امروز
09375620839
ahanbahaRemoveMe@gmailHideMe.com
مرکز خرید و فروش آهن آلات ، استعلام قیمت روز انواع میلگرد ، تیرآهن انواع ورق و ...
لحظه به لحظه با بازار آهن
درباره پایگاه اینترنتی آهن بها
» تهیه و توزیع انواع آهن آلات با مناسب ترین قیمت بازار
» درج قیمت روزانه انواع میلگرد, تیرآهن, ورق, نبشی, ناودانی, قوطی و پروفیل, محصولات مفتولی و ...
» تأمین و تحویل آهن آلات مورد نیاز مجریان پروژه‌های دولتی و خصوصی
» طراحی و ساخت انواع سوله و اسکلت فلزی

تلفن همراه:
09375620839
سفارش خرید آهن آلات
دریافت روزانه قیمت
سرویس پیامک :

جهت دریافت روزانه قیمت بروز انواع آهن آلات به صورت پیامک ، کد پیامکی 80151 را به شماره 201825 ارسال فرمائید.کانال تلگرام :

جهت دریافت قیمت بروز انواع آهن آلات و اخبار بازار آهن به کانال رسمی تلگرام آهن بها ما بپیوندید،
کانال تلگرام آهن بها :

https://telegram.me/ahanbaha

موضوعات
قیمت بروز میلگرد شاهین بناب ، قیمت میلگرد ظفر بناب ،قیمت میلگرد میانه ، قیمت میلگرد اردبیل
 
 قیمت میلگرد مورخ 9 شهریور 1395

میلگرد شاهین بناب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
18شاخهA21585015500پول پیش
210شاخهA215650
15300پول پیش
312شاخهA315400
15050پول پیش
414شاخهA315400
15050پول پیش
516شاخهA315400
15050پول پیش
618شاخهA315400
15050 پول پیش
720شاخهA315400
15050 پول پیش
822شاخهA315400
15050 پول پیش
925شاخهA315400
15050 پول پیش
1028شاخهA315400
15050 پول پیش
1132شاخهA315400
15050پول پیش

میلگرد ظفر بناب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
18شاخهA21575015550پول پیش
210شاخهA21565015450پول پیش
312شاخهA31545015250پول پیش
414شاخهA31545015250پول پیش
516شاخهA31545015250پول پیش
618-22شاخهA31545015250پول پیش
728شاخهA31545015250پول پیش

میلگرد فولاد آذربایجان (میانه)

ردیفسایز

حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110
شاخهA31580015800پول پیش
212
شاخهA31535015120پول پیش
314
شاخهA31495014800پول پیش
416
شاخهA31495014800پول پیش
518
شاخهA31495014800پول پیش
620
شاخهA314950
14800پول پیش
722
شاخهA3-14800پول پیش
825
شاخهA3-14800
پول پیش
928
شاخهA31495015800پول پیش
1032
شاخهA3--پول پیش
11
14-25

شاخه انبار میانه
A3-14800پول پیش

میلگرد اردبیل

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA2--پول پیش
212شاخهA3--پول پیش
314شاخهA3--پول پیش
416شاخهA3--پول پیش
518شاخهA3--پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
قیمت بروز میلگرد شاهین بناب ، قیمت میلگرد ظفر بناب ،قیمت میلگرد میانه ، قیمت میلگرد اردبیل
 
 قیمت میلگرد مورخ 8 شهریور 1395

میلگرد شاهین بناب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
18شاخهA21550015500پول پیش
210شاخهA21530015300پول پیش
312شاخهA31505015050پول پیش
414شاخهA31505015050پول پیش
516شاخهA31505015050پول پیش
618شاخهA31505015050 پول پیش
720شاخهA31505015050 پول پیش
822شاخهA31505015050 پول پیش
925شاخهA31505015050 پول پیش
1028شاخهA31505015050 پول پیش
1132شاخهA31505015050پول پیش

میلگرد ظفر بناب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
18شاخهA21555015550پول پیش
210شاخهA21545015450پول پیش
312شاخهA31525015250پول پیش
414شاخهA31525015250پول پیش
516شاخهA31525015250پول پیش
618-22شاخهA31525015250پول پیش
728شاخهA31525015250پول پیش

میلگرد فولاد آذربایجان (میانه)

ردیفسایز

حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110
شاخهA31580015800پول پیش
212
شاخهA31512015120پول پیش
314
شاخهA31480014770پول پیش
416
شاخهA31480014770پول پیش
518
شاخهA31480014770پول پیش
620
شاخهA31480014770پول پیش
722
شاخهA31480014770پول پیش
825
شاخهA314800-پول پیش
928
شاخهA31580015120پول پیش
1032
شاخهA3--پول پیش
11
14-25

شاخه انبار میانه
A31480014800پول پیش

میلگرد اردبیل

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA2--پول پیش
212شاخهA3--پول پیش
314شاخهA3--پول پیش
416شاخهA3--پول پیش
518شاخهA3--پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
قیمت بروز میلگرد شاهین بناب ، قیمت میلگرد ظفر بناب ،قیمت میلگرد میانه ، قیمت میلگرد اردبیل
 
 قیمت میلگرد مورخ 7 شهریور 1395

میلگرد شاهین بناب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
18شاخهA21550015500پول پیش
210شاخهA21530015300پول پیش
312شاخهA31505015050پول پیش
414شاخهA31505015050پول پیش
516شاخهA31505015050پول پیش
618شاخهA31505015050 پول پیش
720شاخهA31505015050 پول پیش
822شاخهA31505015050 پول پیش
925شاخهA31505015050 پول پیش
1028شاخهA31505015050 پول پیش
1132شاخهA31505015050پول پیش

میلگرد ظفر بناب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
18شاخهA21555015100پول پیش
210شاخهA21545015000پول پیش
312شاخهA31525014800پول پیش
414شاخهA31525014800پول پیش
516شاخهA31525014800پول پیش
618-22شاخهA31525014800پول پیش
728شاخهA31525014800پول پیش

میلگرد فولاد آذربایجان (میانه)

ردیفسایز

حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110
شاخهA31580015800پول پیش
212
شاخهA31512015120پول پیش
314
شاخهA31477014770پول پیش
416
شاخهA31477014770پول پیش
518
شاخهA31477014770پول پیش
620
شاخهA31477014770پول پیش
722
شاخهA31477014770پول پیش
825
شاخهA3--پول پیش
928
شاخهA31512015120پول پیش
1032
شاخهA3--پول پیش
11
14-25

شاخه انبار میانه
A31480014800پول پیش

میلگرد اردبیل

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA2--پول پیش
212شاخهA3--پول پیش
314شاخهA3--پول پیش
416شاخهA3--پول پیش
518شاخهA3--پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
قیمت بروز میلگرد شاهین بناب ، قیمت میلگرد ظفر بناب ،قیمت میلگرد میانه ، قیمت میلگرد اردبیل
 قیمت میلگرد مورخ 6 شهریور 1395

میلگرد شاهین بناب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
18شاخهA21550015450پول پیش
210شاخهA21530015250پول پیش
312 شاخهA31505015000پول پیش
414شاخهA31505015000پول پیش
516شاخهA31505015000پول پیش
618شاخهA31505015000 پول پیش
720شاخهA31505015000 پول پیش
822شاخهA31505015000 پول پیش
925شاخهA31505015000 پول پیش
1028شاخهA31505015000 پول پیش
1132شاخهA31505015000پول پیش

میلگرد ظفر بناب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
18شاخهA21510015100پول پیش
210شاخهA21500015000پول پیش
312شاخهA31480014800پول پیش
414شاخهA31480014800پول پیش
516شاخهA31480014800پول پیش
618-22شاخهA31480014800پول پیش
728شاخهA31480014800پول پیش

میلگرد فولاد آذربایجان (میانه)

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA31580015900پول پیش
212شاخهA31512015150پول پیش
314شاخهA31477014800پول پیش
416شاخهA31477014800پول پیش
518شاخهA31477014800پول پیش
620شاخهA31477014800پول پیش
722شاخهA31477014800پول پیش
825شاخهA3--پول پیش
928شاخهA31512015150پول پیش
1032شاخهA3--پول پیش
11
14-25
شاخه انبار میانه
A314800-
پول پیش

میلگرد اردبیل

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA2--پول پیش
212شاخهA3--پول پیش
314شاخهA3--پول پیش
416شاخهA3--پول پیش
518شاخهA3--پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
قیمت بروز میلگرد شاهین بناب ، قیمت میلگرد ظفر بناب ،قیمت میلگرد میانه ، قیمت میلگرد اردبیل
 قیمت میلگرد مورخ 2 شهریور 1395

میلگرد شاهین بناب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
18شاخهA21545015450پول پیش
210شاخهA21525015250پول پیش
312 شاخهA31500015000پول پیش
414شاخهA31500015000پول پیش
516شاخهA31500015000پول پیش
618شاخهA31500015000 پول پیش
720شاخهA31500015000 پول پیش
822شاخهA31500015000 پول پیش
925شاخهA31500015000 پول پیش
1028شاخهA31500015000 پول پیش
1132شاخهA31500015000پول پیش

میلگرد ظفر بناب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
18شاخهA21520015200پول پیش
210شاخهA21510015100پول پیش
312شاخهA31490014900پول پیش
414شاخهA31490014900پول پیش
516شاخهA31490014900پول پیش
618-22شاخهA31490014900پول پیش
728شاخهA31490014900پول پیش

میلگرد فولاد آذربایجان (میانه)

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA31595015950پول پیش
212شاخهA31510015100پول پیش
314شاخهA31480014800پول پیش
416شاخهA31480014800پول پیش
518شاخهA31480014800پول پیش
620شاخهA31480014800پول پیش
722شاخهA31480014800پول پیش
825شاخهA31480014800پول پیش
928شاخهA31480014800پول پیش
1032شاخهA31510015100پول پیش
11
14-25
شاخه انبار میانه
A314850
-
پول پیش

میلگرد اردبیل

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA2--پول پیش
212شاخهA3--پول پیش
314شاخهA3--پول پیش
416شاخهA3--پول پیش
518شاخهA3--پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
قیمت بروز میلگرد شاهین بناب ، قیمت میلگرد ظفر بناب ،قیمت میلگرد میانه ، قیمت میلگرد اردبیل
 قیمت میلگرد مورخ 1 شهریور 1395

میلگرد شاهین بناب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
18شاخهA21545015450پول پیش
210شاخهA21525015250پول پیش
312 شاخهA31500015000پول پیش
414شاخهA31500015000پول پیش
516شاخهA31500015000پول پیش
618شاخهA31500015000 پول پیش
720شاخهA31500015000 پول پیش
822شاخهA31500015000 پول پیش
925شاخهA31500015000 پول پیش
1028شاخهA31500015000 پول پیش
1132شاخهA31500015000پول پیش

میلگرد ظفر بناب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
18شاخهA21520015150پول پیش
210شاخهA21510015050پول پیش
312شاخهA31490014850پول پیش
414شاخهA31490014850پول پیش
516شاخهA31490014850پول پیش
618-22شاخهA31490014850پول پیش
728شاخهA31490014850پول پیش

میلگرد میانه

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA31595015950پول پیش
212شاخهA31510015100پول پیش
314شاخهA31480014800پول پیش
416شاخهA31480014800پول پیش
518شاخهA31480014800پول پیش
620شاخهA31480014800پول پیش
722شاخهA31480014800پول پیش
825شاخهA31480014800پول پیش
928شاخهA31480014800پول پیش
1032شاخهA31510015100پول پیش

میلگرد اردبیل

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA2--پول پیش
212شاخهA3--پول پیش
314شاخهA3--پول پیش
416شاخهA3--پول پیش
518شاخهA3--پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
قیمت بروز میلگرد شاهین بناب ، قیمت میلگرد ظفر بناب ،قیمت میلگرد میانه ، قیمت میلگرد اردبیل
 قیمت میلگرد مورخ 31 مرداد 1395

میلگرد شاهین بناب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
18شاخهA21545015450پول پیش
210شاخهA21525015250پول پیش
312 شاخهA31500015000پول پیش
414شاخهA31500015000پول پیش
516شاخهA31500015000پول پیش
618شاخهA31500015000 پول پیش
720شاخهA31500015000 پول پیش
822شاخهA31500015000 پول پیش
925شاخهA31500015000 پول پیش
1028شاخهA31500015000 پول پیش
1132شاخهA31500015000پول پیش

میلگرد ظفر بناب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
18شاخهA21515015150پول پیش
210شاخهA21505015050پول پیش
312شاخهA31485014850پول پیش
414شاخهA31485014850پول پیش
516شاخهA31485014850پول پیش
618-22شاخهA31485014850پول پیش
728شاخهA31485014850پول پیش

میلگرد میانه

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA31595015900پول پیش
212شاخهA31510015000پول پیش
314شاخهA31480014700پول پیش
416شاخهA31480014700پول پیش
518شاخهA31480014700پول پیش
620شاخهA31480014700پول پیش
722شاخهA31480014700پول پیش
825شاخهA31480014700پول پیش
928شاخهA31480014700پول پیش
1032شاخهA31510015000پول پیش

میلگرد اردبیل

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA2--پول پیش
212شاخهA3--پول پیش
314شاخهA3--پول پیش
416شاخهA3--پول پیش
518شاخهA3--پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
قیمت بروز میلگرد شاهین بناب ، قیمت میلگرد ظفر بناب ،قیمت میلگرد میانه ، قیمت میلگرد اردبیل
 قیمت میلگرد مورخ 30 مرداد 1395

میلگرد شاهین بناب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
18شاخهA21545015450پول پیش
210شاخهA21525015250پول پیش
312 شاخهA31500015000پول پیش
414شاخهA31500015000پول پیش
516شاخهA31500015000پول پیش
618شاخهA31500015000 پول پیش
720شاخهA31500015000 پول پیش
822شاخهA31500015000 پول پیش
925شاخهA31500015000 پول پیش
1028شاخهA31500015000 پول پیش
1132شاخهA31500015000پول پیش

میلگرد ظفر بناب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
18شاخهA21515015050پول پیش
210شاخهA21505014950پول پیش
312شاخهA31485014750پول پیش
414شاخهA31485014750پول پیش
516شاخهA31485014750پول پیش
618-22شاخهA31485014750پول پیش
728شاخهA31485014750پول پیش

میلگرد میانه

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA31590015900پول پیش
212شاخهA31500015000پول پیش
314شاخهA31470014700پول پیش
416شاخهA31470014700پول پیش
518شاخهA31470014700پول پیش
620شاخهA31470014700پول پیش
722شاخهA31470014700پول پیش
825شاخهA31470014700پول پیش
928شاخهA31470014700پول پیش
1032شاخهA31500015000پول پیش

میلگرد اردبیل

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA2--پول پیش
212شاخهA3--پول پیش
314شاخهA3--پول پیش
416شاخهA3--پول پیش
518شاخهA3--پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
( کل صفحات : 3 )
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات