیش
416 شاخهA3-
15450پول پیش
518شاخهA3-
15450
پول پیش
620شاخهA3-
15450
پول پیش
722شاخهA3-
15450پول پیش
825-28شاخهA3-
15450
پول پیش
928شاخهA3-
15400
پول پیش
1032شاخهA3-16000پول پیش

میلگرد فولاد گلستان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
16.5کلافساده--پول پیش
212کلاف آجدار
-16700
16700پول پیش
38شاخهA31670016700پول پیش
410شاخهA316100
16100پول پیش
514شاخهA315800
15800پول پیش
620و25شاخهA315800
15800پول پیش


پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
قیمت بروز میلگرد ذوب اصفهان ،قیمت میلگرد کویر کاشان ، قیمت میلگرد نیشابور ، قیمت میلگرد فولاد گلستان
 قیمت میلگرد مورخ 4 مهر 1395

میلگرد ذوب اصفهان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
112شاخهA216200-پول پیش
214شاخهA316100
-
پول پیش
316شاخهA316100
-
پول پیش
418شاخهA315900
-پول پیش
520شاخهA315900
-پول پیش
622شاخهA315800
-
پول پیش
725شاخهA3-
-
پول پیش
828شاخهA315700-
پول پیش
932شاخهA315700
-
پول پیش

میلگرد کویر کاشان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
15.5کلافA1--پول پیش
28کلافA2وA31630016300پول پیش
410کلافA21630016400پول پیش
58و11کلافA11740017400پول پیش
612.5-14کلافA11740017400پول پیش
7
12-14کلافA31630016400پول پیش
816.5کلافA11740017400پول پیش
9
8
شاخهA21570015700پول پیش
108شاخهA3--پول پیش
1110شاخهA21560015700پول پیش
1212شاخهA21550015600پول پیش
1310شاخهA3--پول پیش
1412شاخهA3--پول پیش
1514شاخهA31560015600پول پیش
1616شاخهA31560015600پول پیش
1718شاخهA315500
15500پول پیش
1820شاخهA31550015500پول پیش
1922شاخهA31550015500
پول پیش
2025شاخهA31550015500پول پیش
2128شاخهA31550015500پول پیش
2232شاخهA31550015500پول پیش
2336شاخهA31550015600پول پیش
2440شاخهA31550015600پول پیش
25
10
شاخهA41680016800پول پیش
26
12
شاخهA416600
16600پول پیش
27
14-36
شاخهA416400
16400پول پیش

میلگرد نیشابور

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA31655016550پول پیش
212شاخهA31600016000پول پیش
314شاخهA31545015450پول پیش
416 شاخهA315450
15450پول پیش
518شاخهA315450
15450
پول پیش
620شاخهA315450
15450
پول پیش
722شاخهA315450
15450پول پیش
825-28شاخهA315450
15450
پول پیش
928شاخهA315450
15400
پول پیش
1032شاخهA31600016000پول پیش

میلگرد فولاد گلستان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
16.5کلافساده--پول پیش
212کلاف آجدار
-16700
16700پول پیش
38شاخهA31670016700پول پیش
410شاخهA316100
16100پول پیش
514شاخهA315800
15800پول پیش
620و25شاخهA315800
15800پول پیش


پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
قیمت بروز میلگرد ذوب اصفهان ،قیمت میلگرد کویر کاشان ، قیمت میلگرد نیشابور ، قیمت میلگرد فولاد گلستان
 قیمت میلگرد مورخ 3 مهر 1395

میلگرد ذوب اصفهان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
112شاخهA2--پول پیش
214شاخهA3--
پول پیش
316شاخهA3-
-
پول پیش
418شاخهA3--پول پیش
520شاخهA3--پول پیش
622شاخهA3-
-
پول پیش
725شاخهA3-
-
پول پیش
828شاخهA3--
پول پیش
932شاخهA3-
-
پول پیش

میلگرد کویر کاشان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
15.5کلافA1--پول پیش
26کلافA1--پول پیش
410و8کلافA2وA31640016300پول پیش
58و11کلافA11740017300پول پیش
612.5-14کلافA11740017300پول پیش
7
12-14کلافA31640016300پول پیش
816.5کلافA11740017300پول پیش
9
8
شاخهA21570015600پول پیش
108شاخهA3-16200پول پیش
1110شاخهA21570015600پول پیش
1212شاخهA21560015500پول پیش
1310شاخهA3-16200پول پیش
1412شاخهA3-16000پول پیش
1514شاخهA31560015500پول پیش
1616شاخهA315600-پول پیش
1718شاخهA315500
15400پول پیش
1820شاخهA31550015400پول پیش
1922شاخهA31550015400
پول پیش
2025شاخهA315500-پول پیش
2128شاخهA31550015400پول پیش
2232شاخهA31550015400پول پیش
2336شاخهA31560015500پول پیش
2440شاخهA31560015500پول پیش
25
10
شاخهA41680016700پول پیش
26
12
شاخهA416600
16500پول پیش
27
14-36
شاخهA416400
16300پول پیش

میلگرد نیشابور

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA31655016500پول پیش
212شاخهA31600015950پول پیش
314شاخهA31545015400پول پیش
416 شاخهA315450
15400پول پیش
518شاخهA315450
15400
پول پیش
620شاخهA315450
15400
پول پیش
722شاخهA315450
15400پول پیش
825-28شاخهA315450
15400
پول پیش
928شاخهA315400
15400
پول پیش
1032شاخهA31600015950پول پیش

میلگرد فولاد گلستان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
16.5کلافساده--پول پیش
212کلاف آجدار
-16700
16700پول پیش
38شاخهA31670016700پول پیش
410شاخهA316100
16100پول پیش
514شاخهA315800
15800پول پیش
620و25شاخهA315800
15800پول پیش


پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
قیمت بروز میلگرد ذوب اصفهان ،قیمت میلگرد کویر کاشان ، قیمت میلگرد نیشابور ، قیمت میلگرد فولاد گلستان
 قیمت میلگرد مورخ 31 شهریور 1395

میلگرد ذوب اصفهان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
112شاخهA2-16000پول پیش
214شاخهA3--
پول پیش
316شاخهA3-
-
پول پیش
418شاخهA3-15550پول پیش
520شاخهA3-15600پول پیش
622شاخهA3-
15400
پول پیش
725شاخهA3-
-
پول پیش
828شاخهA3-15400
پول پیش
932شاخهA3-
15400
پول پیش

میلگرد کویر کاشان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
15.5کلافA1--پول پیش
26کلافA1--پول پیش
410کلافA2وA31630016300پول پیش
58و11کلافA11730017300پول پیش
612.5-14کلافA11730017300پول پیش
7
12-14کلافA31630016300پول پیش
816.5کلافA11730017300پول پیش
9
8
شاخهA21560015600پول پیش
108شاخهA31620016200پول پیش
1110شاخهA21560015600پول پیش
1212شاخهA21550015500پول پیش
1310شاخهA31620016200پول پیش
1412شاخهA31600016000پول پیش
1514شاخهA31550015500پول پیش
1616شاخهA3--پول پیش
1718شاخهA315400
15400پول پیش
1820شاخهA3-15400پول پیش
1922شاخهA31540015400
پول پیش
2025شاخهA3--پول پیش
2128شاخهA31540015400پول پیش
2232شاخهA31540015400پول پیش
2336شاخهA31550015500پول پیش
2440شاخهA31550015500پول پیش
25
10
شاخهA41670016700پول پیش
26
12
شاخهA416500
16500پول پیش
27
14-36
شاخهA416300
16300پول پیش

میلگرد نیشابور

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA31650016500پول پیش
212شاخهA3--پول پیش
314شاخهA31540015400پول پیش
416 شاخهA315400
15400پول پیش
518شاخهA315400
15400
پول پیش
620شاخهA315400
15400
پول پیش
722شاخهA315400
15400پول پیش
825شاخهA315400
15400
پول پیش
928شاخهA315400
15400
پول پیش
1032شاخهA31595015950پول پیش

میلگرد فولاد گلستان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
16.5کلافساده1710017100پول پیش
28-12کلاف آجدار
-16700
16700پول پیش
38شاخهA31670016700پول پیش
410شاخهA316100
16100پول پیش
512-16شاخهA315800
15800پول پیش
620و25شاخهA315800
15800پول پیش


پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
قیمت بروز میلگرد ذوب اصفهان ،قیمت میلگرد کویر کاشان ، قیمت میلگرد نیشابور ، قیمت میلگرد فولاد گلستان
 قیمت میلگرد مورخ 29 شهریور 1395

میلگرد ذوب اصفهان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
112شاخهA21600016050پول پیش
214شاخهA3-15650
پول پیش
316شاخهA3-
-
پول پیش
418شاخهA31555015450پول پیش
520شاخهA31560015550پول پیش
622شاخهA315400
15450
پول پیش
725شاخهA3-
-
پول پیش
828شاخهA31540015450
پول پیش
932شاخهA315400
15450
پول پیش

میلگرد کویر کاشان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
15.5کلافA1--پول پیش
26کلافA1--پول پیش
410کلافA2وA31630016300پول پیش
58و11کلافA11730017300پول پیش
612.5-14کلافA11730017300پول پیش
7
12-14کلافA31630016300پول پیش
816.5کلافA11730017300پول پیش
9
8
شاخهA21560015600پول پیش
108شاخهA31620016200پول پیش
1110شاخهA21560015600پول پیش
1212شاخهA21550015500پول پیش
1310شاخهA31620016200پول پیش
1412شاخهA31600016000پول پیش
1514شاخهA31550015500پول پیش
1616شاخهA3--پول پیش
1718شاخهA315400
15400پول پیش
1820شاخهA31540015400پول پیش
1922شاخهA31540015400
پول پیش
2025شاخهA3--پول پیش
2128شاخهA31540015400پول پیش
2232شاخهA31540015400پول پیش
2336شاخهA31550015500پول پیش
2440شاخهA31550015500پول پیش
25
10
شاخهA41670016700پول پیش
26
12
شاخهA416500
16500پول پیش
27
14-36
شاخهA416300
16300پول پیش

میلگرد نیشابور

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA316500-پول پیش
212شاخهA3--پول پیش
314شاخهA31540015400پول پیش
416 شاخهA315400
15400پول پیش
518شاخهA315400
15400
پول پیش
620شاخهA315400
15400
پول پیش
722شاخهA315400
15400پول پیش
825شاخهA315400
15400
پول پیش
928شاخهA315400
15400
پول پیش
1032شاخهA315950-پول پیش

میلگرد فولاد گلستان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
16.5کلافساده1710017100پول پیش
28-12کلاف آجدار
-16700
16700پول پیش
38شاخهA31670016700پول پیش
410شاخهA316100
16100پول پیش
512-16شاخهA315800
15800پول پیش
620و25شاخهA315800
15800پول پیش


پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
قیمت بروز میلگرد ذوب اصفهان ،قیمت میلگرد کویر کاشان ، قیمت میلگرد نیشابور ، قیمت میلگرد فولاد گلستان
 قیمت میلگرد مورخ 28 شهریور 1395

میلگرد ذوب اصفهان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
112شاخهA21605016050پول پیش
214شاخهA31565015650
پول پیش
316شاخهA3-
-
پول پیش
418شاخهA31545015450پول پیش
520شاخهA31555015550پول پیش
622شاخهA315450
15450
پول پیش
725شاخهA3-
-
پول پیش
828شاخهA31545015450
پول پیش
932شاخهA315450
15450
پول پیش

میلگرد کویر کاشان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
15.5کلافA1--پول پیش
26کلافA1--پول پیش
410کلافA2وA31630016300پول پیش
58و11کلافA11730017300پول پیش
612.5-14کلافA11730017300پول پیش
7
12-14کلافA31630016300پول پیش
816.5کلافA11730017300پول پیش
9
8
شاخهA21560015600پول پیش
108شاخهA31620016200پول پیش
1110شاخهA215600-پول پیش
1212شاخهA21550015500پول پیش
1310شاخهA31620016200پول پیش
1412شاخهA31600016000پول پیش
1514شاخهA31570015500پول پیش
1616شاخهA3-15500پول پیش
1718شاخهA315400
15400پول پیش
1820شاخهA31540015400پول پیش
1922شاخهA31540015400
پول پیش
2025شاخهA3--پول پیش
2128شاخهA31540015400پول پیش
2232شاخهA31540015400پول پیش
2336شاخهA31550015500پول پیش
2440شاخهA31550015500پول پیش
25
10
شاخهA41670016700پول پیش
26
12
شاخهA416500
16500پول پیش
27
14-36
شاخهA416300
16300پول پیش

میلگرد نیشابور

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA3--پول پیش
212شاخهA3--پول پیش
314شاخهA31540015400پول پیش
416 شاخهA315400
15400پول پیش
518شاخهA315400
15400
پول پیش
620شاخهA315400
15400
پول پیش
722شاخهA315400
15400پول پیش
825شاخهA315400
15400
پول پیش
928شاخهA315400
15400
پول پیش
1032شاخهA3-
-پول پیش

میلگرد فولاد گلستان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
16.5کلافساده1710017100پول پیش
28-12کلاف آجدار
-16700
16700پول پیش
38شاخهA31670016700پول پیش
410شاخهA316100
16100پول پیش
512-16شاخهA315800
15800پول پیش
620و25شاخهA315800
15800پول پیش


پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
قیمت بروز میلگرد ذوب اصفهان ،قیمت میلگرد کویر کاشان ، قیمت میلگرد نیشابور ، قیمت میلگرد فولاد گلستان
 قیمت میلگرد مورخ 25 شهریور 1395

میلگرد ذوب اصفهان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
112شاخهA216050-پول پیش
214شاخهA315650-پول پیش
316شاخهA3-
-پول پیش
418شاخهA315450-پول پیش
520شاخهA315550-پول پیش
622شاخهA315450
-پول پیش
725شاخهA3-
-
پول پیش
828شاخهA315450-پول پیش
932شاخهA315450
-پول پیش

میلگرد کویر کاشان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
15.5کلافA1--پول پیش
26کلافA1--پول پیش
410کلافA2وA31630016300پول پیش
58و11کلافA11730017300پول پیش
612.5-14کلافA11730017300پول پیش
7
12-14کلافA31630016300پول پیش
816.5کلافA11730017300پول پیش
9
8
شاخهA21560015600پول پیش
108شاخهA31620016200پول پیش
1110شاخهA2--پول پیش
1212شاخهA21550015500پول پیش
1310شاخهA3--پول پیش
1412شاخهA3--پول پیش
1514شاخهA31570015700پول پیش
1616شاخهA3--پول پیش
1718شاخهA315600
15600پول پیش
1820شاخهA31560015600پول پیش
1922شاخهA31560015600
پول پیش
2025شاخهA3-15600پول پیش
2128شاخهA31550015500پول پیش
2232شاخهA31550015500پول پیش
2336شاخهA31550015500پول پیش
2440شاخهA31550015500پول پیش
25
10
شاخهA41670016700پول پیش
26
12
شاخهA416500
16500پول پیش
27
14-36
شاخهA416300
16300پول پیش

میلگرد نیشابور

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA3--پول پیش
212شاخهA3--پول پیش
314شاخهA31540015450پول پیش
416 شاخهA315400
15450پول پیش
518شاخهA315400
15450
پول پیش
620شاخهA315400
15450
پول پیش
722شاخهA315400
15450پول پیش
825شاخهA315400
15450
پول پیش
928شاخهA315400
15450
پول پیش
1032شاخهA3-
-پول پیش

میلگرد فولاد گلستان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
16.5کلافساده1710017100پول پیش
28-12کلاف آجدار
-16700
16700پول پیش
38شاخهA31670016700پول پیش
410شاخهA316100
16100پول پیش
512-16شاخهA315800
15800پول پیش
620و25شاخهA315800
15800پول پیش


پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
( کل صفحات : 6 )
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic