امروز
09375620839
ahanbahaRemoveMe@gmailHideMe.com
مرکز خرید و فروش آهن آلات ، استعلام قیمت روز انواع میلگرد ، تیرآهن انواع ورق و ...
لحظه به لحظه با بازار آهن
درباره پایگاه اینترنتی آهن بها
» تهیه و توزیع انواع آهن آلات با مناسب ترین قیمت بازار
» درج قیمت روزانه انواع میلگرد, تیرآهن, ورق, نبشی, ناودانی, قوطی و پروفیل, محصولات مفتولی و ...
» تأمین و تحویل آهن آلات مورد نیاز مجریان پروژه‌های دولتی و خصوصی
» طراحی و ساخت انواع سوله و اسکلت فلزی

تلفن همراه:
09375620839
سفارش خرید آهن آلات
دریافت روزانه قیمت
سرویس پیامک :

جهت دریافت روزانه قیمت بروز انواع آهن آلات به صورت پیامک ، کد پیامکی 80151 را به شماره 201825 ارسال فرمائید.کانال تلگرام :

جهت دریافت قیمت بروز انواع آهن آلات و اخبار بازار آهن به کانال رسمی تلگرام آهن بها ما بپیوندید،
کانال تلگرام آهن بها :

https://telegram.me/ahanbaha

موضوعات
قیمت بروز مش فولادی
قیمت مش فولادی مورخ 27 اردیبهشت 1395

ردیفمحصولچشمهضخامت
(نمره مفتول)
حالت
(برگ)
وزن تقریبی
(کیلو)
قیمت
(ریال)
نحوه پرداخت
1مش شبکه مفتولی-2.5الی 5 میل--24600پول پیش
2مش شبکه مفتولی10*1062*66420000پول پیش
3مش شبکه مفتولی15*1562*64320000پول پیش
4مش شبکه مفتولی20*2062*63220000پول پیش
5مش شبکه مفتولی25*2562*62620000پول پیش
6مش شبکه مفتولی30*3062*622

20000

پول پیش
7مش شبکه مفتولی10*1082*611420700پول پیش
8مش شبکه مفتولی15*1582*67620700پول پیش
9مش شبکه مفتولی20*2082*65720700پول پیش
10مش شبکه مفتولی25*2582*64620700پول پیش
11مش شبکه مفتولی30*3082*63820700پول پیش
12مش شبکه مفتولی10*10102*617820800پول پیش
13مش شبکه مفتولی15*15102*611920800پول پیش
14مش شبکه مفتولی20*20102*68920800پول پیش
15مش شبکه مفتولی25*25102*67120800پول پیش
16مش شبکه مفتولی30*30102*66020800پول پیش
17مش شبکه مفتولی10*10122*625721000پول پیش
18مش شبکه مفتولی15*15122*617121000پول پیش
19مش شبکه مفتولی20*20122*612921000پول پیش
20مش شبکه مفتولی25*25122*611621000پول پیش
21مش شبکه مفتولی30*30122*68621000پول پیش
22سیم مفتولآرماتوربندی1.5کلاف-تماس با ماپول پیش
23سیم مفتولنجاری2.5کلاف-تماس با ما

پول پیش

24سیم مفتولفولادی فنری1الی 4کلاف-تماس با ما

پول پیش

 


پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
قیمت مش فولادی مورخ 25 اردیبهشت 1395

قیمت مش فولادی مورخ 25 اردیبهشت 1395

ردیفمحصولچشمهضخامت
(نمره مفتول)
حالت
(برگ)
وزن تقریبی
(کیلو)
قیمت
(ریال)
نحوه پرداخت
1مش شبکه مفتولی-2.5الی 5 میل--24800پول پیش
2مش شبکه مفتولی10*1062*66420100پول پیش
3مش شبکه مفتولی15*1562*64320100پول پیش
4مش شبکه مفتولی20*2062*63220100پول پیش
5مش شبکه مفتولی25*2562*62620100پول پیش
6مش شبکه مفتولی30*3062*622

20100

پول پیش
7مش شبکه مفتولی10*1082*611420800پول پیش
8مش شبکه مفتولی15*1582*67620800پول پیش
9مش شبکه مفتولی20*2082*65720800پول پیش
10مش شبکه مفتولی25*2582*64620800پول پیش
11مش شبکه مفتولی30*3082*63820800پول پیش
12مش شبکه مفتولی10*10102*617820900پول پیش
13مش شبکه مفتولی15*15102*611920900پول پیش
14مش شبکه مفتولی20*20102*68920900پول پیش
15مش شبکه مفتولی25*25102*67120900پول پیش
16مش شبکه مفتولی30*30102*66020900پول پیش
17مش شبکه مفتولی10*10122*625721100پول پیش
18مش شبکه مفتولی15*15122*617121100پول پیش
19مش شبکه مفتولی20*20122*612921100پول پیش
20مش شبکه مفتولی25*25122*611621100پول پیش
21مش شبکه مفتولی30*30122*68621100پول پیش
22سیم مفتولآرماتوربندی1.5کلاف-تماس با ماپول پیش
23سیم مفتولنجاری2.5کلاف-تماس با ما

پول پیش

24سیم مفتولفولادی فنری1الی 4کلاف-تماس با ما

پول پیش


پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
قیمت بروز مش فولادی مورخ 22 اردیبهشت 1395

قیمت مش فولادی مورخ 22 اردیبهشت 1395

ردیفمحصولچشمهضخامت
(نمره مفتول)
حالت
(برگ)
وزن تقریبی
(کیلو)
قیمت
(ریال)
نحوه پرداخت
1مش شبکه مفتولی-2.5الی 5 میل--25000پول پیش
2مش شبکه مفتولی10*1062*66420200پول پیش
3مش شبکه مفتولی15*1562*64320200پول پیش
4مش شبکه مفتولی20*2062*63220200پول پیش
5مش شبکه مفتولی25*2562*62620200پول پیش
6مش شبکه مفتولی30*3062*622

20200

پول پیش
7مش شبکه مفتولی10*1082*611421100پول پیش
8مش شبکه مفتولی15*1582*67621100پول پیش
9مش شبکه مفتولی20*2082*65721100پول پیش
10مش شبکه مفتولی25*2582*64621100پول پیش
11مش شبکه مفتولی30*3082*63821100پول پیش
12مش شبکه مفتولی10*10102*617821100پول پیش
13مش شبکه مفتولی15*15102*611921100پول پیش
14مش شبکه مفتولی20*20102*68921100پول پیش
15مش شبکه مفتولی25*25102*67121100پول پیش
16مش شبکه مفتولی30*30102*66021100پول پیش
17مش شبکه مفتولی10*10122*625721300پول پیش
18مش شبکه مفتولی15*15122*617121300پول پیش
19مش شبکه مفتولی20*20122*612921300پول پیش
20مش شبکه مفتولی25*25122*611621300پول پیش
21مش شبکه مفتولی30*30122*68621300پول پیش
22سیم مفتولآرماتوربندی1.5کلاف-21000پول پیش
23سیم مفتولنجاری2.5کلاف-21000

پول پیش

24سیم مفتولفولادی فنری1الی 4کلاف-تماس با ما

پول پیش

 


پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
قیمت بروز مش فولادی مورخ 21 اردیبهشت 1395

قیمت مش فولادی مورخ 21 اردیبهشت 1395

ردیفمحصولچشمهضخامت
(نمره مفتول)
حالت
(برگ)
وزن تقریبی
(کیلو)
قیمت
(ریال)
نحوه پرداخت
1مش شبکه مفتولی-2.5الی 5 میل--25000پول پیش
2مش شبکه مفتولی10*1062*66420600پول پیش
3مش شبکه مفتولی15*1562*64320600پول پیش
4مش شبکه مفتولی20*2062*63220600پول پیش
5مش شبکه مفتولی25*2562*62620600پول پیش
6مش شبکه مفتولی30*3062*622

20600

پول پیش
7مش شبکه مفتولی10*1082*611421200پول پیش
8مش شبکه مفتولی15*1582*67621200پول پیش
9مش شبکه مفتولی20*2082*65721200پول پیش
10مش شبکه مفتولی25*2582*64621200پول پیش
11مش شبکه مفتولی30*3082*63821200پول پیش
12مش شبکه مفتولی10*10102*617821300پول پیش
13مش شبکه مفتولی15*15102*611921300پول پیش
14مش شبکه مفتولی20*20102*68921300پول پیش
15مش شبکه مفتولی25*25102*67121300پول پیش
16مش شبکه مفتولی30*30102*66021300پول پیش
17مش شبکه مفتولی10*10122*625721500پول پیش
18مش شبکه مفتولی15*15122*617121500پول پیش
19مش شبکه مفتولی20*20122*612921500پول پیش
20مش شبکه مفتولی25*25122*611621500پول پیش
21مش شبکه مفتولی30*30122*68621500پول پیش
22سیم مفتولآرماتوربندی1.5کلاف-21000پول پیش
23سیم مفتولنجاری2.5کلاف-21000

پول پیش

24سیم مفتولفولادی فنری1الی 4کلاف-تماس با ما

پول پیش


پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
قیمت مش فولادی مورخ 19 اردیبهشت 1395
 

قیمت بروز مش فولادی مورخ 19 اردیبهشت 1395

  
ردیفمحصولچشمه
ضخامت
(نمره مفتول)
حالت
(برگ)
وزن تقریبی
(کیلو)
قیمت
(ریال)
نحوه پرداخت
1مش شبکه مفتولی-2.5الی 5 میل--25800پول پیش
2مش شبکه مفتولی10*1062*66421200پول پیش
3مش شبکه مفتولی15*1562*64321200پول پیش
4مش شبکه مفتولی20*2062*63221200پول پیش
5مش شبکه مفتولی25*2562*62621200پول پیش
6مش شبکه مفتولی30*3062*622

21200

پول پیش
7مش شبکه مفتولی10*1082*611421800پول پیش
8مش شبکه مفتولی15*1582*67621800پول پیش
9مش شبکه مفتولی20*2082*65721800پول پیش
10مش شبکه مفتولی25*2582*64621800پول پیش
11مش شبکه مفتولی30*3082*63821800پول پیش
12مش شبکه مفتولی10*10102*617822000پول پیش
13مش شبکه مفتولی15*15102*611922000پول پیش
14مش شبکه مفتولی20*20102*68922000پول پیش
15مش شبکه مفتولی25*25102*67122000پول پیش
16مش شبکه مفتولی30*30102*66022000پول پیش
17مش شبکه مفتولی10*10122*625722200پول پیش
18مش شبکه مفتولی15*15122*617122200پول پیش
19مش شبکه مفتولی20*20122*612922200پول پیش
20مش شبکه مفتولی25*25122*611622200پول پیش
21مش شبکه مفتولی30*30122*68622200پول پیش
22سیم مفتولآرماتوربندی1.5کلاف-21000پول پیش
23سیم مفتولنجاری2.5کلاف-21000

پول پیش

24سیم مفتولفولادی فنری1الی 4کلاف-تماس با ما

پول پیش

 


پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
قیمت مش فولادی مورخ 18 اردیبهشت 1395

قیمت مش فولادی مورخ 18 اردیبهشت 1395

ردیفمحصولچشمه

ضخامت

(نمره مفتول)

حالت

(برگ)

وزن تقریبی

(کیلو)

قیمت

(ریال)

نحوه پرداخت
1مش شبکه مفتولی-2.5الی 5 میل--25800پول پیش
2مش شبکه مفتولی10*1062*66421200پول پیش
3مش شبکه مفتولی15*1562*64321200پول پیش
4مش شبکه مفتولی20*2062*63221200پول پیش
5مش شبکه مفتولی25*2562*62621200پول پیش
6مش شبکه مفتولی30*3062*622

21200

پول پیش
7مش شبکه مفتولی10*1082*611421800پول پیش
8مش شبکه مفتولی15*1582*67621800پول پیش
9مش شبکه مفتولی20*2082*65721800پول پیش
10مش شبکه مفتولی25*2582*64621800پول پیش
11مش شبکه مفتولی30*3082*63821800پول پیش
12مش شبکه مفتولی10*10102*617822000پول پیش
13مش شبکه مفتولی15*15102*611922000پول پیش
14مش شبکه مفتولی20*20102*68922000پول پیش
15مش شبکه مفتولی25*25102*67122000پول پیش
16مش شبکه مفتولی30*30102*66022000پول پیش
17مش شبکه مفتولی10*10122*625722200پول پیش
18مش شبکه مفتولی15*15122*617122200پول پیش
19مش شبکه مفتولی20*20122*612922200پول پیش
20مش شبکه مفتولی25*25122*611622200پول پیش
21مش شبکه مفتولی30*30122*68622200پول پیش
22سیم مفتولآرماتوربندی1.5کلاف-21000پول پیش
23سیم مفتولنجاری2.5کلاف-21000

پول پیش

24سیم مفتولفولادی فنری1الی 4کلاف-تماس با ما

پول پیش

 


پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
قیمت بروز مش فولادی مورخ 13 اردیبهشت 1395

قیمت مش فولادی مورخ 13 اردیبهشت 1395


ردیفمحصولچشمه

ضخامت

(نمره مفتول)

حالت

(برگ)

وزن تقریبی

(کیلو)

قیمت

(ریال)

نحوه پرداخت
1مش شبکه مفتولی-2.5الی 5 میل--25500پول پیش
2مش شبکه مفتولی10*1062*66420600پول پیش
3مش شبکه مفتولی15*1562*64320600پول پیش
4مش شبکه مفتولی20*2062*63220600پول پیش
5مش شبکه مفتولی25*2562*62620600پول پیش
6مش شبکه مفتولی30*3062*62220600پول پیش
7مش شبکه مفتولی10*1082*611421200پول پیش
8مش شبکه مفتولی15*1582*67621200پول پیش
9مش شبکه مفتولی20*2082*65721200پول پیش
10مش شبکه مفتولی25*2582*64621200پول پیش
11مش شبکه مفتولی30*3082*63821200پول پیش
12مش شبکه مفتولی10*10102*617821200پول پیش
13مش شبکه مفتولی15*15102*611921200پول پیش
14مش شبکه مفتولی20*20102*68921200پول پیش
15مش شبکه مفتولی25*25102*67121200پول پیش
16مش شبکه مفتولی30*30102*66021200پول پیش
17مش شبکه مفتولی10*10122*625721200پول پیش
18مش شبکه مفتولی15*15122*617121200پول پیش
19مش شبکه مفتولی20*20122*612921200پول پیش
20مش شبکه مفتولی25*25122*611621200پول پیش
21مش شبکه مفتولی30*30122*68621200پول پیش
22سیم مفتولآرماتوربندی1.5کلاف-21200پول پیش
23سیم مفتولنجاری2.5کلاف-21200

پول پیش

24سیم مفتولفولادی فنری1الی 4کلاف-تماس با ما

پول پیش


پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
قیمت بروز مش فولادی مورخ 12 اردیبهشت 1395

قیمت مش فولادی مورخ 12 اردیبهشت 1395

قیمت بروز مش

ردیفمحصولچشمه
ضخامت(نمره مفتول)
حالت(برگ)وزن تقریبی(کیلو)قیمت(ریال)نحوه پرداخت
1مش شبکه مفتولی-2.5الی 5 میل--25500پول پیش
2مش شبکه مفتولی10*1062*66420900پول پیش
3مش شبکه مفتولی15*1562*64320900پول پیش
4مش شبکه مفتولی20*2062*63220900پول پیش
5مش شبکه مفتولی25*2562*62620900پول پیش
6مش شبکه مفتولی30*3062*62220900پول پیش
7مش شبکه مفتولی10*1082*611421500پول پیش
8مش شبکه مفتولی15*1582*67621500پول پیش
9مش شبکه مفتولی20*2082*65721500پول پیش
10مش شبکه مفتولی25*2582*64621500پول پیش
11مش شبکه مفتولی30*3082*63821500پول پیش
12مش شبکه مفتولی10*10102*617821500پول پیش
13مش شبکه مفتولی15*15102*611921500پول پیش
14مش شبکه مفتولی20*20102*68921500پول پیش
15مش شبکه مفتولی25*25102*67121500پول پیش
16مش شبکه مفتولی30*30102*66021500پول پیش
17مش شبکه مفتولی10*10122*625721500پول پیش
18مش شبکه مفتولی15*15122*617121500پول پیش
19مش شبکه مفتولی20*20122*612921500پول پیش
20مش شبکه مفتولی25*25122*611621500پول پیش
21مش شبکه مفتولی30*30122*68621500پول پیش
22سیم مفتولآرماتوربندی1.5کلاف-21200پول پیش
23سیم مفتولنجاری2.5کلاف-21200

پول پیش

24سیم مفتولفولادی فنری1الی 4کلاف-تماس با ما

پول پیش

 


پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
قیمت بروز مش فولادی مورخ 8 اردیبهشت 1395

قیمت مش فولادی مورخ 8 اردیبهشت 1395

ردیفمحصولچشمه
ضخامت(نمره مفتول)
حالت(برگ)وزن تقریبی(کیلو)قیمت(ریال)نحوه پرداخت
1مش شبکه مفتولی-2.5الی 5 میل--25800پول پیش
2مش شبکه مفتولی10*1062*66420900پول پیش
3مش شبکه مفتولی15*1562*64320900پول پیش
4مش شبکه مفتولی20*2062*63220900پول پیش
5مش شبکه مفتولی25*2562*62620900پول پیش
6مش شبکه مفتولی30*3062*62220900پول پیش
7مش شبکه مفتولی10*1082*611421700پول پیش
8مش شبکه مفتولی15*1582*67621700پول پیش
9مش شبکه مفتولی20*2082*65721700پول پیش
10مش شبکه مفتولی25*2582*64621700پول پیش
11مش شبکه مفتولی30*3082*63821700پول پیش
12مش شبکه مفتولی10*10102*617821700پول پیش
13مش شبکه مفتولی15*15102*611921700پول پیش
14مش شبکه مفتولی20*20102*68921700پول پیش
15مش شبکه مفتولی25*25102*67121700پول پیش
16مش شبکه مفتولی30*30102*66021700پول پیش
17مش شبکه مفتولی10*10122*625721700پول پیش
18مش شبکه مفتولی15*15122*617121700پول پیش
19مش شبکه مفتولی20*20122*612921700پول پیش
20مش شبکه مفتولی25*25122*611621700پول پیش
21مش شبکه مفتولی30*30122*68621700پول پیش
22سیم مفتولآرماتوربندی1.5کلاف-22700پول پیش
23سیم مفتولنجاری2.5کلاف-22700

پول پیش

24سیم مفتولفولادی فنری1الی 4کلاف-تماس با ما

پول پیش

 


پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
( کل صفحات : 10 )
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic