امروز
09375620839
ahanbahaRemoveMe@gmailHideMe.com
مرکز خرید و فروش آهن آلات ، استعلام قیمت روز انواع میلگرد ، تیرآهن انواع ورق و ...
لحظه به لحظه با بازار آهن
درباره پایگاه اینترنتی آهن بها
» تهیه و توزیع انواع آهن آلات با مناسب ترین قیمت بازار
» درج قیمت روزانه انواع میلگرد, تیرآهن, ورق, نبشی, ناودانی, قوطی و پروفیل, محصولات مفتولی و ...
» تأمین و تحویل آهن آلات مورد نیاز مجریان پروژه‌های دولتی و خصوصی
» طراحی و ساخت انواع سوله و اسکلت فلزی

تلفن همراه:
09375620839
سفارش خرید آهن آلات
دریافت روزانه قیمت
سرویس پیامک :

جهت دریافت روزانه قیمت بروز انواع آهن آلات به صورت پیامک ، کد پیامکی 80151 را به شماره 201825 ارسال فرمائید.کانال تلگرام :

جهت دریافت قیمت بروز انواع آهن آلات و اخبار بازار آهن به کانال رسمی تلگرام آهن بها ما بپیوندید،
کانال تلگرام آهن بها :

https://telegram.me/ahanbaha

موضوعات
قیمت بروز میلگرد ظفربناب ، ارگ تبریز ، پرشین فولاد ، بردسیر کرمان ، زاگرس،نیشابور
 قیمت میلگرد مورخ 13 مرداد 1395

میلگرد ظفر بناب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
18شاخهA21560015600پول پیش
210شاخهA21540015400پول پیش
312شاخهA31500015000پول پیش
414شاخهA31500015000پول پیش
516شاخهA31500015000پول پیش
618-22شاخهA31500015000پول پیش
728شاخهA31500015000پول پیش

میلگرد ارگ تبریز

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA2--پول پیش
214شاخهA3--پول پیش
316شاخهA31445014500پول پیش
418 شاخهA31445014500پول پیش
520شاخهA31445014500پول پیش
622شاخهA31445014500پول پیش
725شاخهA31445014500پول پیش

میلگرد پرشین فولاد

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA31605016000پول پیش
212شاخهA31535015350پول پیش
314شاخهA31475014750پول پیش
416-18شاخهA31465014650پول پیش
520-25شاخهA31465014650پول پیش
628شاخهA314850-پول پیش
732شاخهA314950-پول پیش

میلگرد فایکو

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
18شاخهA2--پول پیش
210شاخهA2--پول پیش
312شاخهA2--پول پیش
414شاخهA31505015050پول پیش
516شاخهA31505015050پول پیش
618 شاخهA31505015050پول پیش
720-25 شاخه A31505015050پول پیش
832 شاخهA31525015250پول پیش

میلگرد زاگرس

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
110شاخهA3--پول پیش
212شاخهA3--پول پیش
314شاخهA31490014900پول پیش
416شاخهA31490014900پول پیش
518شاخهA31490014900پول پیش
620شاخهA31490014900پول پیش
722شاخهA31490014900پول پیش
825 شاخه A31490014900پول پیش
928 شاخه A31500015000پول پیش
1032شاخهA31500015000پول پیش
1136شاخهA31500015000پول پیش
1240شاخهA3--پول پیش

میلگرد نیشابور

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA3--پول پیش
212شاخهA3-15700پول پیش
314شاخهA31510015150پول پیش
416 شاخهA31510015150پول پیش
518شاخهA3-15150پول پیش
620شاخهA31510015150پول پیش
722شاخهA31510015150پول پیش
825شاخهA3-15150پول پیش
928شاخهA3-15150پول پیش
1032شاخهA3-15700پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
قیمت بروز میلگرد ظفربناب ، ارگ تبریز ، پرشین فولاد ، بردسیر کرمان ، زاگرس،نیشابور
 قیمت میلگرد مورخ 10 مرداد 1395

میلگرد ظفر بناب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
18شاخهA21550015500پول پیش
210شاخهA21530015300پول پیش
312شاخهA31490014900پول پیش
414شاخهA31490014900پول پیش
516شاخهA31490014900پول پیش
618-22شاخهA31490014900پول پیش
728شاخهA31490014900پول پیش

میلگرد ارگ تبریز

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA2--پول پیش
214شاخهA3-14600پول پیش
316شاخهA31450014500پول پیش
418 شاخهA31450014500پول پیش
520شاخهA31450014500پول پیش
622شاخهA31450014500پول پیش
725شاخهA31450014500پول پیش

میلگرد پرشین فولاد

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA3--پول پیش
212شاخهA31535015300پول پیش
314شاخهA31475014700پول پیش
416-18شاخهA31465014600پول پیش
520-25شاخهA31465014600پول پیش
628شاخهA31465014600پول پیش
732شاخهA31465014600پول پیش

میلگرد بردسیر کرمان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
18شاخهA2--پول پیش
210شاخهA2-15600پول پیش
312شاخهA2-15320پول پیش
414شاخهA2-15120پول پیش
516شاخهA2-15120پول پیش
618 شاخهA2-15120پول پیش
720 شاخه A2--پول پیش
832 شاخهA2--پول پیش

میلگرد زاگرس

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
110شاخهA3--پول پیش
212شاخهA3--پول پیش
314شاخهA31490014900پول پیش
416شاخهA31490014900پول پیش
518شاخهA31490014900پول پیش
620شاخهA31490014900پول پیش
722شاخهA31490014900پول پیش
825 شاخه A31490014900پول پیش
928 شاخه A31500015000پول پیش
1032شاخهA31510015100پول پیش
1136شاخهA31510015100پول پیش
1240شاخهA3--پول پیش

میلگرد نیشابور

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA3--پول پیش
212شاخهA3-15700پول پیش
314شاخهA31515015180پول پیش
416 شاخهA31515015180پول پیش
518شاخهA31515015180پول پیش
620شاخهA31515015180پول پیش
722شاخهA31515015180پول پیش
825شاخهA31515015180پول پیش
928شاخهA31515015180پول پیش
1032شاخهA3--پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
قیمت بروز میلگرد ظفربناب ، ارگ تبریز ، پرشین فولاد ، بردسیر کرمان ، زاگرس،نیشابور
 قیمت میلگرد مورخ 7 مرداد 1395

میلگرد ظفر بناب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
18شاخهA21550015500پول پیش
210شاخهA21530015300پول پیش
312شاخهA31490014900پول پیش
414شاخهA31490014900پول پیش
516شاخهA31490014900پول پیش
618-22شاخهA31490014900پول پیش
728شاخهA31490014900پول پیش

میلگرد ارگ تبریز

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA2--پول پیش
214شاخهA31460014600پول پیش
316شاخهA31450014500پول پیش
418 شاخهA31450014500پول پیش
520شاخهA31450014500پول پیش
622شاخهA31450014500پول پیش
725شاخهA31450014500پول پیش

میلگرد پرشین فولاد

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA3--پول پیش
212شاخهA31530015300پول پیش
314شاخهA31470014700پول پیش
416-18شاخهA31460014600پول پیش
520-25شاخهA31460014600پول پیش
628شاخهA31460014600پول پیش
732شاخهA31460014600پول پیش

میلگرد بردسیر کرمان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
18شاخهA2--پول پیش
210شاخهA21560015600پول پیش
312شاخهA21532015320پول پیش
414شاخهA21512015120پول پیش
516شاخهA21512015120پول پیش
618 شاخهA21512015120پول پیش
720 شاخه A2--پول پیش
832 شاخهA2--پول پیش

میلگرد زاگرس

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
110شاخهA3--پول پیش
212شاخهA3--پول پیش
314شاخهA31490014900پول پیش
416شاخهA31490014900پول پیش
518شاخهA31490014900پول پیش
620شاخهA31490014900پول پیش
722شاخهA31490014900پول پیش
825 شاخه A31490014900پول پیش
928 شاخه A31500015000پول پیش
1032شاخهA31510015100پول پیش
1136شاخهA31510015100پول پیش
1240شاخهA3--پول پیش

میلگرد نیشابور

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA3--پول پیش
212شاخهA31570015700پول پیش
314شاخهA31518015180پول پیش
416 شاخهA31518015180پول پیش
518شاخهA31518015180پول پیش
620شاخهA31518015180پول پیش
722شاخهA31518015180پول پیش
825شاخهA31518015180پول پیش
928شاخهA31518015180پول پیش
1032شاخهA3--پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
قیمت بروز میلگرد ظفربناب ، ارگ تبریز ، پرشین فولاد ، بردسیر کرمان ، زاگرس،نیشابور
 قیمت میلگرد مورخ 6 مرداد 1395

میلگرد ظفر بناب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
18شاخهA21550015500پول پیش
210شاخهA21530015300پول پیش
312شاخهA31490014900پول پیش
414شاخهA31490014900پول پیش
516شاخهA31490014900پول پیش
618-22شاخهA31490014900پول پیش
728شاخهA31490014900پول پیش

میلگرد ارگ تبریز (فروش بسته شد)

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA2--پول پیش
214شاخهA31460014600پول پیش
316شاخهA31450014500پول پیش
418 شاخهA31450014500پول پیش
520شاخهA31450014500پول پیش
622شاخهA31450014500پول پیش
725شاخهA31450014500پول پیش

میلگرد پرشین فولاد

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA3--پول پیش
212شاخهA31530015300پول پیش
314شاخهA31470014700پول پیش
416-18شاخهA31460014600پول پیش
520-25شاخهA31460014600پول پیش
628شاخهA31460014600پول پیش
732شاخهA31460014600پول پیش

میلگرد بردسیر کرمان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
18شاخهA2--پول پیش
210شاخهA21560015600پول پیش
312شاخهA21532015320پول پیش
414شاخهA21512015120پول پیش
516شاخهA21512015120پول پیش
618 شاخهA21512015120پول پیش
720 شاخه A2--پول پیش
832 شاخهA2--پول پیش

میلگرد زاگرس

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
110شاخهA3--پول پیش
212شاخهA3--پول پیش
314شاخهA31490014900پول پیش
416شاخهA31490014900پول پیش
518شاخهA31490014900پول پیش
620شاخهA31490014900پول پیش
722شاخهA31490014900پول پیش
825 شاخه A31490014900پول پیش
928 شاخه A31500015000پول پیش
1032شاخهA31510015100پول پیش
1136شاخهA31510015100پول پیش
1240شاخهA3--پول پیش

میلگرد نیشابور

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA3--پول پیش
212شاخهA31570015700پول پیش
314شاخهA31518015180پول پیش
416 شاخهA31518015180پول پیش
518شاخهA31518015180پول پیش
620شاخهA31518015180پول پیش
722شاخهA31518015180پول پیش
825شاخهA31518015180پول پیش
928شاخهA31518015180پول پیش
1032شاخهA3--پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
قیمت بروز میلگرد ظفربناب ، ارگ تبریز ، پرشین فولاد ، بردسیر کرمان ، زاگرس،نیشابور
 قیمت میلگرد مورخ 5 مرداد 1395

میلگرد ظفر بناب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
18شاخهA21550015600پول پیش
210شاخهA21530015400پول پیش
312شاخهA31490015000پول پیش
414شاخهA31490015000پول پیش
516شاخهA31490015000پول پیش
618-22شاخهA31490015000پول پیش
728شاخهA31490015000پول پیش

میلگرد ارگ تبریز (با تایید)

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA2--پول پیش
214شاخهA31460014650پول پیش
316شاخهA31450014500پول پیش
418 شاخهA31450014500پول پیش
520شاخهA31450014500پول پیش
622شاخهA31450014500پول پیش
725شاخهA31450014500پول پیش

میلگرد پرشین فولاد

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA3--پول پیش
212شاخهA31530015350پول پیش
314شاخهA31470014750پول پیش
416-18شاخهA31460014650پول پیش
520-25شاخهA31460014650پول پیش
628شاخهA31460014650پول پیش
732شاخهA31460014650پول پیش

میلگرد بردسیر کرمان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
18شاخهA2--پول پیش
210شاخهA21560015600پول پیش
312شاخهA21532015320پول پیش
414شاخهA21512015120پول پیش
516شاخهA21512015120پول پیش
618 شاخهA21512015120پول پیش
720 شاخه A2--پول پیش
832 شاخهA2--پول پیش

میلگرد زاگرس

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
110شاخهA3--پول پیش
212شاخهA3--پول پیش
314شاخهA31490015000پول پیش
416شاخهA31490015000پول پیش
518شاخهA31490015000پول پیش
620شاخهA31490015000پول پیش
722شاخهA31490015000پول پیش
825 شاخه A31490015000پول پیش
928 شاخه A31500015100پول پیش
1032شاخهA31510015300پول پیش
1136شاخهA31510015300پول پیش
1240شاخهA3--پول پیش

میلگرد نیشابور

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA3--پول پیش
212شاخهA31570015700پول پیش
314شاخهA31518015180پول پیش
416 شاخهA31518015180پول پیش
518شاخهA31518015180پول پیش
620شاخهA31518015180پول پیش
722شاخهA31518015180پول پیش
825شاخهA31518015180پول پیش
928شاخهA31518015180پول پیش
1032شاخهA3--پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
قیمت بروز میلگرد ظفربناب ، ارگ تبریز ، پرشین فولاد ، بردسیر کرمان ، زاگرس،نیشابور
 قیمت میلگرد مورخ 3 مرداد 1395

میلگرد ظفر بناب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
18شاخهA21570015700پول پیش
210شاخهA21550015500پول پیش
312شاخهA31510015100پول پیش
414شاخهA31510015100پول پیش
516شاخهA31510015100پول پیش
618-22شاخهA31510015100پول پیش
728شاخهA31510015100پول پیش

میلگرد ارگ تبریز (با تایید)

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA2--پول پیش
214شاخهA31475014750پول پیش
316شاخهA31465014650پول پیش
418 شاخهA31465014650پول پیش
520شاخهA31465014650پول پیش
622شاخهA31465014650پول پیش
725شاخهA31465014650پول پیش

میلگرد پرشین فولاد

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA3--پول پیش
212شاخهA31545015450پول پیش
314شاخهA31485014850پول پیش
416-18شاخهA31475014750پول پیش
520-25شاخهA31475014750پول پیش
628شاخهA31495014950پول پیش
732شاخهA31520015200پول پیش

میلگرد بردسیر کرمان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
18شاخهA2--پول پیش
210شاخهA21560015600پول پیش
312شاخهA21532015320پول پیش
414شاخهA21512015120پول پیش
516شاخهA21512015120پول پیش
618 شاخهA21512015120پول پیش
720 شاخه A2--پول پیش
832 شاخهA2--پول پیش

میلگرد زاگرس

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
110شاخهA3--پول پیش
212شاخهA3--پول پیش
314شاخهA31500015000پول پیش
416شاخهA31500015000پول پیش
518شاخهA31500015000پول پیش
620شاخهA31500015000پول پیش
722شاخهA31500015000پول پیش
825 شاخه A31500015000پول پیش
928 شاخه A31510015100پول پیش
1032شاخهA31530015300پول پیش
1136شاخهA31530015300پول پیش
1240شاخهA3--پول پیش

میلگرد نیشابور

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA3--پول پیش
212شاخهA315700-پول پیش
314شاخهA31518015200پول پیش
416 شاخهA31518015200پول پیش
518شاخهA31518015200پول پیش
620شاخهA31518015200پول پیش
722شاخهA31518015200پول پیش
825شاخهA31518015200پول پیش
928شاخهA31518015200پول پیش
1032شاخهA3--پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
قیمت بروز میلگرد ظفربناب ، ارگ تبریز ، پرشین فولاد ، بردسیر کرمان ، زاگرس،نیشابور
 قیمت میلگرد مورخ 2 مرداد 1395

میلگرد ظفر بناب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
18شاخهA21570015800پول پیش
210شاخهA21550015600پول پیش
312شاخهA31510015200پول پیش
414شاخهA31510015200پول پیش
516شاخهA31510015200پول پیش
618-22شاخهA31510015200پول پیش
728شاخهA31510015200پول پیش

میلگرد ارگ تبریز

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA2--پول پیش
214شاخهA314750-پول پیش
316شاخهA314650-پول پیش
418 شاخهA314650-پول پیش
520شاخهA314650-پول پیش
622شاخهA314650-پول پیش
725شاخهA314650-پول پیش

میلگرد پرشین فولاد

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA3--پول پیش
212شاخهA315450-پول پیش
314شاخهA31485014850پول پیش
416-18شاخهA31475014750پول پیش
520-25شاخهA31475014750پول پیش
628شاخهA31495014950پول پیش
732شاخهA31520015200پول پیش

میلگرد بردسیر کرمان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
18شاخهA2--پول پیش
210شاخهA21560015600پول پیش
312شاخهA21532015320پول پیش
414شاخهA21512015120پول پیش
516شاخهA21512015120پول پیش
618 شاخهA21512015120پول پیش
720 شاخه A2--پول پیش
832 شاخهA2--پول پیش

میلگرد زاگرس

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
110شاخهA3--پول پیش
212شاخهA3--پول پیش
314شاخهA315000-پول پیش
416شاخهA315000-پول پیش
518شاخهA315000-پول پیش
620شاخهA315000-پول پیش
722شاخهA315000-پول پیش
825 شاخه A315000-پول پیش
928 شاخه A315100-پول پیش
1032شاخهA315300-پول پیش
1136شاخهA315300-پول پیش
1240شاخهA3--پول پیش

میلگرد نیشابور

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA3--پول پیش
212شاخهA3--پول پیش
314شاخهA31520015200پول پیش
416 شاخهA31520015200پول پیش
518شاخهA31520015200پول پیش
620شاخهA31520015200پول پیش
722شاخهA31520015200پول پیش
825شاخهA31520015200پول پیش
928شاخهA31520015200پول پیش
1032شاخهA3--پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
قیمت بروز میلگرد ظفربناب ، ارگ تبریز ، پرشین فولاد ، بردسیر کرمان ، زاگرس،نیشابور
 قیمت میلگرد مورخ 30 تیر 1395

میلگرد ظفر بناب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
18شاخهA21580015800پول پیش
210شاخهA21560015600پول پیش
312شاخهA31520015200پول پیش
414شاخهA31520015200پول پیش
516شاخهA31520015200پول پیش
618-22شاخهA31520015200پول پیش
728شاخهA31520015200پول پیش

میلگرد ارگ تبریز

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA2--پول پیش
214شاخهA31490014950پول پیش
316شاخهA31475014800پول پیش
418 شاخهA31475014800پول پیش
520شاخهA31475014800پول پیش
622شاخهA31475014800پول پیش
725شاخهA31475014800پول پیش

میلگرد پرشین فولاد

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA3--پول پیش
212شاخهA3-15550پول پیش
314شاخهA31485014950پول پیش
416-18شاخهA31475014850پول پیش
520-25شاخهA31475014850پول پیش
628شاخهA314950 15050پول پیش
732شاخهA31520015300پول پیش

میلگرد بردسیر کرمان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
18شاخهA2--پول پیش
210شاخهA215600-پول پیش
312شاخهA215320 -پول پیش
414شاخهA215120-پول پیش
516شاخهA215120-پول پیش
618 شاخهA215120 -پول پیش
720 شاخه A2--پول پیش
832 شاخهA2--پول پیش

میلگرد زاگرس

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
110شاخهA3--پول پیش
212شاخهA3--پول پیش
314شاخهA31510015100پول پیش
416شاخهA31510015100پول پیش
518شاخهA31510015100پول پیش
620شاخهA31510015100پول پیش
722شاخهA31510015100پول پیش
825 شاخه A31510015100پول پیش
928 شاخه A3--پول پیش
1032شاخهA3--پول پیش
1136شاخهA31530015300پول پیش
1240شاخهA3--پول پیش

میلگرد نیشابور

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA3--پول پیش
212شاخهA3-15750پول پیش
314شاخهA31520015200پول پیش
416 شاخهA31520015200پول پیش
518شاخهA31520015200پول پیش
620شاخهA31520015200پول پیش
722شاخهA31520015200پول پیش
825شاخهA31520015200پول پیش
928شاخهA31520015200پول پیش
1032شاخهA3-15750پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
قیمت بروز میلگرد ظفربناب ، ارگ تبریز ، پرشین فولاد ، بردسیر کرمان ، زاگرس،نیشابور
 قیمت میلگرد مورخ 28 تیر 1395

میلگرد ظفر بناب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
18شاخهA21580015800پول پیش
210شاخهA21560015600پول پیش
312شاخهA31520015200پول پیش
414شاخهA31520015200پول پیش
516شاخهA31520015200پول پیش
618-22شاخهA31520015200پول پیش
728شاخهA31520015200پول پیش

میلگرد ارگ تبریز

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA2--پول پیش
214شاخهA31500015000پول پیش
316شاخهA31485014900پول پیش
418 شاخهA31485014900پول پیش
520شاخهA31485014900پول پیش
622شاخهA31485014900پول پیش
725شاخهA31485014900پول پیش

میلگرد پرشین فولاد

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA3--پول پیش
212شاخهA31560015650پول پیش
314شاخهA31500015050پول پیش
416-18شاخهA31490014950پول پیش
520-25شاخهA31490014950پول پیش
628شاخهA315100 15250پول پیش
732شاخهA31535015400پول پیش

میلگرد بردسیر کرمان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
18شاخهA2-16200پول پیش
210شاخهA2-15600پول پیش
312شاخهA2- 15400پول پیش
414شاخهA2-15400پول پیش
516شاخهA2- 15400پول پیش
618 شاخهA2- 15400پول پیش
720 شاخه A2-15400پول پیش
832 شاخهA2--پول پیش

میلگرد زاگرس

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
110شاخهA3--پول پیش
212شاخهA3--پول پیش
314شاخهA31510015200پول پیش
416شاخهA31510015200پول پیش
518شاخهA31510015100پول پیش
620شاخهA31510015100پول پیش
722شاخهA31510015100پول پیش
825 شاخه A31510015100پول پیش
928 شاخه A3--پول پیش
1032شاخهA3--پول پیش
1136شاخهA31530015400پول پیش
1240شاخهA3-15400پول پیش

میلگرد نیشابور

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA3--پول پیش
212شاخهA315750-پول پیش
314شاخهA31520015200پول پیش
416 شاخهA31520015200پول پیش
518شاخهA31520015200پول پیش
620شاخهA31520015200پول پیش
722شاخهA31520015200پول پیش
825شاخهA31520015200پول پیش
928شاخهA315200-پول پیش
1032شاخهA315750-پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
قیمت بروز میلگرد ظفربناب ، ارگ تبریز ، پرشین فولاد ، بردسیر کرمان ، زاگرس،نیشابور
 قیمت میلگرد مورخ 27 تیر 1395

میلگرد ظفر بناب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
18شاخهA21580015900پول پیش
210شاخهA21560015700پول پیش
312شاخهA31520015300پول پیش
414شاخهA31520015300پول پیش
516شاخهA31520015300پول پیش
618-22شاخهA31520015300پول پیش
728شاخهA31520015300پول پیش

میلگرد ارگ تبریز

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA2--پول پیش
214شاخهA31500015000پول پیش
316شاخهA31490014900پول پیش
418 شاخهA31490014900پول پیش
520شاخهA31490014900پول پیش
622شاخهA31490014900پول پیش
725شاخهA31490014900پول پیش

میلگرد پرشین فولاد

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA3--پول پیش
212شاخهA31565015650پول پیش
314شاخهA31505015050پول پیش
416-18شاخهA31495014950پول پیش
520-25شاخهA31495014950پول پیش
628شاخهA315150 15250پول پیش
732شاخهA31540015400پول پیش

میلگرد بردسیر کرمان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
18شاخهA21620016200پول پیش
210شاخهA21560015600پول پیش
312شاخهA215400 15400پول پیش
414شاخهA21540015400پول پیش
516شاخهA215400 15400پول پیش
618 شاخهA215400 15400پول پیش
720 شاخه A21540015400پول پیش
832 شاخهA2--پول پیش

میلگرد زاگرس

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
110شاخهA3--پول پیش
212شاخهA3--پول پیش
314شاخهA31510015200پول پیش
416شاخهA31510015200پول پیش
518شاخهA31510015100پول پیش
620شاخهA31510015100پول پیش
722شاخهA31510015100پول پیش
825 شاخه A31510015100پول پیش
928 شاخه A3--پول پیش
1032شاخهA3--پول پیش
1136شاخهA31530015400پول پیش
1240شاخهA3-15400پول پیش

میلگرد نیشابور

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA3--پول پیش
212شاخهA315750-پول پیش
314شاخهA31520015200پول پیش
416 شاخهA31520015200پول پیش
518شاخهA31520015200پول پیش
620شاخهA31520015200پول پیش
722شاخهA31520015200پول پیش
825شاخهA31520015200پول پیش
928شاخهA315200-پول پیش
1032شاخهA315750-پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
( کل صفحات : 7 )
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic