امروز
09375620839
ahanbahaRemoveMe@gmailHideMe.com
مرکز خرید و فروش آهن آلات ، استعلام قیمت روز انواع میلگرد ، تیرآهن انواع ورق و ...
لحظه به لحظه با بازار آهن
درباره پایگاه اینترنتی آهن بها
» تهیه و توزیع انواع آهن آلات با مناسب ترین قیمت بازار
» درج قیمت روزانه انواع میلگرد, تیرآهن, ورق, نبشی, ناودانی, قوطی و پروفیل, محصولات مفتولی و ...
» تأمین و تحویل آهن آلات مورد نیاز مجریان پروژه‌های دولتی و خصوصی
» طراحی و ساخت انواع سوله و اسکلت فلزی

تلفن همراه:
09375620839
سفارش خرید آهن آلات
دریافت روزانه قیمت
سرویس پیامک :

جهت دریافت روزانه قیمت بروز انواع آهن آلات به صورت پیامک ، کد پیامکی 80151 را به شماره 201825 ارسال فرمائید.کانال تلگرام :

جهت دریافت قیمت بروز انواع آهن آلات و اخبار بازار آهن به کانال رسمی تلگرام آهن بها ما بپیوندید،
کانال تلگرام آهن بها :

https://telegram.me/ahanbaha

موضوعات
قیمت بروز میلگرد نیشابور ، ذوب اصفهان ، شاهین بناب ، کاوه ساوه ، ظفر بناب

قیمت میلگرد مورخ 3خرداد 1395

میلگرد نیشابور

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA3--پول پیش
212شاخهA3--پول پیش
314شاخهA3-15050پول پیش
416 شاخهA3-15050پول پیش
518شاخهA3-15050پول پیش
620شاخهA3-15050پول پیش
722شاخهA3-15050پول پیش
825شاخهA3-15050پول پیش
928شاخهA3-15050پول پیش
1032شاخهA3--پول پیش

 میلگرد ذوب اصفهان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
112شاخهA215750-پول پیش
214شاخهA3-15250پول پیش
316شاخهA31545015150پول پیش
418شاخهA31515014750پول پیش
520شاخهA31525015150پول پیش
622-28شاخهA31525014850پول پیش

میلگرد شاهین بناب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
18شاخهA2- 15950پول پیش
210شاخهA2- 15750پول پیش
312 شاخهA3- 15300پول پیش
414شاخهA3- 15300پول پیش
516شاخهA3- 15300پول پیش
618شاخهA3- 15300 پول پیش
720شاخهA3- 15300 پول پیش
822شاخهA3- 15300 پول پیش
925شاخهA3- 15300 پول پیش
1028شاخهA3- 15300 پول پیش
1132شاخهA3- 15300 پول پیش

 میلگردکاوه ساوه

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
116-18شاخهA3 -  -پول پیش
220شاخهA3 -  -پول پیش
322شاخهA3 -  -پول پیش

میلگرد ظفر بناب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
18شاخهA2 16400 15950پول پیش
210شاخهA2 16200 15750پول پیش
312شاخهA3 15700 15050پول پیش
414شاخهA3 15700 15050پول پیش
516شاخهA3 15700 15050پول پیش
618-22شاخهA3 15700 15050پول پیش
728شاخهA3 15700 15050پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
قیمت بروز میلگرد نیشابور ، ذوب اصفهان ، شاهین بناب ، کاوه ساوه ، ظفر بناب

قیمت میلگرد مورخ 1خرداد 1395

میلگرد نیشابور

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA3--پول پیش
212شاخهA3--پول پیش
314شاخهA31505015550پول پیش
416 شاخهA31505015550پول پیش
518شاخهA31505015550پول پیش
620شاخهA31505015550پول پیش
722شاخهA31505015550پول پیش
825شاخهA31505015550پول پیش
928شاخهA31505015550پول پیش
1032شاخهA3--پول پیش

 میلگرد ذوب اصفهان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
112شاخهA2--پول پیش
214شاخهA31525015150پول پیش
316شاخهA31515015050پول پیش
418شاخهA31475014750پول پیش
520شاخهA31515015050پول پیش
622-28شاخهA31485014750پول پیش

میلگرد شاهین بناب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
18شاخهA215950 16350پول پیش
210شاخهA215750 16150پول پیش
312 شاخهA315300 15700پول پیش
414شاخهA315300 15700پول پیش
516شاخهA315300 15700پول پیش
618شاخهA315300 15700 پول پیش
720شاخهA315300 15700 پول پیش
822شاخهA315300 15700 پول پیش
925شاخهA315300 15700 پول پیش
1028شاخهA315300 15700 پول پیش
1132شاخهA315300 15700 پول پیش

 میلگردکاوه ساوه

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
116-18شاخهA3 -  -پول پیش
220شاخهA3 -  -پول پیش
322شاخهA3 -  -پول پیش

میلگرد ظفر بناب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
18شاخهA2 15950 15950پول پیش
210شاخهA2 15750 15750پول پیش
312شاخهA3 15050 15050پول پیش
414شاخهA3 15050 15050پول پیش
516شاخهA3 15050 15050پول پیش
618-22شاخهA3 15050 15050پول پیش
728شاخهA3 15050 15050پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
قیمت بروز میلگرد نیشابور ، ذوب اصفهان ، شاهین بناب ، کاوه ساوه ، ظفر بناب

قیمت میلگرد مورخ 30 اردیبهشت 1395

میلگرد نیشابور

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA3--پول پیش
212شاخهA3--پول پیش
314شاخهA31455014550پول پیش
416 شاخهA31455014550پول پیش
518شاخهA31455014550پول پیش
620شاخهA31455014550پول پیش
722شاخهA31455014550پول پیش
825شاخهA31455014550پول پیش
928شاخهA31455014550پول پیش
1032شاخهA3--پول پیش

 میلگرد ذوب اصفهان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
112شاخهA2--پول پیش
214شاخهA31515015400پول پیش
316شاخهA31505015400پول پیش
418شاخهA31475014900پول پیش
520شاخهA31505015450پول پیش
622-28شاخهA31475014950پول پیش

میلگرد شاهین بناب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
18شاخهA216350 16350پول پیش
210شاخهA216150 16150پول پیش
312 شاخهA315700 15700پول پیش
414شاخهA315700 15700پول پیش
516شاخهA315700 15700پول پیش
618شاخهA315700 15700 پول پیش
720شاخهA315700 15700 پول پیش
822شاخهA315700 15700 پول پیش
925شاخهA315700 15700 پول پیش
1028شاخهA315700 15700 پول پیش
1132شاخهA315700 15700 پول پیش

 میلگردکاوه ساوه

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
116-18شاخهA3 -  -پول پیش
220شاخهA3 -  -پول پیش
322شاخهA3 -  -پول پیش

میلگرد ظفر بناب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
18شاخهA2 15950 15950پول پیش
210شاخهA2 15750 15750پول پیش
312شاخهA3 15050 15050پول پیش
414شاخهA3 15050 15050پول پیش
516شاخهA3 15050 15050پول پیش
618-22شاخهA3 15050 15050پول پیش
728شاخهA3 15050 15050پول پیشپایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
قیمت بروز میلگرد نیشابور ، ذوب اصفهان ، شاهین بناب ، کاوه ساوه ، ظفر بناب

قیمت میلگرد مورخ 29 اردیبهشت 1395

میلگرد نیشابور

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA3--پول پیش
212شاخهA3--پول پیش
314شاخهA31455014750پول پیش
416 شاخهA31455014750پول پیش
518شاخهA31455014750پول پیش
620شاخهA31455014750پول پیش
722شاخهA31455014750پول پیش
825شاخهA31455014750پول پیش
928شاخهA31455014750پول پیش
1032شاخهA3--پول پیش

 میلگرد ذوب اصفهان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
112شاخهA2--پول پیش
214شاخهA31540015650پول پیش
316شاخهA31540015650پول پیش
418شاخهA31490015000پول پیش
520شاخهA31545015600پول پیش
622-28شاخهA31495015000پول پیش

میلگرد شاهین بناب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
18شاخهA216350 16350پول پیش
210شاخهA216150 16150پول پیش
312 شاخهA315700 15700پول پیش
414شاخهA315700 15700پول پیش
516شاخهA315700 15700پول پیش
618شاخهA315700 15700 پول پیش
720شاخهA315700 15700 پول پیش
822شاخهA315700 15700 پول پیش
925شاخهA315700 15700 پول پیش
1028شاخهA315700 15700 پول پیش
1132شاخهA315700 15700 پول پیش

 میلگردکاوه ساوه

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
116-18شاخهA3 -  -پول پیش
220شاخهA3 -  -پول پیش
322شاخهA3 -  -پول پیش

میلگرد ظفر بناب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
18شاخهA2 15950 15950پول پیش
210شاخهA2 15750 15750پول پیش
312شاخهA3 15050 15050پول پیش
414شاخهA3 15050 15050پول پیش
516شاخهA3 15050 15050پول پیش
618-22شاخهA3 15050 15050پول پیش
728شاخهA3 15050 15050پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
قیمت بروز میلگرد نیشابور ، ذوب اصفهان ، شاهین بناب ، کاوه ساوه ، ظفر بناب

قیمت میلگرد مورخ 28 اردیبهشت 1395

میلگرد نیشابور

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA3--پول پیش
212شاخهA3--پول پیش
314شاخهA31475015100پول پیش
416 شاخهA31475015100پول پیش
518شاخهA31475015100پول پیش
620شاخهA31475015100پول پیش
722شاخهA31475015100پول پیش
825شاخهA31475015100پول پیش
928شاخهA31475015100پول پیش
1032شاخهA3--پول پیش

 میلگرد ذوب اصفهان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
112شاخهA2--پول پیش
214شاخهA31565015950پول پیش
316شاخهA31565015950پول پیش
418شاخهA31500015250پول پیش
520شاخهA31560015850پول پیش
622-28شاخهA31500015250پول پیش

میلگرد شاهین بناب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
18شاخهA216350 16350پول پیش
210شاخهA216150 16150پول پیش
312 شاخهA315700 15700پول پیش
414شاخهA315700 15700پول پیش
516شاخهA315700 15700پول پیش
618شاخهA315700 15700 پول پیش
720شاخهA315700 15700 پول پیش
822شاخهA315700 15700 پول پیش
925شاخهA315700 15700 پول پیش
1028شاخهA315700 15700 پول پیش
1132شاخهA315700 15700 پول پیش

 میلگردکاوه ساوه

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
116-18شاخهA3 -  -پول پیش
220شاخهA3 -  -پول پیش
322شاخهA3 -  -پول پیش

میلگرد ظفر بناب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
18شاخهA2 15950 16350پول پیش
210شاخهA2 15750 16150پول پیش
312شاخهA3 15050 15400پول پیش
414شاخهA3 15050 15400پول پیش
516شاخهA3 15050 15400پول پیش
618-22شاخهA3 15050 15400پول پیش
728شاخهA3 15050 15400پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
قیمت بروز میلگرد نیشابور ، ذوب اصفهان ، شاهین بناب ، کاوه ساوه ، ظفر بناب

قیمت میلگرد مورخ 27 اردیبهشت 1395

میلگرد نیشابور

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA3--پول پیش
212شاخهA3--پول پیش
314شاخهA31510015250پول پیش
416 شاخهA31510015250پول پیش
518شاخهA31510015250پول پیش
620شاخهA31510015250پول پیش
722شاخهA31510015250پول پیش
825شاخهA31510015250پول پیش
928شاخهA31510015250پول پیش
1032شاخهA3--پول پیش

 میلگرد ذوب اصفهان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
112شاخهA2--پول پیش
214شاخهA31595016100پول پیش
316شاخهA31595016100پول پیش
418شاخهA31525015350پول پیش
520شاخهA31585015850پول پیش
622-28شاخهA31525015350پول پیش

میلگرد شاهین بناب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
18شاخهA216350 16750پول پیش
210شاخهA216150 16550پول پیش
312 شاخهA315700 16100پول پیش
414شاخهA315700 16100پول پیش
516شاخهA315700 16100پول پیش
618شاخهA315700 16100 پول پیش
720شاخهA315700 16100 پول پیش
822شاخهA315700 16100 پول پیش
925شاخهA315700 16100 پول پیش
1028شاخهA315700 16100 پول پیش
1132شاخهA315700 16100 پول پیش

 میلگردکاوه ساوه

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
116-18شاخهA3 -  -پول پیش
220شاخهA3 -  -پول پیش
322شاخهA3 -  -پول پیش

میلگرد ظفر بناب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
18شاخهA2 16350 16400پول پیش
210شاخهA2 16150 16200پول پیش
312شاخهA3 15400 15450پول پیش
414شاخهA3 15400 15450پول پیش
516شاخهA3 15400 15450پول پیش
618-22شاخهA3 15400 15450پول پیش
728شاخهA3 15400 15450پول پیشپایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
قیمت بروز میلگرد نیشابور ، ذوب اصفهان ، شاهین بناب ، کاوه ساوه ، ظفر بناب

قیمت میلگرد مورخ 26 اردیبهشت 1395

میلگرد نیشابور

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA3--پول پیش
212شاخهA3--پول پیش
314شاخهA31525015400پول پیش
416 شاخهA31525015400پول پیش
518شاخهA31525015800پول پیش
620شاخهA31525015800پول پیش
722شاخهA31525015800پول پیش
825شاخهA31525015800پول پیش
928شاخهA31525015800پول پیش
1032شاخهA3--پول پیش

 میلگرد ذوب اصفهان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
112شاخهA2--پول پیش
214شاخهA31610016250پول پیش
316شاخهA31610016250پول پیش
418شاخهA31535015400پول پیش
520شاخهA31585016050پول پیش
622-28شاخهA31535015400پول پیش

میلگرد شاهین بناب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
18شاخهA216750 16950پول پیش
210شاخهA216550 16750پول پیش
312 شاخهA316100 16300پول پیش
414شاخهA316100 16300پول پیش
516شاخهA316100 16300پول پیش
618شاخهA316100 16300 پول پیش
720شاخهA316100 16300 پول پیش
822شاخهA316100 16300 پول پیش
925شاخهA316100 16300 پول پیش
1028شاخهA316100 16300 پول پیش
1132شاخهA316100 16300 پول پیش

 میلگردکاوه ساوه

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
116-18شاخهA3 -  -پول پیش
220شاخهA3 -  -پول پیش
322شاخهA3 -  -پول پیش

میلگرد ظفر بناب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
18شاخهA2 16400 17150پول پیش
210شاخهA2 16200 16950پول پیش
312شاخهA3 15450 16250پول پیش
414شاخهA3 15450 16250پول پیش
516شاخهA3 15450 16250پول پیش
618-22شاخهA3 15450 16250پول پیش
728شاخهA3 15450 16250پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
قیمت بروز میلگرد نیشابور ، ذوب اصفهان ، شاهین بناب ، کاوه ساوه ، ظفر بناب
قیمت میلگرد مورخ 23 اردیبهشت 1395

میلگرد نیشابور

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA3--پول پیش
212شاخهA3--پول پیش
314شاخهA31540015800پول پیش
416 شاخهA31540015800پول پیش
518شاخهA31540015800پول پیش
620شاخهA31540015800پول پیش
722شاخهA31540015800پول پیش
825شاخهA31540015800پول پیش
928شاخهA31540015800پول پیش
1032شاخهA3--پول پیش

 میلگرد ذوب اصفهان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
112شاخهA2--پول پیش
214شاخهA31630016400پول پیش
316شاخهA31630016400پول پیش
418شاخهA31540015600پول پیش
520شاخهA31605016200پول پیش
622-28شاخهA31540015600پول پیش

میلگرد شاهین بناب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
18شاخهA217400 17500پول پیش
210شاخهA217200 17300پول پیش
312 شاخهA316750 16850پول پیش
414شاخهA316750 16850پول پیش
516شاخهA316750 16850پول پیش
618شاخهA316750 16850 پول پیش
720شاخهA316750 16850 پول پیش
822شاخهA316750 16850 پول پیش
925شاخهA316750 16850 پول پیش
1028شاخهA316750 16850 پول پیش
1132شاخهA316750 16850 پول پیش

 میلگردکاوه ساوه

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
116-18شاخهA3 -  -پول پیش
220شاخهA3 -  -پول پیش
322شاخهA3 -  -پول پیش

میلگرد ظفر بناب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
18شاخهA2 17150 17150پول پیش
210شاخهA2 16950 16950پول پیش
312شاخهA3 16250 16250پول پیش
414شاخهA3 16250 16250پول پیش
516شاخهA3 16250 16250پول پیش
618-22شاخهA3 16250 16250پول پیش
728شاخهA3 16250 16250پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
قیمت بروز میلگرد نیشابور ، ذوب اصفهان ، شاهین بناب ، کاوه ساوه ، ظفر بناب
قیمت میلگرد مورخ 22 اردیبهشت 1395

میلگرد نیشابور

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA3--پول پیش
212شاخهA3--پول پیش
314شاخهA31580015800پول پیش
416 شاخهA31580015800پول پیش
518شاخهA31580015800پول پیش
620شاخهA31580015800پول پیش
722شاخهA31580015800پول پیش
825شاخهA31580015800پول پیش
928شاخهA31580015800پول پیش
1032شاخهA3--پول پیش

 میلگرد ذوب اصفهان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
112شاخهA2--پول پیش
214شاخهA31640016600پول پیش
316شاخهA31640016600پول پیش
418شاخهA31560015800پول پیش
520شاخهA31620016500پول پیش
622-28شاخهA31560015800پول پیش

میلگرد شاهین بناب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
18شاخهA217500 17700پول پیش
210شاخهA217300 17500پول پیش
312 شاخهA316850 17050پول پیش
414شاخهA316850 17050پول پیش
516شاخهA316850 17050پول پیش
618شاخهA316850 17050 پول پیش
720شاخهA316850 17050 پول پیش
822شاخهA316850 17050 پول پیش
925شاخهA316850 17050 پول پیش
1028شاخهA316850 17050 پول پیش
1132شاخهA316850 17050 پول پیش

 میلگردکاوه ساوه

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
116-18شاخهA3 -  -پول پیش
220شاخهA3 -  -پول پیش
322شاخهA3 -  -پول پیش

میلگرد ظفر بناب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
18شاخهA2 17150 17250پول پیش
210شاخهA2 16950 17050پول پیش
312شاخهA3 16250 16350پول پیش
414شاخهA3 16250 16350پول پیش
516شاخهA3 16250 16350پول پیش
618-22شاخهA3 16250 16350پول پیش
728شاخهA3 16250 16350پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
قیمت بروز میلگرد نیشابور ، ذوب اصفهان ، شاهین بناب ، کاوه ساوه ، ظفر بناب
قیمت میلگرد مورخ 21 اردیبهشت 1395

میلگرد نیشابور

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA3--پول پیش
212شاخهA3--پول پیش
314شاخهA31580016050پول پیش
416 شاخهA31580016050پول پیش
518شاخهA31580016050پول پیش
620شاخهA31580016050پول پیش
722شاخهA31580016050پول پیش
825شاخهA31580016050پول پیش
928شاخهA31580016050پول پیش
1032شاخهA3--پول پیش

 میلگرد ذوب اصفهان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
112شاخهA2--پول پیش
214شاخهA31660016750پول پیش
316شاخهA31660016750پول پیش
418شاخهA31580016000پول پیش
520شاخهA31650016000پول پیش
622-28شاخهA31580016000پول پیش

میلگرد شاهین بناب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
18شاخهA217700 17700پول پیش
210شاخهA217500 17500پول پیش
312 شاخهA317050 17050پول پیش
414شاخهA317050 17050پول پیش
516شاخهA317050 17050پول پیش
618شاخهA317050 17050 پول پیش
720شاخهA317050 17050 پول پیش
822شاخهA317050 17050 پول پیش
925شاخهA317050 17050 پول پیش
1028شاخهA317050 17050 پول پیش
1132شاخهA317050 17050 پول پیش

 میلگردکاوه ساوه

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
116-18شاخهA3 -  -پول پیش
220شاخهA3 -  -پول پیش
322شاخهA3 -  -پول پیش

میلگرد ظفر بناب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
18شاخهA2 17250 17450پول پیش
210شاخهA2 17050 17250پول پیش
312شاخهA3 16350 16550پول پیش
414شاخهA3 16350 16550پول پیش
516شاخهA3 16350 16550پول پیش
618-22شاخهA3 16350 16550پول پیش
728شاخهA3 16350 16550پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
( کل صفحات : 7 )
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic