امروز
09375620839
ahanbahaRemoveMe@gmailHideMe.com
مرکز خرید و فروش آهن آلات ، استعلام قیمت روز انواع میلگرد ، تیرآهن انواع ورق و ...
لحظه به لحظه با بازار آهن
درباره پایگاه اینترنتی آهن بها
» تهیه و توزیع انواع آهن آلات با مناسب ترین قیمت بازار
» درج قیمت روزانه انواع میلگرد, تیرآهن, ورق, نبشی, ناودانی, قوطی و پروفیل, محصولات مفتولی و ...
» تأمین و تحویل آهن آلات مورد نیاز مجریان پروژه‌های دولتی و خصوصی
» طراحی و ساخت انواع سوله و اسکلت فلزی

تلفن همراه:
09375620839
سفارش خرید آهن آلات
دریافت روزانه قیمت
سرویس پیامک :

جهت دریافت روزانه قیمت بروز انواع آهن آلات به صورت پیامک ، کد پیامکی 80151 را به شماره 201825 ارسال فرمائید.کانال تلگرام :

جهت دریافت قیمت بروز انواع آهن آلات و اخبار بازار آهن به کانال رسمی تلگرام آهن بها ما بپیوندید،
کانال تلگرام آهن بها :

https://telegram.me/ahanbaha

موضوعات
قیمت بروز میلگرد ذوب اصفهان ، میانه ، اردبیل ، درپاد تبریز، صدر لرستان ، فولاد گلستان ،سیرجان،یزد احرامیان
 قیمت میلگرد مورخ 27 مرداد 1395

میلگرد ذوب اصفهان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
112شاخهA21570015750پول پیش
214شاخهA31520015300پول پیش
316شاخهA31520015250پول پیش
418شاخهA31520015250پول پیش
520شاخهA31520015250پول پیش
622شاخهA31510015100پول پیش
725شاخهA31520015250پول پیش
828شاخهA31510015100پول پیش
932شاخهA31520015250پول پیش

میلگرد میانه

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA31590015900پول پیش
212شاخهA31500015000پول پیش
314شاخهA31470014700پول پیش
416شاخهA31470014700پول پیش
518شاخهA31470014700پول پیش
620شاخهA31470014700پول پیش
722شاخهA31470014700پول پیش
825شاخهA31470014700پول پیش
928شاخهA31470014700پول پیش
1032شاخهA31500015000پول پیش

میلگرد اردبیل

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA2--پول پیش
212شاخهA3--پول پیش
314شاخهA3--پول پیش
416شاخهA3--پول پیش
518شاخهA3--پول پیش

میلگرد درپاد تبریز

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
18شاخهA21515015250پول پیش
210شاخهA21495015050پول پیش
312شاخهA31485014950پول پیش
414شاخهA31485014950پول پیش
516 شاخهA31485014950پول پیش
618 شاخهA31485014950پول پیش
720شاخهA31485014950پول پیش
822شاخهA31485014950پول پیش

میلگرد صدر لرستان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
110شاخهA3--پول پیش
212شاخهA2--پول پیش
314شاخهA31520015200پول پیش
416شاخهA31520015200پول پیش
518شاخهA3--پول پیش
620شاخهA31510015100پول پیش
722شاخهA3--پول پیش
825شاخهA31510015100پول پیش

میلگرد فولاد گلستان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
16.5کلافساده1710017100پول پیش
28شاخهA31670016700پول پیش
38و10و12کلاف آجدار-1670016700پول پیش
410شاخهA31610016100پول پیش
512-14شاخهA31580015800پول پیش
616الی25شاخهA31580015800پول پیش

میلگرد سیرجان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
18شاخهA21545015450پول پیش
210شاخهA21515015150پول پیش
312شاخهA21485014850پول پیش
414شاخهA21475014750پول پیش
516شاخهA21475014750پول پیش
625-18شاخهA21475014750پول پیش

میلگرد یزد احرامیان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
16.5کلافA1--پول پیش
28کلافA3--پول پیش
38کلافA2--پول پیش
410کلافA316350-پول پیش
510کلافA1--پول پیش
610شاخهA2--پول پیش
710کلافA2--پول پیش
810شاخهA31650016200پول پیش
912شاخهA31565015300پول پیش
1014شاخهA315300-پول پیش
1116شاخهA315200-پول پیش
1218 شاخهA31510014950پول پیش
1320 شاخهA31510014950پول پیش
1422شاخهA31510014950پول پیش
1525شاخهA31510014950پول پیش
1628شاخهA31510014950پول پیش
1730شاخهA31510014950پول پیش
1836شاخهA3--پول پیش
1940شاخهA3-- پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
قیمت بروز میلگرد ذوب اصفهان ، میانه ، اردبیل ، درپاد تبریز، صدر لرستان ، فولاد گلستان ،سیرجان،یزد احرامیان
 قیمت میلگرد مورخ 26 مرداد 1395

میلگرد ذوب اصفهان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
112شاخهA21575015750پول پیش
214شاخهA31530015300پول پیش
316شاخهA31525015250پول پیش
418شاخهA31525015250پول پیش
520شاخهA31525015250پول پیش
622شاخهA31510015100پول پیش
725شاخهA31525015250پول پیش
828شاخهA31510015100پول پیش
932شاخهA31525015250پول پیش

میلگرد میانه

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA31590015950پول پیش
212شاخهA31500015050پول پیش
314شاخهA31470014750پول پیش
416شاخهA31470014750پول پیش
518شاخهA31470014750پول پیش
620شاخهA31470014750پول پیش
722شاخهA31470014750پول پیش
825شاخهA31470014750پول پیش
928شاخهA31470014750پول پیش
1032شاخهA315000-پول پیش

میلگرد اردبیل

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA2--پول پیش
212شاخهA3--پول پیش
314شاخهA3--پول پیش
416شاخهA3--پول پیش
518شاخهA3--پول پیش

میلگرد درپاد تبریز

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
18شاخهA21525015350پول پیش
210شاخهA21505015150پول پیش
312شاخهA31495015050پول پیش
414شاخهA31495015050پول پیش
516 شاخهA31495015050پول پیش
618 شاخهA31495015050پول پیش
720شاخهA31495015050پول پیش
822شاخهA31495015050پول پیش

میلگرد صدر لرستان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
110شاخهA3--پول پیش
212شاخهA2--پول پیش
314شاخهA31520015200پول پیش
416شاخهA31520015200پول پیش
518شاخهA3--پول پیش
620شاخهA31510015100پول پیش
722شاخهA3--پول پیش
825شاخهA31510015100پول پیش

میلگرد فولاد گلستان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
16.5کلافساده1710017100پول پیش
28شاخهA31670016700پول پیش
38و10و12کلاف آجدار-1670016700پول پیش
410شاخهA31610016100پول پیش
512-14شاخهA31580015800پول پیش
616الی25شاخهA31580015800پول پیش

میلگرد سیرجان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
18شاخهA21545015450پول پیش
210شاخهA21515015150پول پیش
312شاخهA21485014850پول پیش
414شاخهA21475014750پول پیش
516شاخهA21475014750پول پیش
625-18شاخهA21475014750پول پیش

میلگرد یزد احرامیان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
16.5کلافA1--پول پیش
28کلافA3--پول پیش
38کلافA2--پول پیش
410کلافA3--پول پیش
510کلافA1--پول پیش
610شاخهA2--پول پیش
710کلافA2--پول پیش
810شاخهA31620016200پول پیش
912شاخهA31530015300پول پیش
1014شاخهA3--پول پیش
1116شاخهA3--پول پیش
1218 شاخهA31495014950پول پیش
1320 شاخهA31495014950پول پیش
1422شاخهA31495014950پول پیش
1525شاخهA31495014950پول پیش
1628شاخهA31495014950پول پیش
1732شاخهA31495014950پول پیش
1836شاخهA3--پول پیش
1940شاخهA3-- پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
قیمت بروز میلگرد ذوب اصفهان ، میانه ، اردبیل ، درپاد تبریز، صدر لرستان ، فولاد گلستان ،سیرجان،یزد احرامیان
 قیمت میلگرد مورخ 25 مرداد 1395

میلگرد ذوب اصفهان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
112شاخهA21575015800پول پیش
214شاخهA31530015300پول پیش
316شاخهA31525015250پول پیش
418شاخهA31525015250پول پیش
520شاخهA31525015250پول پیش
622شاخهA31510015100پول پیش
725شاخهA31525015250پول پیش
828شاخهA31510015100پول پیش
932شاخهA31525015200پول پیش

میلگرد میانه

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA31595015950پول پیش
212شاخهA31505015050پول پیش
314شاخهA31475014750پول پیش
416شاخهA31475014750پول پیش
518شاخهA31475014750پول پیش
620شاخهA31475014750پول پیش
722شاخهA31475014750پول پیش
825شاخهA31475014750پول پیش
928شاخهA31475014750پول پیش
1032شاخهA3--پول پیش

میلگرد اردبیل

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA2-14250پول پیش
212شاخهA3-14450پول پیش
314شاخهA3-14250پول پیش
416شاخهA3-14250پول پیش
518شاخهA3-14250پول پیش

میلگرد درپاد تبریز

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
18شاخهA21535015350پول پیش
210شاخهA21515015150پول پیش
312شاخهA31505015050پول پیش
414شاخهA31505015050پول پیش
516 شاخهA31505015050پول پیش
618 شاخهA31505015050پول پیش
720شاخهA31505015050پول پیش
822شاخهA31505015050پول پیش

میلگرد صدر لرستان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
110شاخهA3--پول پیش
212شاخهA2-15050پول پیش
314شاخهA3-14800پول پیش
416شاخهA3-14800پول پیش
518شاخهA3-14800پول پیش
620شاخهA3--پول پیش
722شاخهA3--پول پیش
825شاخهA3--پول پیش

میلگرد فولاد گلستان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
16.5کلافساده1710017100پول پیش
28شاخهA31670016700پول پیش
38و10و12کلاف آجدار-1670016700پول پیش
410شاخهA31610016100پول پیش
514شاخهA31580015800پول پیش
618الی25شاخهA31580015800پول پیش

میلگرد سیرجان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
18شاخهA21545015450پول پیش
210شاخهA21515015150پول پیش
312شاخهA21485014850پول پیش
414شاخهA21475014750پول پیش
516شاخهA21475014750پول پیش
625-18شاخهA21475014750پول پیش

میلگرد یزد احرامیان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
16.5کلافA1--پول پیش
28کلافA3--پول پیش
38کلافA2--پول پیش
410کلافA3--پول پیش
510کلافA1--پول پیش
610شاخهA2--پول پیش
710کلافA2--پول پیش
810شاخهA31620016200پول پیش
912شاخهA31530015300پول پیش
1014شاخهA3--پول پیش
1116شاخهA3--پول پیش
1218 شاخهA31495014950پول پیش
1320 شاخهA31495014950پول پیش
1422شاخهA31495014950پول پیش
1525شاخهA31495014950پول پیش
1628شاخهA31495014950پول پیش
1732شاخهA31495014950پول پیش
1836شاخهA3--پول پیش
1940شاخهA3-- پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
قیمت بروز میلگرد ذوب اصفهان ، میانه ، اردبیل ، درپاد تبریز، صدر لرستان ، فولاد گلستان ،سیرجان،یزد احرامیان
 قیمت میلگرد مورخ 23 مرداد 1395

میلگرد ذوب اصفهان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
112شاخهA21570015500پول پیش
214شاخهA31525015050پول پیش
316شاخهA31520015050پول پیش
418شاخهA31520015050پول پیش
520شاخهA31520015050پول پیش
622شاخهA31510014900پول پیش
725شاخهA31510014900پول پیش
828شاخهA31510014900پول پیش
932شاخهA31510015000پول پیش

میلگرد میانه

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA31595015950پول پیش
212شاخهA31505015050پول پیش
314شاخهA31475014750پول پیش
416شاخهA31475014750پول پیش
518شاخهA31475014750پول پیش
620شاخهA31475014750پول پیش
722شاخهA31475014750پول پیش
825شاخهA31475014750پول پیش
928شاخهA31475014750پول پیش
1032شاخهA31505015050پول پیش

میلگرد اردبیل

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA21425014250پول پیش
212شاخهA31445014450پول پیش
314شاخهA31425014250پول پیش
416شاخهA31425014250پول پیش
518شاخهA31425014250پول پیش

میلگرد درپاد تبریز

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
18شاخهA21535015500پول پیش
210شاخهA21515015300پول پیش
312شاخهA31505014950پول پیش
414شاخهA31505014950پول پیش
516 شاخهA31505014950پول پیش
618 شاخهA31505014950پول پیش
720شاخهA31505014950پول پیش
822شاخهA31505014950پول پیش

میلگرد صدر لرستان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
110شاخهA3--پول پیش
212شاخهA2-15050پول پیش
314شاخهA3-14800پول پیش
416شاخهA3-14800پول پیش
518شاخهA3-14800پول پیش
620شاخهA3--پول پیش
722شاخهA3--پول پیش
825شاخهA3--پول پیش

میلگرد فولاد گلستان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
16.5کلافساده1710017100پول پیش
28شاخهA31670016700پول پیش
38و10و12کلاف آجدار-1670016700پول پیش
410شاخهA31610016100پول پیش
514شاخهA31580015800پول پیش
618الی25شاخهA31580015800پول پیش

میلگرد سیرجان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
18شاخهA2-15450پول پیش
210شاخهA2-15100پول پیش
312شاخهA2-14800پول پیش
414شاخهA2-14650پول پیش
516شاخهA2-14650پول پیش
625-18شاخهA2-14650پول پیش

میلگرد یزد احرامیان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
16.5کلافA1--پول پیش
28کلافA3--پول پیش
38کلافA2--پول پیش
410کلافA3--پول پیش
510کلافA1--پول پیش
610شاخهA2--پول پیش
710کلافA2--پول پیش
810شاخهA316200-پول پیش
912شاخهA31530015300پول پیش
1014شاخهA3--پول پیش
1116شاخهA3--پول پیش
1218 شاخهA31495014950پول پیش
1320 شاخهA31495014950پول پیش
1422شاخهA31495014950پول پیش
1525شاخهA31495014950پول پیش
1628شاخهA31495014950پول پیش
1732شاخهA314950-پول پیش
1836شاخهA3--پول پیش
1940شاخهA3-- پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
قیمت بروز میلگرد ذوب اصفهان ، میانه ، اردبیل ، درپاد تبریز، صدر لرستان ، فولاد گلستان ،سیرجان،یزد احرامیان
 قیمت میلگرد مورخ 21 مرداد 1395

میلگرد ذوب اصفهان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
112شاخهA21550015500پول پیش
214شاخهA31505015100پول پیش
316شاخهA31505015000پول پیش
418شاخهA31505015000پول پیش
520شاخهA31505015000پول پیش
622شاخهA31490014900پول پیش
725شاخهA31490014900پول پیش
828شاخهA31490014900پول پیش
932شاخهA31500014900پول پیش

میلگرد میانه

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA31595015950پول پیش
212شاخهA31505015050پول پیش
314شاخهA31475014750پول پیش
416شاخهA31475014750پول پیش
518شاخهA31475014750پول پیش
620شاخهA31475014750پول پیش
722شاخهA31475014750پول پیش
825شاخهA31475014750پول پیش
928شاخهA31475014750پول پیش
1032شاخهA31505015050پول پیش

میلگرد اردبیل

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA21425014250پول پیش
212شاخهA31445014450پول پیش
314شاخهA31425014250پول پیش
416شاخهA31425014250پول پیش
518شاخهA31425014250پول پیش

میلگرد درپاد تبریز

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
18شاخهA21550015500پول پیش
210شاخهA21530015300پول پیش
312شاخهA31495014950پول پیش
414شاخهA31495014950پول پیش
516 شاخهA31495014950پول پیش
618 شاخهA31495014950پول پیش
720شاخهA31495014950پول پیش
822شاخهA31495014950پول پیش

میلگرد صدر لرستان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
110شاخهA3--پول پیش
212شاخهA21505015050پول پیش
314شاخهA31480014800پول پیش
416شاخهA31480014800پول پیش
518شاخهA31480014800پول پیش
620شاخهA3--پول پیش
722شاخهA3--پول پیش
825شاخهA3--پول پیش

میلگرد فولاد گلستان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
16.5کلافساده1710017100پول پیش
28شاخهA31670016700پول پیش
38و10و12کلاف آجدار-1670016700پول پیش
410شاخهA31610016100پول پیش
514شاخهA31580015800پول پیش
618الی25شاخهA31580015800پول پیش

میلگرد سیرجان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
18شاخهA21545015450پول پیش
210شاخهA21510015100پول پیش
312شاخهA21480014800پول پیش
414شاخهA21465014650پول پیش
516شاخهA21465014650پول پیش
625-18شاخهA21465014650پول پیش

میلگرد یزد احرامیان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
16.5کلافA1--پول پیش
28کلافA3--پول پیش
38کلافA2--پول پیش
410کلافA3--پول پیش
510کلافA1--پول پیش
610شاخهA2--پول پیش
710کلافA2--پول پیش
810شاخهA3--پول پیش
912شاخهA31530015300پول پیش
1014شاخهA3--پول پیش
1116شاخهA3--پول پیش
1218 شاخهA31495014950پول پیش
1320 شاخهA31495014950پول پیش
1422شاخهA31495014950پول پیش
1525شاخهA31495014950پول پیش
1628شاخهA31495014950پول پیش
1732شاخهA3--پول پیش
1836شاخهA3--پول پیش
1940شاخهA3-- پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
قیمت بروز میلگرد ذوب اصفهان ، میانه ، اردبیل ، درپاد تبریز، صدر لرستان ، فولاد گلستان ،سیرجان،یزد احرامیان
 قیمت میلگرد مورخ 19 مرداد 1395

میلگرد ذوب اصفهان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
112شاخهA21545015450پول پیش
214شاخهA31510015150پول پیش
316شاخهA31505015100پول پیش
418شاخهA31505015050پول پیش
520شاخهA31505015050پول پیش
622شاخهA31495015000پول پیش
725شاخهA31495015050پول پیش
828شاخهA31495015000پول پیش
932شاخهA31495015050پول پیش

میلگرد میانه

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA31605016100پول پیش
212شاخهA31515015200پول پیش
314شاخهA31485014900پول پیش
416شاخهA31485014900پول پیش
518شاخهA31485014900پول پیش
620شاخهA31485014900پول پیش
722شاخهA31485014900پول پیش
825شاخهA31485014900پول پیش
928شاخهA31485014900پول پیش
1032شاخهA31515015200پول پیش

میلگرد اردبیل

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA21450014500پول پیش
212شاخهA31465014650پول پیش
314شاخهA31425014250پول پیش
416شاخهA31425014250پول پیش

میلگرد درپاد تبریز

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
18شاخهA21550015500پول پیش
210شاخهA21530015300پول پیش
312شاخهA31495014950پول پیش
414شاخهA31495014950پول پیش
516 شاخهA31495014950پول پیش
618 شاخهA31495014950پول پیش
720شاخهA31495014950پول پیش
822شاخهA31495014950پول پیش

میلگرد صدر لرستان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
110شاخهA3--پول پیش
212شاخهA21505015050پول پیش
314شاخهA31480014800پول پیش
416شاخهA31480014800پول پیش
518شاخهA31480014800پول پیش
620شاخهA3--پول پیش
722شاخهA3--پول پیش
825شاخهA3--پول پیش

میلگرد فولاد گلستان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
16.5کلافساده1710017200پول پیش
28شاخهA31670016800پول پیش
38و10و12کلاف آجدار-1670016800پول پیش
410شاخهA31610016200پول پیش
514شاخهA31580015900پول پیش
618الی25شاخهA31580015900پول پیش

میلگرد سیرجان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
18شاخهA21545015500پول پیش
210شاخهA21510015150پول پیش
312شاخهA21480014950پول پیش
414شاخهA21465014700پول پیش
516شاخهA21465014700پول پیش
625-18شاخهA21465014700پول پیش

میلگرد یزد احرامیان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
16.5کلافA1--پول پیش
28کلافA31630016300پول پیش
38کلافA2--پول پیش
410کلافA31625016250پول پیش
510کلافA1--پول پیش
610شاخهA2--پول پیش
710کلافA2--پول پیش
810شاخهA3--پول پیش
912شاخهA31565015650پول پیش
1014شاخهA3--پول پیش
1116شاخهA3--پول پیش
1218 شاخهA31500015000پول پیش
1320 شاخهA31500015000پول پیش
1422شاخهA31500015000پول پیش
1525شاخهA31500015000پول پیش
1628شاخهA31500015000پول پیش
1732شاخهA3--پول پیش
1836شاخهA3--پول پیش
1940شاخهA3-- پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
قیمت بروز میلگرد ذوب اصفهان ، میانه ، اردبیل ، درپاد تبریز، صدر لرستان ، فولاد گلستان ،سیرجان،یزد احرامیان
 قیمت میلگرد مورخ 17 مرداد 1395

میلگرد ذوب اصفهان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
112شاخهA21550015550پول پیش
214شاخهA31520015200پول پیش
316شاخهA31515015150پول پیش
418شاخهA31505015050پول پیش
520شاخهA31510015100پول پیش
622شاخهA31500015050پول پیش
725شاخهA31510015150پول پیش
828شاخهA31500015050پول پیش
932شاخهA31510015100پول پیش

میلگرد میانه

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA31610016100پول پیش
212شاخهA31520015200پول پیش
314شاخهA31490014900پول پیش
416شاخهA31490014900پول پیش
518شاخهA31490014900پول پیش
620شاخهA31490014900پول پیش
722شاخهA31490014900پول پیش
825شاخهA31490014900پول پیش
928شاخهA31490014900پول پیش
1032شاخهA31520015200پول پیش

میلگرد اردبیل

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA21450014550پول پیش
212شاخهA31465014650پول پیش
314شاخهA31425014250پول پیش
416شاخهA31425014250پول پیش

میلگرد درپاد تبریز

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
18شاخهA21550015500پول پیش
210شاخهA21530015300پول پیش
312شاخهA31495014950پول پیش
414شاخهA31495014950پول پیش
516 شاخهA31495014950پول پیش
618 شاخهA31495014950پول پیش
720شاخهA31495014950پول پیش
822شاخهA31495014950پول پیش

میلگرد صدر لرستان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
110شاخهA3--پول پیش
212شاخهA21505015050پول پیش
314شاخهA31480014900پول پیش
416شاخهA31480014800پول پیش
518شاخهA31480014800پول پیش
620شاخهA3--پول پیش
722شاخهA3--پول پیش
825شاخهA3--پول پیش

میلگرد فولاد گلستان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
16.5کلافساده1720017200پول پیش
28شاخهA31680016800پول پیش
38و10و12کلاف آجدار-1680016800پول پیش
410شاخهA31620016200پول پیش
514شاخهA31590015900پول پیش
618الی25شاخهA31590015900پول پیش

میلگرد سیرجان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
18شاخهA21550015700پول پیش
210شاخهA21515015350پول پیش
312شاخهA21495015150پول پیش
414شاخهA21470014900پول پیش
516شاخهA21470014900پول پیش
625-18شاخهA21470014900پول پیش

میلگرد یزد احرامیان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
16.5کلافA1--پول پیش
28کلافA31630016300پول پیش
38کلافA2--پول پیش
410کلافA31625016250پول پیش
510کلافA1--پول پیش
610شاخهA2--پول پیش
710کلافA2--پول پیش
810شاخهA3--پول پیش
912شاخهA31565015650پول پیش
1014شاخهA3--پول پیش
1116شاخهA3--پول پیش
1218 شاخهA31500015100پول پیش
1320 شاخهA315000-پول پیش
1422شاخهA31500015100پول پیش
1525شاخهA315000-پول پیش
1628شاخهA31500015100پول پیش
1732شاخهA3-15100پول پیش
1836شاخهA3--پول پیش
1940شاخهA3-- پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
قیمت بروز میلگرد ذوب اصفهان ، میانه ، اردبیل ، درپاد تبریز، صدر لرستان ، فولاد گلستان ،سیرجان،یزد احرامیان
 قیمت میلگرد مورخ 16 مرداد 1395

میلگرد ذوب اصفهان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
112شاخهA21555015550پول پیش
214شاخهA31520015200پول پیش
316شاخهA31515015150پول پیش
418شاخهA31505015050پول پیش
520شاخهA31510015100پول پیش
622شاخهA31505015050پول پیش
725شاخهA31515015150پول پیش
828شاخهA31505015050پول پیش
932شاخهA31510015100پول پیش

میلگرد میانه

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA31610016100پول پیش
212شاخهA31520015200پول پیش
314شاخهA31490014900پول پیش
416شاخهA31490014900پول پیش
518شاخهA31490014900پول پیش
620شاخهA31490014900پول پیش
722شاخهA31490014900پول پیش
825شاخهA31490014900پول پیش
928شاخهA31490014900پول پیش
1032شاخهA31520015200پول پیش

میلگرد اردبیل

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA21455014550پول پیش
212شاخهA31465014650پول پیش
314شاخهA31425014250پول پیش
416شاخهA31425014250پول پیش

میلگرد درپاد تبریز

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
18شاخهA215500-پول پیش
210شاخهA215300-پول پیش
312شاخهA314950-پول پیش
414شاخهA314950-پول پیش
516 شاخهA314950-پول پیش
618 شاخهA314950-پول پیش
720شاخهA314950-پول پیش
822شاخهA314950-پول پیش

میلگرد صدر لرستان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
110شاخهA3--پول پیش
212شاخهA21505015050پول پیش
314شاخهA31490014900پول پیش
416شاخهA31480014800پول پیش
518شاخهA31480014800پول پیش
620شاخهA3--پول پیش
722شاخهA3--پول پیش
825شاخهA3--پول پیش

میلگرد فولاد گلستان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
16.5کلافساده1720017200پول پیش
28شاخهA31680016800پول پیش
38و10و12کلاف آجدار-1680016800پول پیش
410شاخهA31620016200پول پیش
514شاخهA31590015900پول پیش
618الی25شاخهA31590015900پول پیش

میلگرد سیرجان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
18شاخهA21550015700پول پیش
210شاخهA21515015350پول پیش
312شاخهA21495015150پول پیش
414شاخهA21470014900پول پیش
516شاخهA21470014900پول پیش
625-18شاخهA21470014900پول پیش

میلگرد یزد احرامیان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
16.5کلافA1--پول پیش
28کلافA31630016300پول پیش
38کلافA2--پول پیش
410کلافA316300-پول پیش
510کلافA1--پول پیش
610شاخهA2--پول پیش
710کلافA2--پول پیش
810شاخهA3-16300پول پیش
912شاخهA31565015650پول پیش
1014شاخهA3--پول پیش
1116شاخهA3--پول پیش
1218 شاخهA31510015100پول پیش
1320 شاخهA3--پول پیش
1422شاخهA31510015100پول پیش
1525شاخهA315100-پول پیش
1628شاخهA3-15100پول پیش
1732شاخهA31510015100پول پیش
1836شاخهA3--پول پیش
1940شاخهA3-- پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
قیمت بروز میلگرد ذوب اصفهان ، میانه ، اردبیل ، درپاد تبریز، صدر لرستان ، فولاد گلستان ،سیرجان،یزد احرامیان
 قیمت میلگرد مورخ 14 مرداد 1395

میلگرد ذوب اصفهان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
112شاخهA21555015550پول پیش
214شاخهA31520015200پول پیش
316شاخهA31515015150پول پیش
418شاخهA31505015050پول پیش
520شاخهA31510015100پول پیش
622شاخهA31505015050پول پیش
725شاخهA31515015150پول پیش
828شاخهA31505015050پول پیش
932شاخهA31510015100پول پیش

میلگرد میانه

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA31610016100پول پیش
212شاخهA31520015200پول پیش
314شاخهA31490014900پول پیش
416شاخهA31490014900پول پیش
518شاخهA31490014900پول پیش
620شاخهA31490014900پول پیش
722شاخهA31490014900پول پیش
825شاخهA31490014900پول پیش
928شاخهA31490014900پول پیش
1032شاخهA31520015200پول پیش

میلگرد اردبیل

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA21455014550پول پیش
212شاخهA31465014650پول پیش
314شاخهA31425014250پول پیش
416شاخهA31425014250پول پیش

میلگرد درپاد تبریز(فروش ندارد)

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
18شاخهA2--پول پیش
210شاخهA2--پول پیش
312شاخهA3--پول پیش
414شاخهA3--پول پیش
516 شاخهA3--پول پیش
618 شاخهA3--پول پیش
720شاخهA3--پول پیش
822شاخهA3--پول پیش

میلگرد صدر لرستان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
110شاخهA3--پول پیش
212شاخهA21505015050پول پیش
314شاخهA31490014900پول پیش
416شاخهA31480014800پول پیش
518شاخهA31480014800پول پیش
620شاخهA3--پول پیش
722شاخهA3--پول پیش
825شاخهA3--پول پیش

میلگرد فولاد گلستان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
16.5کلافساده1720017200پول پیش
28شاخهA31680016800پول پیش
38و10و12کلاف آجدار-1680016800پول پیش
410شاخهA31620016200پول پیش
514شاخهA31590015900پول پیش
618الی25شاخهA31590015900پول پیش

میلگرد سیرجان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
18شاخهA21570015700پول پیش
210شاخهA21535015350پول پیش
312شاخهA21515015150پول پیش
414شاخهA21490014900پول پیش
516شاخهA21490014900پول پیش
625-18شاخهA21490014900پول پیش

میلگرد یزد احرامیان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
16.5کلافA1--پول پیش
28کلافA31630016300پول پیش
38کلافA2--پول پیش
410کلافA3--پول پیش
510کلافA1--پول پیش
610شاخهA2--پول پیش
710کلافA2--پول پیش
810شاخهA31630016300پول پیش
912شاخهA31565015650پول پیش
1014شاخهA3--پول پیش
1116شاخهA3--پول پیش
1218 شاخهA31510015100پول پیش
1320 شاخهA3--پول پیش
1422شاخهA31510015100پول پیش
1525شاخهA3--پول پیش
1628شاخهA31510015100پول پیش
1732شاخهA31510015100پول پیش
1836شاخهA3--پول پیش
1940شاخهA3-- پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
قیمت بروز میلگرد ذوب اصفهان ، میانه ، اردبیل ، درپاد تبریز، صدر لرستان ، فولاد گلستان ،سیرجان،یزد احرامیان
 قیمت میلگرد مورخ 12 مرداد 1395

میلگرد ذوب اصفهان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
112شاخهA21555015550پول پیش
214شاخهA31520015200پول پیش
316شاخهA31515015150پول پیش
418شاخهA31505015050پول پیش
520شاخهA31510015150پول پیش
622شاخهA31505015050پول پیش
725شاخهA31515015050پول پیش
828شاخهA31505015050پول پیش
932شاخهA31515015150پول پیش

میلگرد میانه

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA31610016100پول پیش
212شاخهA31520015200پول پیش
314شاخهA31490014900پول پیش
416شاخهA31490014900پول پیش
518شاخهA31490014900پول پیش
620شاخهA31490014900پول پیش
722شاخهA31490014900پول پیش
825شاخهA31490014900پول پیش
928شاخهA31490014900پول پیش
1032شاخهA31520015200پول پیش

میلگرد اردبیل

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA21455014550پول پیش
212شاخهA31465014650پول پیش
314شاخهA31425014250پول پیش
416شاخهA31425014250پول پیش

میلگرد درپاد تبریز(فروش ندارد)

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
18شاخهA2--پول پیش
210شاخهA2--پول پیش
312شاخهA3--پول پیش
414شاخهA3--پول پیش
516 شاخهA3--پول پیش
618 شاخهA3--پول پیش
720شاخهA3--پول پیش
822شاخهA3--پول پیش

میلگرد صدر لرستان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
110شاخهA3--پول پیش
212شاخهA21505015050پول پیش
314شاخهA31490014900پول پیش
416شاخهA31480014800پول پیش
518شاخهA31480014800پول پیش
620شاخهA3--پول پیش
722شاخهA3--پول پیش
825شاخهA3--پول پیش

میلگرد فولاد گلستان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
16.5کلافساده17200-پول پیش
28شاخهA31680016800پول پیش
38و10و12کلاف آجدار-1680016800پول پیش
410شاخهA31620016200پول پیش
514شاخهA31590015900پول پیش
618الی25شاخهA31590015900پول پیش

میلگرد سیرجان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
18شاخهA21570015700پول پیش
210شاخهA21535015350پول پیش
312شاخهA21515015150پول پیش
414شاخهA21490014900پول پیش
516شاخهA21490014900پول پیش
625-18شاخهA21490014900پول پیش

میلگرد یزد احرامیان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
16.5کلافA1--پول پیش
28کلافA31630016300پول پیش
38کلافA2--پول پیش
410کلافA31630016300پول پیش
510کلافA1--پول پیش
610شاخهA2--پول پیش
710کلافA2--پول پیش
810شاخهA3--پول پیش
912شاخهA3-15650پول پیش
1014شاخهA3--پول پیش
1116شاخهA3--پول پیش
1218 شاخهA31510015100پول پیش
1320 شاخهA3--پول پیش
1422شاخهA31510015100پول پیش
1525شاخهA31510015100پول پیش
1628شاخهA3--پول پیش
1732شاخهA31510015100پول پیش
1836شاخهA3--پول پیش
1940شاخهA3-- پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
( کل صفحات : 6 )
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic