امروز
09375620839
ahanbahaRemoveMe@gmailHideMe.com
مرکز خرید و فروش آهن آلات ، استعلام قیمت روز انواع میلگرد ، تیرآهن انواع ورق و ...
لحظه به لحظه با بازار آهن
درباره پایگاه اینترنتی آهن بها
» تهیه و توزیع انواع آهن آلات با مناسب ترین قیمت بازار
» درج قیمت روزانه انواع میلگرد, تیرآهن, ورق, نبشی, ناودانی, قوطی و پروفیل, محصولات مفتولی و ...
» تأمین و تحویل آهن آلات مورد نیاز مجریان پروژه‌های دولتی و خصوصی
» طراحی و ساخت انواع سوله و اسکلت فلزی

تلفن همراه:
09375620839
سفارش خرید آهن آلات
دریافت روزانه قیمت
سرویس پیامک :

جهت دریافت روزانه قیمت بروز انواع آهن آلات به صورت پیامک ، کد پیامکی 80151 را به شماره 201825 ارسال فرمائید.کانال تلگرام :

جهت دریافت قیمت بروز انواع آهن آلات و اخبار بازار آهن به کانال رسمی تلگرام آهن بها ما بپیوندید،
کانال تلگرام آهن بها :

https://telegram.me/ahanbaha

موضوعات
قیمت بروز میلگرد کاوه تبریز ، ارگ تبریز ، کویر کاشان ، هیربد ، اهواز ، خرم آباد ، یزد
قیمت میلگرد مورخ 6 اردیبهشت 1395

میلگردکاوه تبریز

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
18شاخهA2 17600 18100پول پیش
210شاخهA2 17300 17900پول پیش
312شاخهA3 16900 17400پول پیش
414شاخهA3 16900 17400پول پیش
516 شاخهA3 16900 17400پول پیش
618 شاخهA3 16900 17400پول پیش
720شاخهA3 16900 17400پول پیش
822شاخهA3 16900 17400پول پیش
925شاخهA3 16900 17400پول پیش
1028شاخهA3 16900 17400پول پیش
1132شاخهA3 16900 17400پول پیش

 میلگرد ارگ تبریز

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA2--پول پیش
214شاخهA3--پول پیش
316شاخهA31680016800پول پیش
418 شاخهA31680016800پول پیش
520شاخهA31680016800پول پیش
622شاخهA31680016800پول پیش
725شاخهA31680016800پول پیش

میلگرد کویر کاشان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
15.5کلافA1--پول پیش
26.5کلافA11860018750پول پیش
38کلافA11860018750پول پیش
48کلافA3-A21860018750پول پیش
510کلافA3-A21860018750پول پیش
612کلافA318400-پول پیش
714کلافA118400-پول پیش
814کلافA318400-پول پیش
916.5کلافA118400-پول پیش
108شاخهA3--پول پیش
1110شاخهA217900-پول پیش
1210شاخهA31835018350پول پیش
1312شاخهA31735017350پول پیش
1414شاخهA31735017350پول پیش
1516شاخهA31725017250پول پیش
1618شاخهA31725017250پول پیش
1720شاخهA31725017250پول پیش
1822شاخهA31725017250پول پیش
1925شاخهA31725017250پول پیش
2028شاخهA31725017250پول پیش
2132شاخهA31725017250پول پیش
2236شاخهA317850-پول پیش
2340شاخهA317850-پول پیش

میلگرد هیربد

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
112شاخهA31715017170پول پیش
214شاخهA31665016670پول پیش
316شاخهA31665016670پول پیش
418شاخهA31665016670پول پیش
520شاخهA31665016670پول پیش
622شاخهA31665016670پول پیش
725شاخهA31665016670پول پیش

میلگرد اهواز

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
18کلافA2--پول پیش
28کلافA3--پول پیش
38شاخهA2--پول پیش
48شاخهA3--پول پیش
510کلافA2--پول پیش
610کلافA3--پول پیش
710شاخهA2وA3--پول پیش
814شاخهA3--پول پیش
916شاخهA3--پول پیش
1018شاخهA3--پول پیش
1120شاخهA3--پول پیش
1225شاخهA3--پول پیش
1328شاخهA3--پول پیش

میلگردخرم آباد

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
110شاخهA21720017200پول پیش
212شاخهA21720017200پول پیش
320-25شاخهA3 - -پول پیش

میلگرد یزد

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
16.5کلافA1--پول پیش
28کلافA1--پول پیش
38کلافA2--پول پیش
48کلافA3--پول پیش
510کلافA1--پول پیش
610کلافA2--پول پیش
710کلافA3--پول پیش
810شاخهA3--پول پیش
912شاخهA3--پول پیش
1014شاخهA3--پول پیش
1116شاخهA3--پول پیش
1218 شاخهA3--پول پیش
1320 شاخهA31740017400پول پیش
1422شاخهA3--پول پیش
1525شاخهA31745017450پول پیش
1628شاخهA3--پول پیش
1732شاخهA31745017450پول پیش
1836شاخهA3--پول پیش
1940شاخهA3-- پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
قیمت بروز میلگرد کاوه تبریز ، ارگ تبریز ، کویر کاشان ، هیربد ، اهواز ، خرم آباد ، یزد
قیمت میلگرد مورخ 5 اردیبهشت 1395

میلگردکاوه تبریز

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
18شاخهA2 18100 18100پول پیش
210شاخهA2 17900 17900پول پیش
312شاخهA3 17400 17400پول پیش
414شاخهA3 17400 17400پول پیش
516 شاخهA3 17400 17400پول پیش
618 شاخهA3 17400 17400پول پیش
720شاخهA3 17400 17400پول پیش
822شاخهA3 17400 17400پول پیش
925شاخهA3 17400 17400پول پیش
1028شاخهA3 17400 17400پول پیش
1132شاخهA3 17400 17400پول پیش

 میلگرد ارگ تبریز

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA2--پول پیش
214شاخهA3--پول پیش
316شاخهA31680016950پول پیش
418 شاخهA31680016950پول پیش
520شاخهA31680016950پول پیش
622شاخهA31680016950پول پیش
725شاخهA31680016950پول پیش

میلگرد کویر کاشان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
15.5کلافA1--پول پیش
26.5کلافA118750-پول پیش
38کلافA118750-پول پیش
48کلافA3-A21875018900پول پیش
510کلافA3-A21875018800پول پیش
612کلافA3-18600پول پیش
714کلافA1--پول پیش
814کلافA3-18600پول پیش
916.5کلافA1--پول پیش
108شاخهA3--پول پیش
1110شاخهA2--پول پیش
1210شاخهA31835018600پول پیش
1312شاخهA31735017600پول پیش
1414شاخهA317350-پول پیش
1516شاخهA31725017500پول پیش
1618شاخهA31725017500پول پیش
1720شاخهA31725017500پول پیش
1822شاخهA31725017500پول پیش
1925شاخهA31725017950پول پیش
2028شاخهA31725017500پول پیش
2132شاخهA31725017500پول پیش
2236شاخهA3-18100پول پیش
2340شاخهA3-18100پول پیش

میلگرد هیربد

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
112شاخهA31717017270پول پیش
214شاخهA31667016870پول پیش
316شاخهA31667016870پول پیش
418شاخهA31667016870پول پیش
520شاخهA31667016870پول پیش
622شاخهA31667016870پول پیش
725شاخهA31667016870پول پیش

میلگرد اهواز

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
18کلافA2--پول پیش
28کلافA3--پول پیش
38شاخهA2--پول پیش
48شاخهA3--پول پیش
510کلافA2--پول پیش
610کلافA3--پول پیش
710شاخهA2وA3--پول پیش
814شاخهA3--پول پیش
916شاخهA3--پول پیش
1018شاخهA3--پول پیش
1120شاخهA3--پول پیش
1225شاخهA3--پول پیش
1328شاخهA3--پول پیش

میلگردخرم آباد

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
110شاخهA21720017200پول پیش
212شاخهA21720017200پول پیش
320-25شاخهA3 - -پول پیش

میلگرد یزد

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
16.5کلافA1--پول پیش
28کلافA1--پول پیش
38کلافA2--پول پیش
48کلافA3--پول پیش
510کلافA1--پول پیش
610کلافA2--پول پیش
710کلافA3--پول پیش
810شاخهA3--پول پیش
912شاخهA3--پول پیش
1014شاخهA3--پول پیش
1116شاخهA3--پول پیش
1218 شاخهA3--پول پیش
1320 شاخهA31740017400پول پیش
1422شاخهA3--پول پیش
1525شاخهA31745017450پول پیش
1628شاخهA3--پول پیش
1732شاخهA31745017450پول پیش
1836شاخهA3--پول پیش
1940شاخهA3-- پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
قیمت بروز میلگرد کاوه تبریز ، ارگ تبریز ، کویر کاشان ، هیربد ، اهواز ، خرم آباد ، یزد
قیمت میلگرد مورخ 4 اردیبهشت 1395

میلگردکاوه تبریز

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
18شاخهA2 18100 18300پول پیش
210شاخهA2 17900 18100پول پیش
312شاخهA3 17400 17600پول پیش
414شاخهA3 17400 17600پول پیش
516 شاخهA3 17400 17600پول پیش
618 شاخهA3 17400 17600پول پیش
720شاخهA3 17400 17600پول پیش
822شاخهA3 17400 17600پول پیش
925شاخهA3 17400 17600پول پیش
1028شاخهA3 17400 17600پول پیش
1132شاخهA3 17400 17600پول پیش

 میلگرد ارگ تبریز

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA2--پول پیش
214شاخهA3--پول پیش
316شاخهA31695017100پول پیش
418 شاخهA31695017100پول پیش
520شاخهA31695017100پول پیش
622شاخهA31695017100پول پیش
725شاخهA31695017100پول پیش

میلگرد کویر کاشان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
15.5کلافA1--پول پیش
26.5کلافA1--پول پیش
38کلافA1--پول پیش
48کلافA3-A218900-پول پیش
510کلافA3-A218800-پول پیش
612کلافA318600-پول پیش
714کلافA1--پول پیش
814کلافA318600-پول پیش
916.5کلافA1--پول پیش
108شاخهA3--پول پیش
1110شاخهA2--پول پیش
1210شاخهA31860019000پول پیش
1312شاخهA31760017900پول پیش
1414شاخهA3--پول پیش
1516شاخهA31750017900پول پیش
1618شاخهA31750017900پول پیش
1720شاخهA31750017900پول پیش
1822شاخهA31750017900پول پیش
1925شاخهA31795017900پول پیش
2028شاخهA31750017900پول پیش
2132شاخهA31750017900پول پیش
2236شاخهA31810018300پول پیش
2340شاخهA31810018300پول پیش

میلگرد هیربد

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
112شاخهA31727017900پول پیش
214شاخهA31687017500پول پیش
316شاخهA31687017300پول پیش
418شاخهA31687017100پول پیش
520شاخهA31687017100پول پیش
622شاخهA31687017100پول پیش
725شاخهA31687017100پول پیش

میلگرد اهواز

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
18کلافA2--پول پیش
28کلافA3--پول پیش
38شاخهA2--پول پیش
48شاخهA3--پول پیش
510کلافA2--پول پیش
610کلافA3--پول پیش
710شاخهA2وA3--پول پیش
814شاخهA3--پول پیش
916شاخهA3--پول پیش
1018شاخهA3--پول پیش
1120شاخهA3--پول پیش
1225شاخهA3--پول پیش
1328شاخهA3--پول پیش

میلگردخرم آباد

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
110شاخهA217200-پول پیش
212شاخهA217200-پول پیش
320-25شاخهA3 - -پول پیش

میلگرد یزد

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
16.5کلافA1--پول پیش
28کلافA1--پول پیش
38کلافA2--پول پیش
48کلافA3--پول پیش
510کلافA1--پول پیش
610کلافA2--پول پیش
710کلافA3--پول پیش
810شاخهA3--پول پیش
912شاخهA3--پول پیش
1014شاخهA3--پول پیش
1116شاخهA3--پول پیش
1218 شاخهA3--پول پیش
1320 شاخهA31740017400پول پیش
1422شاخهA3--پول پیش
1525شاخهA31745017450پول پیش
1628شاخهA3--پول پیش
1732شاخهA31745017450پول پیش
1836شاخهA3--پول پیش
1940شاخهA3-- پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
قیمت بروز میلگرد کاوه تبریز ، ارگ تبریز ، کویر کاشان ، هیربد ، اهواز ، خرم آباد ، یزد
قیمت میلگرد مورخ 1 اردیبهشت 1395

میلگردکاوه تبریز

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
18شاخهA2 18300 18300پول پیش
210شاخهA2 18100 18100پول پیش
312شاخهA3 17600 17600پول پیش
414شاخهA3 17600 17600پول پیش
516 شاخهA3 17600 17600پول پیش
618 شاخهA3 17600 17600پول پیش
720شاخهA3 17600 17600پول پیش
822شاخهA3 17600 17600پول پیش
925شاخهA3 17600 17600پول پیش
1028شاخهA3 17600 17600پول پیش
1132شاخهA3 17600 17600پول پیش

 میلگرد ارگ تبریز

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA2--پول پیش
214شاخهA3--پول پیش
316شاخهA31710017350پول پیش
418 شاخهA31710017350پول پیش
520شاخهA31710017350پول پیش
622شاخهA31710017350پول پیش
725شاخهA31710017350پول پیش

میلگرد کویر کاشان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
15.5کلافA1--پول پیش
26.5کلافA1-16100پول پیش
38کلافA1-16100پول پیش
48کلافA3-A2--پول پیش
510کلافA3-A2-16100پول پیش
612کلافA3-15800پول پیش
714کلافA1-16100پول پیش
814کلافA3-15800پول پیش
916.5کلافA1-16100پول پیش
108شاخهA3--پول پیش
1110شاخهA2--پول پیش
1210شاخهA319000-پول پیش
1312شاخهA31790018500پول پیش
1414شاخهA3-18500پول پیش
1516شاخهA31790018500پول پیش
1618شاخهA31790018500پول پیش
1720شاخهA31790018500پول پیش
1822شاخهA31790018500پول پیش
1925شاخهA31790018500پول پیش
2028شاخهA31790018500پول پیش
2132شاخهA31790018500پول پیش
2236شاخهA31830018800پول پیش
2340شاخهA31830018800پول پیش

میلگرد هیربد

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
112شاخهA31790018100پول پیش
214شاخهA31750017700پول پیش
316شاخهA31730017500پول پیش
418شاخهA31710017500پول پیش
520شاخهA31710017500پول پیش
622شاخهA31710017500پول پیش
725شاخهA31710017500پول پیش

میلگرد اهواز

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
18کلافA2--پول پیش
28کلافA3--پول پیش
38شاخهA2--پول پیش
48شاخهA3--پول پیش
510کلافA2--پول پیش
610کلافA3--پول پیش
710شاخهA2وA3--پول پیش
814شاخهA3--پول پیش
916شاخهA3--پول پیش
1018شاخهA3--پول پیش
1120شاخهA3--پول پیش
1225شاخهA3--پول پیش
1328شاخهA3--پول پیش

میلگردخرم آباد

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
110شاخهA2--پول پیش
212شاخهA2--پول پیش
320-25شاخهA3 - -پول پیش

میلگرد یزد

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
16.5کلافA1--پول پیش
28کلافA1--پول پیش
38کلافA2--پول پیش
48کلافA3--پول پیش
510کلافA1--پول پیش
610کلافA2--پول پیش
710کلافA3--پول پیش
810شاخهA3--پول پیش
912شاخهA3--پول پیش
1014شاخهA3--پول پیش
1116شاخهA3--پول پیش
1218 شاخهA3--پول پیش
1320 شاخهA31740017400پول پیش
1422شاخهA3--پول پیش
1525شاخهA31745017450پول پیش
1628شاخهA3--پول پیش
1732شاخهA31745017450پول پیش
1836شاخهA3--پول پیش
1940شاخهA3-- پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
قیمت بروز میلگرد کاوه تبریز ، ارگ تبریز ، کویر کاشان ، هیربد ، اهواز ، خرم آباد ، یزد
قیمت میلگرد مورخ 31 فروردین 1395

میلگردکاوه تبریز

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
18شاخهA2 18300 16100پول پیش
210شاخهA2 18100 16000پول پیش
312شاخهA3 17600 15500پول پیش
414شاخهA3 17600 15500پول پیش
516 شاخهA3 17600 15500پول پیش
618 شاخهA3 17600 15500پول پیش
720شاخهA3 17600 15500پول پیش
822شاخهA3 17600 15500پول پیش
925شاخهA3 17600 15500پول پیش
1028شاخهA3 17600 15500پول پیش
1132شاخهA3 17600 15500پول پیش

 میلگرد ارگ تبریز

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA2--پول پیش
214شاخهA3-13800پول پیش
316شاخهA31735013700پول پیش
418 شاخهA31735013700پول پیش
520شاخهA31735013700پول پیش
622شاخهA31735013700پول پیش
725شاخهA31735013700پول پیش

میلگرد کویر کاشان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
15.5کلافA1--پول پیش
26.5کلافA1-16100پول پیش
38کلافA1-16100پول پیش
48کلافA3-A2--پول پیش
510کلافA3-A2-16100پول پیش
612کلافA3-15800پول پیش
714کلافA1-16100پول پیش
814کلافA3-15800پول پیش
916.5کلافA1-16100پول پیش
108شاخهA3--پول پیش
1110شاخهA2--پول پیش
1210شاخهA3--پول پیش
1312شاخهA31850015700پول پیش
1414شاخهA31850015700پول پیش
1516شاخهA31850015600پول پیش
1618شاخهA31850015600پول پیش
1720شاخهA31850015600پول پیش
1822شاخهA31850015600پول پیش
1925شاخهA31850015600پول پیش
2028شاخهA31850015600پول پیش
2132شاخهA31850015600پول پیش
2236شاخهA31880015800پول پیش
2340شاخهA31880015800پول پیش

میلگرد هیربد

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
112شاخهA31810017800پول پیش
214شاخهA317700-پول پیش
316شاخهA31750017300پول پیش
418شاخهA31750017200پول پیش
520شاخهA31750017200پول پیش
622شاخهA31750017200پول پیش
725شاخهA31750017200پول پیش

میلگرد اهواز

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
18کلافA2--پول پیش
28کلافA3--پول پیش
38شاخهA2--پول پیش
48شاخهA3--پول پیش
510کلافA2--پول پیش
610کلافA3--پول پیش
710شاخهA2وA3--پول پیش
814شاخهA3--پول پیش
916شاخهA3--پول پیش
1018شاخهA3--پول پیش
1120شاخهA3--پول پیش
1225شاخهA3--پول پیش
1328شاخهA3--پول پیش

میلگردخرم آباد

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
110شاخهA2--پول پیش
212شاخهA2--پول پیش
320-25شاخهA3 - -پول پیش

میلگرد یزد

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
16.5کلافA1-15600پول پیش
28کلافA1-15150پول پیش
38کلافA2--پول پیش
48کلافA3-15500پول پیش
510کلافA1--پول پیش
610کلافA2--پول پیش
710کلافA3--پول پیش
810شاخهA3-15250پول پیش
912شاخهA3-14150پول پیش
1014شاخهA3-13950پول پیش
1116شاخهA3--پول پیش
1218 شاخهA3--پول پیش
1320 شاخهA317400-پول پیش
1422شاخهA3-13950پول پیش
1525شاخهA31745013950پول پیش
1628شاخهA3-13950پول پیش
1732شاخهA31745013950پول پیش
1836شاخهA3--پول پیش
1940شاخهA3-- پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
قیمت بروز میلگرد کاوه تبریز ، ارگ تبریز ، کویر کاشان ، هیربد ، اهواز ، خرم آباد ، یزد
قیمت میلگرد مورخ 28 فروردین 1395

میلگردکاوه تبریز

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
18شاخهA2 16100 16100پول پیش
210شاخهA2 16000 16000پول پیش
312شاخهA3 15500 15500پول پیش
414شاخهA3 15500 15500پول پیش
516 شاخهA3 15500 15500پول پیش
618 شاخهA3 15500 15500پول پیش
720شاخهA3 15500 15500پول پیش
822شاخهA3 15500 15500پول پیش
925شاخهA3 15500 15500پول پیش
1028شاخهA3 15500 15500پول پیش
1132شاخهA3 15500 15500پول پیش

 میلگرد ارگ تبریز

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA2--پول پیش
214شاخهA3-13800پول پیش
316شاخهA3-13700پول پیش
418 شاخهA3-13700پول پیش
520شاخهA3-13700پول پیش
622شاخهA3-13700پول پیش
725شاخهA3-13700پول پیش

میلگرد کویر کاشان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
15.5کلافA1--پول پیش
26.5کلافA11610016100پول پیش
38کلافA11610016100پول پیش
48کلافA3-A2--پول پیش
510کلافA3-A21610016100پول پیش
612کلافA31580015800پول پیش
714کلافA11610016100پول پیش
814کلافA31580015800پول پیش
916.5کلافA11610016100پول پیش
108شاخهA3--پول پیش
1110شاخهA2--پول پیش
1210شاخهA3--پول پیش
1312شاخهA31570015700پول پیش
1414شاخهA31570015700پول پیش
1516شاخهA31560015600پول پیش
1618شاخهA31560015600پول پیش
1720شاخهA31560015600پول پیش
1822شاخهA31560015600پول پیش
1925شاخهA31560015600پول پیش
2028شاخهA31560015600پول پیش
2132شاخهA31560015600پول پیش
2236شاخهA31580015800پول پیش
2340شاخهA31580015800پول پیش

میلگرد هیربد

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
112شاخهA31780017800پول پیش
214شاخهA3--پول پیش
316شاخهA31730017300پول پیش
418شاخهA31720017200پول پیش
520شاخهA31720017200پول پیش
622شاخهA31720017200پول پیش
725شاخهA31720017200پول پیش

میلگرد اهواز

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
18کلافA2--پول پیش
28کلافA3--پول پیش
38شاخهA2--پول پیش
48شاخهA3--پول پیش
510کلافA2--پول پیش
610کلافA3--پول پیش
710شاخهA2وA3--پول پیش
814شاخهA3--پول پیش
916شاخهA3--پول پیش
1018شاخهA3--پول پیش
1120شاخهA3--پول پیش
1225شاخهA3--پول پیش
1328شاخهA3--پول پیش

میلگردخرم آباد

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
110شاخهA2--پول پیش
212شاخهA2--پول پیش
320-25شاخهA3 - -پول پیش

میلگرد یزد

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
16.5کلافA1-15600پول پیش
28کلافA1-15150پول پیش
38کلافA2--پول پیش
48کلافA3-15500پول پیش
510کلافA1--پول پیش
610کلافA2--پول پیش
710کلافA3--پول پیش
810شاخهA3-15250پول پیش
912شاخهA3-14150پول پیش
1014شاخهA3-13950پول پیش
1116شاخهA3--پول پیش
1218 شاخهA3--پول پیش
1320 شاخهA3--پول پیش
1422شاخهA3-13950پول پیش
1525شاخهA3-13950پول پیش
1628شاخهA3-13950پول پیش
1732شاخهA3-13950پول پیش
1836شاخهA3--پول پیش
1940شاخهA3-- پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
قیمت بروز میلگرد کاوه تبریز ، ارگ تبریز ، کویر کاشان ، هیربد ، اهواز ، خرم آباد ، یزد
قیمت میلگرد مورخ 25 فروردین 1395

میلگردکاوه تبریز

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
18شاخهA2 16100 15500پول پیش
210شاخهA2 16000 15350پول پیش
312شاخهA3 15500 14750پول پیش
414شاخهA3 15500 14750پول پیش
516 شاخهA3 15500 14750پول پیش
618 شاخهA3 15500 14750پول پیش
720شاخهA3 15500 14750پول پیش
822شاخهA3 15500 14750پول پیش
925شاخهA3 15500 14750پول پیش
1028شاخهA3 15500 14750پول پیش
1132شاخهA3 15500 14750پول پیش

 میلگرد ارگ تبریز

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA2--پول پیش
214شاخهA3-13800پول پیش
316شاخهA3-13700پول پیش
418 شاخهA3-13700پول پیش
520شاخهA3-13700پول پیش
622شاخهA3-13700پول پیش
725شاخهA3-13700پول پیش

میلگرد کویر کاشان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
15.5کلافA1--پول پیش
26.5کلافA11610015600پول پیش
38کلافA11610015400پول پیش
48کلافA3-A2-15500پول پیش
510کلافA3-A21610015300پول پیش
612کلافA31580015000پول پیش
714کلافA11610015400پول پیش
814کلافA31580015000پول پیش
916.5کلافA11610015400پول پیش
108شاخهA3--پول پیش
1110شاخهA2-14500پول پیش
1210شاخهA3-15500پول پیش
1312شاخهA31570014500پول پیش
1414شاخهA315700-پول پیش
1516شاخهA31560014400پول پیش
1618شاخهA31560014400پول پیش
1720شاخهA31560014400پول پیش
1822شاخهA31560014400پول پیش
1925شاخهA31560014400پول پیش
2028شاخهA31560014400پول پیش
2132شاخهA31560014400پول پیش
2236شاخهA31580014700پول پیش
2340شاخهA31580014700پول پیش

میلگرد هیربد

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
112شاخهA31780015900پول پیش
214شاخهA3--پول پیش
316شاخهA31730015300پول پیش
418شاخهA31720015100پول پیش
520شاخهA31720015100پول پیش
622شاخهA31720015100پول پیش
725شاخهA31720015100پول پیش

میلگرد اهواز

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
18کلافA2--پول پیش
28کلافA3--پول پیش
38شاخهA2--پول پیش
48شاخهA3--پول پیش
510کلافA2--پول پیش
610کلافA3--پول پیش
710شاخهA2وA3--پول پیش
814شاخهA3--پول پیش
916شاخهA3--پول پیش
1018شاخهA3--پول پیش
1120شاخهA3--پول پیش
1225شاخهA3--پول پیش
1328شاخهA3--پول پیش

میلگردخرم آباد

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
110شاخهA2--پول پیش
212شاخهA2--پول پیش
320-25شاخهA3 - -پول پیش

میلگرد یزد

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
16.5کلافA1-15600پول پیش
28کلافA1-15150پول پیش
38کلافA2--پول پیش
48کلافA3-15500پول پیش
510کلافA1--پول پیش
610کلافA2--پول پیش
710کلافA3--پول پیش
810شاخهA3-15250پول پیش
912شاخهA3-14150پول پیش
1014شاخهA3-13950پول پیش
1116شاخهA3--پول پیش
1218 شاخهA3--پول پیش
1320 شاخهA3--پول پیش
1422شاخهA3-13950پول پیش
1525شاخهA3-13950پول پیش
1628شاخهA3-13950پول پیش
1732شاخهA3-13950پول پیش
1836شاخهA3--پول پیش
1940شاخهA3-- پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
( کل صفحات : 12 )
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic