امروز
09375620839
ahanbahaRemoveMe@gmailHideMe.com
مرکز خرید و فروش آهن آلات ، استعلام قیمت روز انواع میلگرد ، تیرآهن انواع ورق و ...
لحظه به لحظه با بازار آهن
درباره پایگاه اینترنتی آهن بها
» تهیه و توزیع انواع آهن آلات با مناسب ترین قیمت بازار
» درج قیمت روزانه انواع میلگرد, تیرآهن, ورق, نبشی, ناودانی, قوطی و پروفیل, محصولات مفتولی و ...
» تأمین و تحویل آهن آلات مورد نیاز مجریان پروژه‌های دولتی و خصوصی
» طراحی و ساخت انواع سوله و اسکلت فلزی

تلفن همراه:
09375620839
سفارش خرید آهن آلات
دریافت روزانه قیمت
سرویس پیامک :

جهت دریافت روزانه قیمت بروز انواع آهن آلات به صورت پیامک ، کد پیامکی 80151 را به شماره 201825 ارسال فرمائید.کانال تلگرام :

جهت دریافت قیمت بروز انواع آهن آلات و اخبار بازار آهن به کانال رسمی تلگرام آهن بها ما بپیوندید،
کانال تلگرام آهن بها :

https://telegram.me/ahanbaha

موضوعات
قیمت بروز میلگرد نیشابور ، ذوب اصفهان ، شاهین بناب ، کاوه ساوه ، ظفر بناب
قیمت میلگرد مورخ 8 اردیبهشت 1395

میلگرد نیشابور

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA3--پول پیش
212شاخهA3--پول پیش
314شاخهA31615016500پول پیش
416 شاخهA31615016500پول پیش
518شاخهA31615016500پول پیش
620شاخهA31615016500پول پیش
722شاخهA31615016500پول پیش
825شاخهA31615016500پول پیش
928شاخهA31615016500پول پیش
1032شاخهA3--پول پیش

 میلگرد ذوب اصفهان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
112شاخهA2--پول پیش
214شاخهA3-17100پول پیش
316شاخهA3-17100پول پیش
418شاخهA31620016400پول پیش
528-20شاخهA31620016400پول پیش
632شاخهA31620016400پول پیش

میلگرد شاهین بناب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
18شاخهA217950 18200پول پیش
210شاخهA217650 17900پول پیش
312 شاخهA317250 17400پول پیش
414شاخهA317250 17400پول پیش
516شاخهA317250 17400پول پیش
618شاخهA317250 17400 پول پیش
720شاخهA317250 17400 پول پیش
822شاخهA317250 17400 پول پیش
925شاخهA317250 17400 پول پیش
1028شاخهA317250 17400 پول پیش
1132شاخهA317250 17400 پول پیش

 میلگردکاوه ساوه

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
116-18شاخهA3 -  -پول پیش
220شاخهA3 -  -پول پیش
322شاخهA3 -  -پول پیش

میلگرد ظفر بناب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
18شاخهA2 17450 17800پول پیش
210شاخهA2 17250 17600پول پیش
312شاخهA3 16650 17100پول پیش
414شاخهA3 16650 17100پول پیش
516شاخهA3 16650 17100پول پیش
618-22شاخهA3 16650 17100پول پیش
728شاخهA3 16650 17100پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
قیمت بروز میلگرد نیشابور ، ذوب اصفهان ، شاهین بناب ، کاوه ساوه ، ظفر بناب
قیمت میلگرد مورخ 7 اردیبهشت 1395

میلگرد نیشابور

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA3--پول پیش
212شاخهA3--پول پیش
314شاخهA31650016650پول پیش
416 شاخهA31650016650پول پیش
518شاخهA31650016650پول پیش
620شاخهA31650016650پول پیش
722شاخهA31650016650پول پیش
825شاخهA31650016650پول پیش
928شاخهA31650016650پول پیش
1032شاخهA3--پول پیش

 میلگرد ذوب اصفهان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
112شاخهA2-17750پول پیش
214شاخهA31710017600پول پیش
316شاخهA31710017600پول پیش
418شاخهA31640016900پول پیش
528-20شاخهA31640016900پول پیش
632شاخهA31640016900پول پیش

میلگرد شاهین بناب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
18شاخهA218200 18000پول پیش
210شاخهA217900 17700پول پیش
312 شاخهA317400 17250پول پیش
414شاخهA317400 17250پول پیش
516شاخهA317400 17250پول پیش
618شاخهA317400 17250 پول پیش
720شاخهA317400 17250 پول پیش
822شاخهA317400 17250 پول پیش
925شاخهA317400 17250 پول پیش
1028شاخهA317400 17250 پول پیش
1132شاخهA317400 17250 پول پیش

 میلگردکاوه ساوه

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
116-18شاخهA3 -  -پول پیش
220شاخهA3 -  -پول پیش
322شاخهA3 -  -پول پیش

میلگرد ظفر بناب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
18شاخهA2 17800 18450پول پیش
210شاخهA2 17600 18250پول پیش
312شاخهA3 17100 17750پول پیش
414شاخهA3 17100 17750پول پیش
516شاخهA3 17100 17750پول پیش
618-22شاخهA3 17100 17750پول پیش
728شاخهA3 17100 17750پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
قیمت بروز میلگرد نیشابور ، ذوب اصفهان ، شاهین بناب ، کاوه ساوه ، ظفر بناب
قیمت میلگرد مورخ 6 اردیبهشت 1395

میلگرد نیشابور

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA3--پول پیش
212شاخهA3--پول پیش
314شاخهA31665017400پول پیش
416 شاخهA31665017400پول پیش
518شاخهA31665017400پول پیش
620شاخهA31665017400پول پیش
722شاخهA31665017400پول پیش
825شاخهA31665017400پول پیش
928شاخهA31665017400پول پیش
1032شاخهA3--پول پیش

 میلگرد ذوب اصفهان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
112شاخهA217750-پول پیش
214شاخهA317600-پول پیش
316شاخهA317600-پول پیش
418شاخهA31690016900پول پیش
528-20شاخهA31690016900پول پیش
632شاخهA31690016900پول پیش

میلگرد شاهین بناب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
18شاخهA218000 18400پول پیش
210شاخهA217700 18100پول پیش
312 شاخهA317250 17650پول پیش
414شاخهA317250 17650پول پیش
516شاخهA317250 17650پول پیش
618شاخهA317250 17650 پول پیش
720شاخهA317250 17650 پول پیش
822شاخهA317250 17650 پول پیش
925شاخهA317250 17650 پول پیش
1028شاخهA317250 17650 پول پیش
1132شاخهA317250 17650 پول پیش

 میلگردکاوه ساوه

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
116-18شاخهA3 -  -پول پیش
220شاخهA3 -  -پول پیش
322شاخهA3 -  -پول پیش

میلگرد ظفر بناب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
18شاخهA2 - 18450پول پیش
210شاخهA2 - 18250پول پیش
312شاخهA3 - 17750پول پیش
414شاخهA3 - 17750پول پیش
516شاخهA3 - 17750پول پیش
618-22شاخهA3- 17750پول پیش
728شاخهA3 - 17750پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
قیمت بروز میلگرد نیشابور ، ذوب اصفهان ، شاهین بناب ، کاوه ساوه ، ظفر بناب
قیمت میلگرد مورخ 5 اردیبهشت 1395

میلگرد نیشابور

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA3--پول پیش
212شاخهA3-17600پول پیش
314شاخهA31740017400پول پیش
416 شاخهA31740017400پول پیش
518شاخهA31740017400پول پیش
620شاخهA31740017400پول پیش
722شاخهA31740017400پول پیش
825شاخهA31740017400پول پیش
928شاخهA31740017400پول پیش
1032شاخهA3--پول پیش

 میلگرد ذوب اصفهان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
112شاخهA2-17500پول پیش
214شاخهA3-17500پول پیش
316شاخهA3-17500پول پیش
418شاخهA31690017200پول پیش
528-20شاخهA31690017200پول پیش
632شاخهA31690017200پول پیش

میلگرد شاهین بناب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
18شاخهA218400 18400پول پیش
210شاخهA218100 18100پول پیش
312 شاخهA317650 17650پول پیش
414شاخهA317650 17650پول پیش
516شاخهA317650 17650پول پیش
618شاخهA317650 17650 پول پیش
720شاخهA317650 17650 پول پیش
822شاخهA317650 17650 پول پیش
925شاخهA317650 17650 پول پیش
1028شاخهA317650 17650 پول پیش
1132شاخهA317650 17650 پول پیش

 میلگردکاوه ساوه

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
116-18شاخهA3 -  -پول پیش
220شاخهA3 -  -پول پیش
322شاخهA3 -  -پول پیش

میلگرد ظفر بناب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
18شاخهA2 18450 18450پول پیش
210شاخهA2 18250 18250پول پیش
312شاخهA3 17750 17750پول پیش
414شاخهA3 17750 17750پول پیش
516شاخهA3 17750 17750پول پیش
618-22شاخهA3 17750 17750پول پیش
728شاخهA3 17750 17750پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
قیمت بروز میلگرد نیشابور ، ذوب اصفهان ، شاهین بناب ، کاوه ساوه ، ظفر بناب
قیمت میلگرد مورخ 4 اردیبهشت 1395

میلگرد نیشابور

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA3--پول پیش
212شاخهA31760017600پول پیش
314شاخهA31740017400پول پیش
416 شاخهA31740017400پول پیش
518شاخهA31740017400پول پیش
620شاخهA31740017400پول پیش
722شاخهA31740017400پول پیش
825شاخهA31740017400پول پیش
928شاخهA31740017400پول پیش
1032شاخهA3-17400پول پیش

 میلگرد ذوب اصفهان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
112شاخهA217500-پول پیش
214شاخهA317500-پول پیش
316شاخهA31750018100پول پیش
418شاخهA31720017500پول پیش
528-20شاخهA31720017500پول پیش
632شاخهA31720017900پول پیش

میلگرد شاهین بناب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
18شاخهA218400 18700پول پیش
210شاخهA218100 18400پول پیش
312 شاخهA317650 18000پول پیش
414شاخهA317650 18000پول پیش
516شاخهA317650 18000پول پیش
618شاخهA317650 18000 پول پیش
720شاخهA317650 18000 پول پیش
822شاخهA317650 18000 پول پیش
925شاخهA317650 18000 پول پیش
1028شاخهA317650 18000 پول پیش
1132شاخهA317650 18000 پول پیش

 میلگردکاوه ساوه

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
116-18شاخهA3 -  -پول پیش
220شاخهA3 -  -پول پیش
322شاخهA3 -  -پول پیش

میلگرد ظفر بناب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
18شاخهA2 18450 18500پول پیش
210شاخهA2 18250 18300پول پیش
312شاخهA3 17750 17800پول پیش
414شاخهA3 17750 17800پول پیش
516شاخهA3 17750 17800پول پیش
618-22شاخهA3 17750 17800پول پیش
728شاخهA3 17750 17800پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
قیمت بروز میلگرد نیشابور ، ذوب اصفهان ، شاهین بناب ، کاوه ساوه ، ظفر بناب
قیمت میلگرد مورخ 1 اردیبهشت 1395

میلگرد نیشابور

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA3--پول پیش
212شاخهA31760017500پول پیش
314شاخهA31740017300پول پیش
416 شاخهA31740017300پول پیش
518شاخهA31740017300پول پیش
620شاخهA31740017300پول پیش
722شاخهA31740017300پول پیش
825شاخهA31740017300پول پیش
928شاخهA31740017300پول پیش
1032شاخهA31760017500پول پیش

 میلگرد ذوب اصفهان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
112شاخهA2-18600پول پیش
214شاخهA3-18400پول پیش
316شاخهA31810018400پول پیش
418شاخهA31750017800پول پیش
528-20شاخهA31750017800پول پیش
632شاخهA31790017800پول پیش

میلگرد شاهین بناب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
18شاخهA218700 18700پول پیش
210شاخهA218400 18400پول پیش
312 شاخهA318000 18000پول پیش
414شاخهA318000 18000پول پیش
516شاخهA318000 18000پول پیش
618شاخهA318000 18000 پول پیش
720شاخهA318000 18000 پول پیش
822شاخهA318000 18000 پول پیش
925شاخهA318000 18000 پول پیش
1028شاخهA318000 18000 پول پیش
1132شاخهA318000 18000 پول پیش

 میلگردکاوه ساوه

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
116-18شاخهA3 -  -پول پیش
220شاخهA3 -  -پول پیش
322شاخهA3 -  -پول پیش

میلگرد ظفر بناب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
18شاخهA2 18500 18500پول پیش
210شاخهA2 18300 18300پول پیش
312شاخهA3 17800 17800پول پیش
414شاخهA3 17800 17800پول پیش
516شاخهA3 17800 17800پول پیش
618-22شاخهA3 17800 17800پول پیش
728شاخهA3 17800 17800پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
قیمت بروز میلگرد نیشابور ، ذوب اصفهان ، شاهین بناب ، کاوه ساوه ، ظفر بناب
قیمت میلگرد مورخ 31 فروردین 1395

میلگرد نیشابور

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA3--پول پیش
212شاخهA31750015500پول پیش
314شاخهA31730015300پول پیش
416 شاخهA31730015300پول پیش
518شاخهA31730015300پول پیش
620شاخهA31730015300پول پیش
722شاخهA31730015300پول پیش
825شاخهA31730015300پول پیش
928شاخهA31730015300پول پیش
1032شاخهA31750015500پول پیش

 میلگرد ذوب اصفهان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
112شاخهA21860015600پول پیش
214شاخهA31840015550پول پیش
316شاخهA31840015450پول پیش
418شاخهA31780015150پول پیش
528-20شاخهA31780015350پول پیش
632شاخهA317800-پول پیش

میلگرد شاهین بناب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
18شاخهA218700 16300پول پیش
210شاخهA218400 16000پول پیش
312 شاخهA318000 15600پول پیش
414شاخهA318000 15600پول پیش
516شاخهA318000 15600پول پیش
618شاخهA318000 15600 پول پیش
720شاخهA318000 15600 پول پیش
822شاخهA318000 15600 پول پیش
925شاخهA318000 15600 پول پیش
1028شاخهA318000 15600 پول پیش
1132شاخهA318000 15600 پول پیش

 میلگردکاوه ساوه

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
116-18شاخهA3 -  -پول پیش
220شاخهA3 -  -پول پیش
322شاخهA3 -  -پول پیش

میلگرد ظفر بناب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
18شاخهA2 18500 16100پول پیش
210شاخهA2 18300 16000پول پیش
312شاخهA3 17800 15300پول پیش
414شاخهA3 17800 15300پول پیش
516شاخهA3 17800 15300پول پیش
618-22شاخهA3 17800 15300پول پیش
728شاخهA3 17800 15300پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
قیمت بروز میلگرد نیشابور ، ذوب اصفهان ، شاهین بناب ، کاوه ساوه ، ظفر بناب
قیمت میلگرد مورخ 28 فروردین 1395

میلگرد نیشابور

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA3--پول پیش
212شاخهA31550015500پول پیش
314شاخهA31530015300پول پیش
416 شاخهA31530015300پول پیش
518شاخهA31530015300پول پیش
620شاخهA31530015300پول پیش
722شاخهA31530015300پول پیش
825شاخهA31530015300پول پیش
928شاخهA31530015300پول پیش
1032شاخهA31550015500پول پیش

 میلگرد ذوب اصفهان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
112شاخهA21560015600پول پیش
214شاخهA31555015550پول پیش
316شاخهA31545015450پول پیش
418شاخهA31515015150پول پیش
528-20شاخهA31535015350پول پیش
632شاخهA3--پول پیش

میلگرد شاهین بناب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
18شاخهA216300 16300پول پیش
210شاخهA216000 16000پول پیش
312 شاخهA315600 15600پول پیش
414شاخهA315600 15600پول پیش
516شاخهA315600 15600پول پیش
618شاخهA315600 15600 پول پیش
720شاخهA315600 15600 پول پیش
822شاخهA315600 15600 پول پیش
925شاخهA315600 15600 پول پیش
1028شاخهA315600 15600 پول پیش
1132شاخهA315600 15600 پول پیش

 میلگردکاوه ساوه

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
116-18شاخهA3 -  -پول پیش
220شاخهA3 -  -پول پیش
322شاخهA3 -  -پول پیش

میلگرد ظفر بناب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
18شاخهA2 16100 16100پول پیش
210شاخهA2 16000 16000پول پیش
312شاخهA3 15300 15300پول پیش
414شاخهA3 15300 15300پول پیش
516شاخهA3 15300 15300پول پیش
618-22شاخهA3 15300 15300پول پیش
728شاخهA3 15300 15300پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
قیمت بروز میلگرد نیشابور ، ذوب اصفهان ، شاهین بناب ، کاوه ساوه ، ظفر بناب
قیمت میلگرد مورخ 25 فروردین 1395

میلگرد نیشابور

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA3--پول پیش
212شاخهA31550014400پول پیش
314شاخهA31530014100پول پیش
416 شاخهA31530014100پول پیش
518شاخهA31530014100پول پیش
620شاخهA31530014100پول پیش
722شاخهA31530014100پول پیش
825شاخهA31530014100پول پیش
928شاخهA31530014100پول پیش
1032شاخهA31550014400پول پیش

 میلگرد ذوب اصفهان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
112شاخهA21560014750پول پیش
214شاخهA31555014750پول پیش
316شاخهA31545014700پول پیش
418شاخهA31515014600پول پیش
528-20شاخهA31535014600پول پیش
632شاخهA3--پول پیش

میلگرد شاهین بناب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
18شاخهA216300 15150پول پیش
210شاخهA216000 14750پول پیش
312 شاخهA315600 14350پول پیش
414شاخهA315600 14350پول پیش
516شاخهA315600 14350پول پیش
618شاخهA315600 14350 پول پیش
720شاخهA315600 14350 پول پیش
822شاخهA315600 14350 پول پیش
925شاخهA315600 14350 پول پیش
1028شاخهA315600 14350 پول پیش
1132شاخهA315600 14350 پول پیش

 میلگردکاوه ساوه

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
116-18شاخهA3 -  -پول پیش
220شاخهA3 -  -پول پیش
322شاخهA3 -  -پول پیش

میلگرد ظفر بناب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
18شاخهA2 16100 15550پول پیش
210شاخهA2 16000 15350پول پیش
312شاخهA3 15300 14750پول پیش
414شاخهA3 15300 14750پول پیش
516شاخهA3 15300 14750پول پیش
618-22شاخهA3 15300 14750پول پیش
728شاخهA3 15300 14750پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
قیمت بروز میلگرد نیشابور ، ذوب اصفهان ، شاهین بناب ، کاوه ساوه ، ظفر بناب
قیمت میلگرد مورخ 24 فروردین 1395

میلگرد نیشابور

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA3--پول پیش
212شاخهA31440014100پول پیش
314شاخهA31410013900پول پیش
416 شاخهA31410013900پول پیش
518شاخهA31410013900پول پیش
620شاخهA31410013900پول پیش
722شاخهA31410013900پول پیش
825شاخهA31410013900پول پیش
928شاخهA31410013900پول پیش
1032شاخهA31440014100پول پیش

 میلگرد ذوب اصفهان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
112شاخهA214750-پول پیش
214شاخهA314750-پول پیش
316شاخهA314700-پول پیش
418شاخهA31460013700پول پیش
528-20شاخهA31460013600پول پیش
632شاخهA3--پول پیش

میلگرد شاهین بناب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
18شاخهA2- 15150پول پیش
210شاخهA2- 14750پول پیش
312 شاخهA3- 14350پول پیش
414شاخهA3- 14350پول پیش
516شاخهA3- 14350پول پیش
618شاخهA3- 14350 پول پیش
720شاخهA3- 14350 پول پیش
822شاخهA3- 14350 پول پیش
925شاخهA3- 14350 پول پیش
1028شاخهA3- 14350 پول پیش
1132شاخهA3- 14350 پول پیش

 میلگردکاوه ساوه

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
116-18شاخهA3 -  -پول پیش
220شاخهA3 -  -پول پیش
322شاخهA3 -  -پول پیش

میلگرد ظفر بناب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
18شاخهA2 15550 15100پول پیش
210شاخهA2 15350 14800پول پیش
312شاخهA3 14750 14300پول پیش
414شاخهA3 14750 14300پول پیش
516شاخهA3 14750 14300پول پیش
618-22شاخهA3 14750 14300پول پیش
728شاخهA3 14750 14300پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
( کل صفحات : 7 )
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic